Výuka enioanatomie

Tematický plán výuky enioanatomie jemnohmotných těl člověka

Absolvováním celého programu se člověku dostane základu potřebného k vývoji jeho vlastností, zvláštností, schopností, PSI-fenomenality, duševnosti, duchovnosti a božskosti. Otázky ukazují, jaký je význam eniologie, enioanatomie a eniopsychologie pro pochopení souvislostí a jednoty hmotného a duchovního, pozemského a kosmického, minulého, přítomného a budoucího.

Na jednotlivých přednáškách musí být věnována pozornost pouze těm otázkám a okruhům, které člověk nemůže samostatně poznat a nemůže vidět všechny enioanatomické souvislosti. Tematický plán výuky enioanatomie jemnohmotných těl člověka a otázky k jednotlivým tématům (viz monografie Enioanatomie jemnohmotných těl člověka a výukově-metodická příručka pro univerzity Enioanatomie jemnohmotných těl člověka) jsou složeny tak, že mohou být využity jakoukoliv vysokou nebo duchovní školou, různými kurzy a semináři zaměřenými na poznání, výchovu, výuku, zdokonalení a vývoj člověka, jeho těl, vlastností, zvláštností, schopností, funkcí, funkčních možností, duchovního, duševního, PSI-fenomenálního a božského vývoje, zvláště léčení, regenerace, rehabilitace a rekondice. Z těchto témat a otázek mohou být složena jakákoliv další témata výuky enioanatomie, vývoje jemnohmotných těl, duchovnosti a PSI-fenomenálních schopností člověka, která odpovídají zaměření školy.

Seznámení s tematickým plánem a s otázkami k němu umožňuje čtenářům uvědomit si obsah enioanatomie člověka a její význam pro eniomolekulární biologii, eniocytologii, eniohistologii, eniofyziologii, eniomedicínu, eniopsychologii, eniopedagogiku, filozofii, duchovní výchovu, PSI-fenomenální výchovu, teologii aj. Poznání enioanatomie jemnohmotných těl umožňuje provést expertní vyhodnocení známých eniotechnologií, metod a prostředků výchovy, výuky, zdokonalení a praktického projevu člověka, zkorigovat vlastní eniotechnologie, metody a prostředky svého profesionálního zdokonalení, PSI-fenomenálního, duchovního, duševního a božského vývoje.

Jednotlivá témata přednášek obsahují seznam otázek, které se daného tématu dotýkají a vysvětlují jeho význam. Na jednotlivých přednáškách je věnována pozornost pouze těm otázkám a okruhům, které může člověk samostatně poznat jen velmi obtížně nebo vůbec a nemůže vidět všechny souvislosti. Níže uvedený tematický plán výuky je vodítkem pro účastníky přednášek. Konkrétní plán výuky je vypracován a uveřejněn v monografii Enioanatomie jemnohmotných těl člověka a výukově-metodické příručce pro univerzity Enioanatomie jemnohmotných těl člověka.

