Publikace

Od roku 2003 bylo vydáno 22 mých monografií věnovaných eniologii, enioanatomii jemnohmotných těl, PSI-fenomenálním schopnostem člověka, eniomedicíně, enioanatomickým, eniopsianatomicckým, enioholografickým, eniopsychickým, PSI-fenomenálním a enioterapeutickým technologiím. Tato díla vznikla na základě dosavadních poznatků eniologie, parapsychologie, psychotroniky, eniopsychologie, anatomie, psychologie, pedagogiky, medicíny a dalších oborů. Obsahují mnoho dosud neznámých a zcela nových pohledů a poznatků v oblasti enioanatomie jemnohmotných těl člověka, eniomedicíny, eniopsychologie, PSI-fenomenálních schopností člověka, enioanatomické, eniopsianatomické a PSI-fenomenální technologie výchovy, výuky, tréninku a vývoje člověka, jeho jemnohmotných těl a PSI-fenomenálních schopností, a také enioterapeutických technologií enioléčení. Chci i touto cestou poděkovat všem, kteří mi byli a jsou nápomocni při realizaci monografií a vědeckých prací.

Jsem autorem 18 monografii, 3 učebnic, 1 výukově-metodické příručky, 11 vynálezů a 1 048 vydaných vědeckých článků. Seznam všech mých prací k 30.9.2019 je uveden v souboru ke stažení Seznam vědeckých prací září 2019_PDF, 1,4 MB

 

1
Yes
None
1
1000000
/publikace/
Thumbnail
Třídit podle

Kategorie

Jazyk vydání:

Rok vydání:

Vydavatelství:

Neznámé emoce Image
Neznámé emoce
Rok vydání: 2006
Eniomedicína Image
Eniomedicína
Rok vydání: 2019
Funkční anatomie jemnohmotných těl člověka
Funkční anatomie jemnohmotných těl člověka Image

V monografii je popsána evoluce pohledů na stavbu, strukturu a funkce jemnohmotných těl člověka. Jsou vysvětleny strukturálně-funkční charakteristiky, formy, vzájemné umístění, barvy, identické a specifické funkce všech jemnohmotných těl. Je vysvětlena informačně-energetická podmíněnost přirozených a nepřirozených barevných pásem elektromagnetického spektra jemnohmotných těl na vývoj, a projev člověka. Jsou popsány vlivy každého z patnácti jemnohmotných těl na vývoj, zdokonalení a projevy sociálně-biologických, psychických, intelektuálních, emociálních, morálních, etických, estetických, PSI-fenomenálních, duševních, duchovních a božských vlastností člověka.

Funkční anatomie čaker
Funkční anatomie čaker Image

Monografie představuje všeobecnou strukturálně-funkční charakteristiku čaker, strukturálně-funkční charakteristiky základních, životně důležitých a funkčně-zabezpečujících čaker, je ukázáno spojení čaker, vliv čaker na vývoj, zdokonalení a projevy sociálně-biologických, psychických, intelektuálních, mentálních, emocionálních, morálních, etických, estetických, PSI-fenomenálních, duševních, duchovních a božských vlastností člověka.

Funkční anatomie informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl člověka
Funkční anatomie informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl člověka Image

V monografii je popsána topografie, stavba, forma, struktura, spojení a funkce sušumny, merudandy, idy, pinhaly, levého a pravého hvězdného kanálu, meridiánů, biologicky aktivních bodů a čakerních anastomózních uzlů. Jsou klasifikovány informačně-energetické kanály, mikrokanály, systémy kanálů a sítě subultrakanálů. Je ukázána strukturálně-funkční autonomnost sušumnového, merudandového, idového, pinhalového, levohvězdného, pravohvězdného, meridiánového, čakerního a membránového systému mikrokanálů, jejich integrálnost a celistvost při informačně-energetické vzájemné výměně, rozdělování a zabezpečování životaschopnosti a funkcí buněk, látek, orgánů, systémů organismu, fyzického a jemnohmotných těl.

