< 2024 >
Duben
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Pro profesionální sportovce

Programování a modelování nejvyšších individuálních sportovních výkonů a výsledků

Určeno zejména pro: vrcholové profesionální sportovce všech druhů sportů, pro jednotlivce i týmy.

Realizací eniopsianatomického, informačně-energetického, eniopedagogického, eniopsychického, eniosportovního holografického programování a modelování je u člověka dosaženo stavu, kdy je schopen využít celý svůj sportovní potenciál a současně jej zvětšovat. Sportovec poté podává dlouhodobě maximální výkon, aniž by u něho nastaly fyzické, duševní, zdravotní nebo jiné problémy. Tím se výrazným způsobem prodlužuje doba, po kterou je schopen bez poklesu formy stát na vrcholu své sportovní kariéry.

U profesionálních sportovců lze s pomocí základních, mobilních, expresních a superexpresních aplikací a holografických implantací značně urychlit a dlouhodobě podporovat:

 • zvýšení potenciálních sportovních schopností, mobilizaci skrytých funkčních rezerv a možností organismu při sportovní přípravě;
 • oslabení omezujících morfofunkčních, psychoemociálních a mentálních faktorů, které brání dosažení nejvyšších individuálních sportovních výkonů;
 • formování fyzických, psychoemociálních, psychofyziologických, biomechanických a mentálních hologramů sportovního mistrovství;
 • maximální dosažení fyzické, technické, psychické a mentální připravenosti sportovce na závody, zápasy aj.;
 • zrychlení formování individuálního i týmového sportovního mistrovství;
 • maximální využití individuálních sportovních možností organismu;
 • okamžité přeorientování umění a návyků technického a taktického mistrovství k přípravě určitého závodu, zápasu atp.;
 • vyvážení a harmonizaci morfofunkčních poměrů v organismu na energetické, molekulární, buněčné, látkové, orgánové a systémové úrovni při fyzickém, intelektuálně-mentálním a psychoemocionálním zatížení, které překračuje funkční možnosti organismu sportovce;
 • energetické posílení obranných sil, imunity i adaptačně-kompenzačních mechanismů organismu a celého organismu;
 • normalizaci hormonálního vyvážení, výměny látek a procesu metabolismu;
 • uspořádání cyklu biologických rytmů organismu v podmínkách přípravy, tréninku a závodu;
 • oslabení fyzických, funkčních, psychoemocionálních, nervových a rozumových vlivů omezujících maximální sportovní výkon;
 • oslabení a odstranění imunodepresivních stavů organismu sportovce;
 • normalizaci předstartovně funkčních, psychoemocionálních a biochemických reakcí organismu sportovce, snížení nadměrného vnitřního napětí za účelem dosažení optimální připravenosti organismu na závod, zápas aj.;
 • relaxaci, regeneraci, úplnou rehabilitaci a rekondici organismu po vysilujícím tréninku, přípravě nebo závodu;
 • napomáhání dlouholetým vrcholným sportovním výkonům;
 • výrazné zlepšení sportovní souhry mezi členy týmu;
 • urychlení léčby nemocí a úrazů, zlepšení pohybové funkce a koordinace svalstva;
 • zlepšení zdraví, léčení nemocí a traumat neumožňujících sportovní činnost, která jsou těžce léčitelná metodami moderní medicíny.

Holografické programování, modelování aplikace a implantace může probíhat v klidu, při tréninku i během závodu, individuálně nebo skupinově v přítomnosti sportovce nebo i telepaticky. Holografické programování, modelování, aplikace a implantace může být využito v kterékoliv etapě dlouholeté sportovní přípravy, slučovat se s jinými metodami tréninku, odpočinku, rehabilitace a léčby.

V průběhu aktivní sportovní činnosti hologramy fungují dlouhodobě v organismu sportovce. Hologramy mají pozitivní vliv na organismus a psychoemociální stav člověka. Pomocí síly vůle sportovce mohou být neutralizovány a vyloučeny z jeho jemnohmotných těl. Tyto hologramy jiný člověk nemůže ovlivnit, změnit, zničit ani odstranit z jemnohmotných těl, ve kterých fungují.

V profesionálním sportu neexistují při dosahování nejvyšších světových výkonů a výsledků nedůležité aspekty a povinnosti v organizaci dlouhodobého sportovního tréninku.