  1. Základní oborová problematika enioanatomie
  2. Informačně-energetické hmoty
  3. Enioanatomie jemnohmotných těl člověka
  4. Červené jemnohmotné tělo, červená holografická integrace jemnohmotných těl
  5. Světle zářivě červené jemnohmotné tělo, světle zářivě červená holografická integrace jemnohmotných těl
  6. Oranžové jemnohmotné tělo, oranžová holografická integrace jemnohmotných těl
  7. Světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo, světle zářivě oranžová holografická integrace jemnohmotných těl
  8. Žluté jemnohmotné tělo, žlutá holografická integrace jemnohmotných těl
  9. Zelené jemnohmotné tělo, zelená holografická integrace jemnohmotných těl
  10. Světle zářivě zelené jemnohmotné tělo, světle zářivě zelená holografická integrace jemnohmotných těl
  11. Blankytné jemnohmotné tělo, blankytná holografická integrace jemnohmotných těl
  12. Tyrkysové jemnohmotné tělo, tyrkysová holografická integrace jemnohmotných těl
  13. Modré jemnohmotné tělo, modrá holografická integrace jemnohmotných těl
  14. Šeříkové jemnohmotné tělo, šeříková holografická integrace jemnohmotných těl
  15. Fialové jemnohmotné tělo, fialová holografická integrace jemnohmotných těl
  16. Růžové jemnohmotné tělo, růžová holografická integrace jemnohmotných těl
  17. Bílé jemnohmotné tělo, bílá holografická integrace jemnohmotných těl
  18. Zlaté jemnohmotné tělo, zlatá holografická integrace jemnohmotných těl
  19. Enioanatomie čaker
  20. Enioanatomie funkčně zabezpečujících čaker
  21. Enioanatomie životně důležitých čaker
  22. Enioanatomie základních čaker
  23. Čakra múládhára
  24. Čakra svádhišthána
  25. Čakra manipúra
  26. Centrální čakra – anáhata
  27. Čakra višuddha
  28. Čakra ádžňa a medulární čakry
  29. Srdeční čakra – čakra Duše
  30. Hnědá čakra – čakra antisvěta, čakra Země nebo čakra duchovnosti Země
  31. Čakra káméšvara-káméšvarí – čakra duchovnosti, čakra Ježíše Krista
  32. Čakra sahasrára – čakra Ducha Svatého
  33. Čakra mahátmá – čakra Boha
  34. Funkční anatomie informačně-energetického systému kanálů jemnohmotných těl
  35. Sušumna, sušumnový informačně-energetický systém kanálů
  36. Merudanda, ida, pinhala, merudando-ido-pinhalový informačně-energetický systém kanálů
  37. Anastamózní uzly spojení (brány, zámky kundaliní šakti)
  38. Pravý hvězdný kanál, pravohvězdný informačně-energetický systém kanálů
  39. Levý hvězdný kanál, levohvězdný informačně-energetický systém kanálů
  40. Enioanatomie meridiánů a meridiánového systému kanálů jemnohmotných těl
  41. Enioanatomie meridiánů plic, tlustého střeva a žaludku, jejich systému kanálů a subsystémů mikrokanálů
  42. Enioanatomie meridiánů sleziny-slinivky břišní, srdce a tenkého střeva, jejich systému kanálů a subsystémů mikrokanálů
  43. Enioanatomie meridiánů močového měchýře, ledvin a perikardu, jejich systému kanálů a subsystémů mikrokanálů
  44. Enioanatomie meridiánů třech ohřívačů, žlučníku a jater, jejich systému kanálů a subsystémů mikrokanálů
  45. Enioanatomie zadního středního meridiánu a předního středního meridiánu, jejich systému kanálů a subsystémů mikrokanálů
  46. Enioanatomie meridiánových biologicky aktivních (akupresurních) bodů
  47. Individuální životní informačně-energetické bioplazmy
  48. Přemístění, rozdělení, cirkulace a vzájemné výměny informačně-energetických hmot v systému informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl
  49. Metodologie a technologie vývoje jemnohmotných těl
  50. Jemnohmotná těla člověka jako informačně-energetický základ jeho sociálně-biologického, duchovního, duševního a božského vývoje
  51. Jemnohmotná těla člověka jako informačně-energetický základ jeho PSI-fenomenálního vývoje
  52. Jemnohmotná těla člověka jako informačně-energetický základ eniopsychologie, eniomedicíny a duchovní medicíny
  53. Enioanatomie jemnohmotných těl jako informačně-energetický základ prevence a léčby onkologických nemocí
  54. Enioanatomie jemnohmotných těl jako základ korekcí známých a vytvoření nových metodologií, metod, prostředků a technologií výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení, regenerace, rehabilitace, léčení a řešení sociálně-biologických problémů člověka

Použití Tematického plánu výuky enioanatomie jemnohmotných těl člověka nebo jeho jednotlivých součástí je možné pouze s uvedením jména autora – doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc. a s dodržením jeho autorských práv.

Otázky, okruhy a obrázky charakterizující problematiku jednotlivých témat tohoto tematického plánu výuky enioanatomie jemnohmotných těl člověka mohou být rozšiřovány a měněny v souladu se specifikou výchovy, výuky a vývoje člověka. Například při PSI-fenomenálním vývoji člověka bude mít tematický plán jiný obsah.