Atlas funkční anatomie jemnohmotných těl člověka
Atlas funkční anatomie jemnohmotných těl člověka Image

V monografii je uvedena rozsáhlá teoretická a obrazová informace o funkční anatomii jemnohmotných těl člověka. Je popsána stavba, forma, struktura, topografie, holografické integrace, celistvost, autonomnost, diferenciace, klasifikace, funkce jemnohmotných těl a jejich význam pro výchovu, výuku, vývoj a zdokonalení člověka, jeho těl, vlastností, schopností, funkčních možností a sociálně-biologických projevů. Funkční anatomie jemnohmotných těl je vyložena z prakticko-metodického hlediska s možností jejího využití pro vypracování nových a zdokonalení existujících metodologií, metod a prostředků relaxace, koncentrace, vizualizace, imaginace, meditace, regenerace, rehabilitace, rekondice, léčení, léčitelství, vývoje psychických, intelektuálních, mentálních, emociálních, morálních, etických, estetických, PSI-fenomenálních, duchovních, duševních a božských vlastností člověka.

Pro lékaře, biology, psychology, eniopsychology, psychotroniky, parapsychology, léčitele, pedagogy, teology, studenty a všechny ty, kteří se zabývají člověkem, jeho fylogenezí, ontogenezí, evolučním vývojem, výchovou, výukou, zdokonalením, léčením, uzdravováním, sociálně-biologickým formováním a lidským životem ve všech jeho aspektech.

Neznámé emoce
Neznámé emoce Image

Neznámé emoce jsou mojí pátou knihou, ale první, která vyšla v české verzi.

V knize jsou krátce popsány holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl lidí a jejich význam. Jsou uvedeny pocity, vjemy, emoce a prožitky, které mohou vznikat u lidí během a po holografických informačně-energetických polymorfofunkčních aplikací jejich jemnohmotných těl. Jsou odhaleny příčiny absence jakýchkoliv psychoemociálních reakcí lidí během aplikací. Jsou objasněny subjektivně nepříjemné psychoemociální reakce a jejich význam. Je popsáno vytvoření individuálního psychického informačně-energetického hologramu. Je systematizováno 2 449 autentických popisů 532 lidí během telepatických, na malé a velké vzdálenosti, holografických informačně-energetických polymorfofunkčních aplikací jejich jemnohmotných těl. Formou odpovědí na otázky jsou objasněny některé aktuální problémy moderní enioanatomie a eniopsychologie. Je proveden závěr a jsou zdůvodněny psychoemocionální projevy lidí, které vznikaly při holografickém informačně-energetickém polymorfofunkčním telepatickém eniopsychologem mentálně vytvořeném vlivu na jejich jemnohmotná těla.

Pro psychology, eniopsychology, psychotroniky, parapsychology, léčitele, pedagogy, duchovní učitele, studenty, široké spektrum odborníků a lidi, kteří se zabývají výchovou, výukou, rozvojem a zdokonalením člověka, jeho psychoemociálním projevy, informačně-energetickými vzájemnými výměnami a vlivy mezi lidmi.
 
POZNÁNÍ NEZNÁMÝCH EMOCÍ

 • telepaticko-holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl lidí
 • psychoemocionální reakce lidí během holografických informačně-energetických polymorfofunkčních aplikací jejich jemnohmotných těl
 • dosažení extrasenzorických, informačně-energetických, mimosmyslových a duchovních vjemů, emocí a prožitků
 • možnost vidět různobarevné světlo, duchovní bytosti, možnost pobytu v jemnohmotném světě a cestování v kosmickém časoprostoru
 • nabytí stavu jasnovidění, jasnosluchu, rozšířeného stavu vědomí, pronikání do minulého a budoucího času
 • vidění informačně-energetických holografických formostruktur a barevných kompozic myšlenek, slov, emocí a jemnohmotných těl člověka
  vědomý pocit minulých událostí, vidění vlastního minulého života, setkání se sebou samým v minulých pozemských životech a v budoucím životě
 • pocit stavu beztíže, létání, prolétání tunelem, vidění různých barev stěn tunelu, zářivého světla na konci tunelu, dosažení světla, pobyt ve světle, komunikace s jeho bytostmi, návrat na Zemi
 • pocit zvětšeného fyzického těla do rozměrů Vesmíru, uvědomování si Vesmíru, vlastní neoddělitelnosti a jednoty s Vesmírem
 • pocit zmenšení fyzického těla, pronikání do vlastního fyzického těla, cestování nitrem orgánu a vnitřním prostředím organismu, uvědomování si a vidění vnitřního prostředí organismu
 • uvědomování si ticha, emocionálního klidu, duchovní harmonie, blaženosti, radosti, štěstí, lásky, vlastní božsko-duchovní podstaty aj.