„V kolik hodin musí sportovec chodit spát?“ – je to pro dosažení nejvyššího sportovního výkonu důležitá nebo nedůležitá povinnost? V profesionálním sportu je to povinnost velmi důležitá, protože čas uložení se ke spánku a jeho délka souvisejí s individuálními biologickými rytmy sportovce a tyto mají následně vliv na sportovní formu, vitalitu a schopnost k dosažení sportovního výkonu.

Jakákoliv otázka a povinnost dlouholetého sportovního života ve vysoce profesionálním sportu je důležitá a musí být řešena s ohledem na individuální vlastnosti sportovce.

Zvláštní pozornost musí být nasměrována na rehabilitaci po každém tréninku a zápasu, na léčení nemocí a traumat, na regeneraci organismu, traumatizovaných orgánů a částí těla, na obnovení sportovní formy a dosažení maximálního individuálního sportovního výkonu.

Čím je profesionální sportovec starší, tím důležitější je v těchto procesech zvýšit podíl enioanatomických, eniopsychických, eniopsianatomických, eniopedagogických a jiných eniotechnologií cvičení a tréninku, fytoterapie, vysoce specifické relaxace, koncentrace, vizualizace, mentální imaginace, meditace, psychofyziologické samoregulace, eniopsychomotorického tréninku a jiných, pro profesionální sport netradičních technologií, metod a prostředků. Jejich použití zvýší funkční možnosti organismu sportovce, umožní dlouhodobě maximálně-individuální sportovní výkonnost bez jakýchkoliv negativních následků pro zdraví, psychoemociální, intelektuálně-mentální, morální, etický, estetický a duchovní stav sportovce.

Holografická informačně-energetická aplikace, eniopsianatomická, eniopsychická, eniosportovní holografická implantace do jemnohmotných těl profesionálních sportovců je nasměrována na dosažení nejvyšších individuálních sportovních výsledků. Může se provádět všem sportovcům, být zahájena od jakékoliv etapy mnohaleté sportovní přípravy, je jedinečná a vysoce účinná, zvláště pro národní družstva, vítěze světových pohárů, mistry světa, Evropy, olympijské vítěze a pro ty, kteří se dlouhodobě drží ve světové špičce v daném druhu sportu. Profesionálním vrcholovým sportovcům je realizována pomoc při léčbě těžkých traumat a jejich dlouhodobých následků, které nemohou být moderními medicínskými metodami napraveny tak, aby byl sportovec schopen podávat původní výkony, pomoc pro dosažení maximálního sportovního výkonu, pro zvýšení potenciálu sportovních schopností, pro dlouholeté udržení vrcholných sportovních výkonů, pro výrazné zlepšení sportovní souhry mezi členy týmu. Je rychle odstraněna sportovní únava, apatie a emociálně-depresivní stavy, které vznikají při dlouhodobém systematickém tréninku a při regulérní účasti na vrcholných světových závodech.

Tato nabídka obsahuje popis účinků enioanatomických, eniopedagogických, eniopsychických, eniopsianatomických, eniosportovních a jiných informačně-energetických holografických programů a modelů. Technologie jejich tvorby a způsobů aplikace je mým intelektuálním vlastnictvím. Popsané programy a modely lze analogicky použít i pro umělce, vrcholové vedoucí pracovníky, vědce, politiky apod.

Program eniopsychologické individuální prognózy a vyšetření potenciální perspektivy sportovců pro dosahování sportovních výsledků na světové úrovni

Program obsahuje více než 1 000 základních bodů vyšetření. Proto jsou uvedeny pouze jeho jednotlivé části, oblasti, kterých se vyšetření týká.

 1. Prognóza individuální perspektivy
 2. Omezující medicínsko-biologické faktory
 3. Morfofunkční struktury organismu
 4. Svaly
 5. Náchylnost k nemoci a selhání organismu
 6. Jemnohmotná těla při dosahování světových sportovních výsledků
 7. Psychoemociální projevy
 8. Mentalita
 9. Anomální informačně-energetické prostředí
 10. Individuální sportovní rozvrh
 11. Účast na sportovních akcích
 12. Stravování a výživa
 13. Rehabilitace

Program eniopsychologického vyšetření umožňuje přesně ohodnotit potenciál perspektivy sportovců v jakémkoliv věku a v jakémkoliv sportu. Informace vyšetření může být využita pro korekci a individualizaci tréninkového procesu, tréninkových cyklů, pro mnohaletou sportovní přípravu, pro mnohaleté úspěšné působení ve vrcholovém sportu aj.