Bylo by dobré, aby takováto kniha, jakou jsou Neznámé emoce, nebo takovéto knihy byly v každém bytě, v každé domácnosti. To proto, že tato kniha obsahuje mnohoúrovňový hologram desítek tisíc lidí s informačním duchovním, léčivým, regeneračním a PSI-fenomenálním obsahem, tvoří kolem sebe duchovní informačně-energetické prostředí, které očišťuje okolní prostor, kladně působí na lidi, podporuje léčbu, regeneraci, rekondici a dokonce i uzdravuje, harmonizuje osobnost, tvoří informačně-energetický základ vývoje jemnohmotných těl, eniopsychiky, duchovnosti člověka aj.

Informačně-energetická aplikace hologramem knihy

Aby kniha napomáhala výchově, výuce, regeneraci, rehabilitaci, léčení, harmonizaci aj., je nutné ji nejenom přečíst, ale také v tomto směru správně využít. Postavte knihu před sebe lícní stranou na vzdálenost přibližně 1,5 – 2 metrů, zaujměte jakoukoliv pohodlnou polohu, zavřete oči, uvolněte svaly, uklidněte své myšlenky a během 15 – 20 minut pasivně sledujte, jak na Vás kniha informačně-energeticky působí, jaké při tom ve Vás vznikají vjemy, pocity, emoce, vidění, změněné psychofyziologické, psychoemocionální stavy aj. Takovouto aktivní formou využívejte knihu 1 – 2krát denně po 10 – 20 minutách během 25 – 30 dní. Po aktivním informačně-energetickém využití knihy následuje pasivní forma trvající 3 – 4 měsíce, a to pouze její přítomnost v místnosti, kde se převážně nacházíte. Tento cyklus opakujte až do vyřešení Vašeho problému. Jestliže vznikne aktivní informačně-energetická vzájemná výměna mezi knihou a člověkem, vzdálenost mezi ní a jím je pak již bezvýznamná pro pozitivní informačně-energetický vliv knihy na člověka.

Byl bych Vám vděčný, kdybyste takto ve Vás vzniklé pocity a prožitky zapsali a poslali mi je na moji e-mailovou adresu nebo na adresu mojí ordinace (Velkomoravská 23, 695 01 Hodonín).

Přeji Vám krásné prožitky, přeji Vám, abyste pocítili blaženost všech těch duchovních pocitů, které prožívali lidé uvedení v knize a které nyní jejím prostřednictvím působí na Vás.

S úctou doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Biolokace jemnohmotných těl člověka
Biolokace jemnohmotných těl člověka Image

Kniha obsahuje velký objem enioanatomické informace formou biolokačních diagramů, programů biolokačního zkoumaní anatomie jemnohmotných těl člověka a malého slovníku enioanatomie. Kniha je eniologickým obdobou anatomie jemnohmotných těl, je zdrojem biolokačního zkoumaní a nové enioanatomické informace o jemnohmotných tělech. Není určená pouze pro čtení, ale především pro výuku a zkoumaní anatomie jemnohmotných těl. Je předurčena být pracovní knihou pomůckou vědeckého pracovníka, lékaře, léčitele, eniopsychologa, eniopedagoga, vychovatele, trenéra-pedagoga, kněze, duchovního učitele, studentů a lidi, kteří nejenom studují informační, energoinformační, bioenergetické, eniopsychologické, duchovní a jiné podobné technologie, metody a prostředky různého charakteru, ale také se zabývají svojí duchovní výchovou a vývojem svých jemnohmotných těl.

KNIHA DÁVÁ MOŽNOST:

 • studovat a zkoumat stavbu, strukturu, formu, topografií, funkce a význam jemnohmotných těl, holografických integraci jemnohmotných těl, biologicko-fyzickálního energoinformačního kosmicko-pozemského hologramu člověka a jejich jednotlivých struktur;
 • dostávat novou informaci o anatomii jemnohmotných těl a využit ji pro vypracování enioanatomického základu eniopedagogiky, eniopsychologie, eniocytologie, eniohistologie, eniofyziologie, eniomediciny, eniologických technologií, metod a prostředků výchovy, výuky, rozvoje, tréninku, relaxace, léčby, regenerace, rehabilitace, rekondice, adaptace, zdravého způsobu života, optimální biologické, sociální, psychické, duchovní, intelektuální, mentální, informačně-energetické, PSI-fenomenální a profesní realizace člověka;
 • zjistit význam anatomie jemnohmotných těl ve všech aspektech lidského života;
 • provádět diagnostiku, předpovídat a odhalovat příčiny zpomaleného, jednostranného a antiduchovního vývoje člověka, nemocí, sociálních krizí, sociální a profesionální neperspektivy;
 • včasně vnášet enioanatomické korekce, nezbytné změny a zdokonalovat existující technologie, metody a prostředky výchovy, výuky, vývoje, tréninku, léčby, regenerace, rehabilitace, rekondice a adaptace;
 • vytvářet kvalitativně nové a individuální enioanatomické, eniopedagogické, eniopsychologické, eniomedicinské a další eniologické a duchovní technologie, metody a prostředky, které budou zohledňovat enioanatomické zvláštností jemnohmotných těl člověka;
 • rychle vypracovávat jakékoliv technologie, metody a prostředky na základě anatomie jemnohmotných těl člověka;
 • okamžitě dostávat informaci o anatomických změnách v jemnohmotných tělech, které se uskutečňují při aplikování těch či oněch technologii, metod a prostředků a o jejich efektivitě a mnoho dalšího.
Biolokace fyzického těla člověka
Biolokace fyzického těla člověka Image

Monografie je prostředkem biolokačních metod kontroly, prognózy, diagnostiky, vědeckých výzkumů a obdržení nové informace o:

 • anatomických strukturách buněk, tkání, orgánů, systémů orgánů a funkcí jednotlivých orgánů fyzického těla;
 • funkčních systémech, které reguluji fyziologické procesy organizmu;
 • náchylnosti organismu k nemocem, o nemocech, příčinách nemocí a charakteru nemocí;
 • hormonech, vitamínech a cestách přemísťování biochemických látek v organizmu;
 • hypokinezi a otravě organizmu;
 • nejvíce rozšířených nezhoubných a zhoubných nádorech;
 • otocích;
 • příčinách a následcích porušení vegetativní rovnováhy organismu;
 • terapeutických metodách léčby, léčivých rostlinách, homeopatických lécích, obecném působení léků a metodách léčby;
 • biologických rytmech a hodinové aktivitě meridiánů a mnoho dalších aspektů životní činnosti a stavu organismu člověka.
Atlas biolokace člověka
Atlas biolokace člověka Image

V atlasu je představeno 2 013 biolokačních diagramů s 32 840 biolokačními informačními pozicemi a 104 programy biolokačních výzkumů, které umožňují provádět kontrolu, ohodnocení, prognózu, diagnostiku a vědecké výzkumy biolokačními metodami; obdržovat novou informaci o člověku, jeho jemnohmotných tělech, informačně-energetických hmotách, čakrách, sušumně, merudandě, idě, pinhale, hvězdných kanálech, meridiánech, meridiánových biologicky aktivních bodech, systémech kanálů, informačně-energetických vzájemných výměnách, fyzickém těle, embryogenezi, buňkách, tkáních, orgánech, systémech organismu, funkcích, funkčních systémech, následcích poruch vegetativní rovnováhy organismu, hormonech, vitamínech, biologických rytmech, nemocech, příčinách a faktorech rizik nemocí, metodách léčby, homeopatických lécích, léčivých rostlinách, zeleninových šťávách a rostlinách, energii kamenů a stromů, psychice, její struktuře, vlastnostech, zvláštnostech, charakteristikách, psychických schopnostech a projevech člověka a o mnoha dalších informacích.

Atlas je určen pro každodenní práci biolokátora (radiesteziologa), eniologa, lékaře, léčitele, anatoma, enioanatoma, antropologa, fyziologa, psychologa, eniopsychologa, pedagoga, eniopedagoga, vychovatele, trenéra a dalších specialistů a lidí, kteří profesionálně ovládají biolokaci.
Atlas je zdrojem biolokačních metod kontroly, hodnocení, prognózy, diagnostiky, vědeckých výzkumů a získávání nové informace o člověku.

Určení, možnosti a význam atlasu:

 • být objektivní analogií, prostředníkem a zdrojem různostranné, komplexní a hodnověrné biolokace člověka;
 • napomáhat okamžitému získávání nové biolokační informace o člověku;
 • biolokační metodou umožňovat kontrolu, hodnocení, prognózu, diagnostiku a výzkum člověka v jakémkoliv okamžiku jeho ontogeneze;
  provádět kontrolu, hodnocení, prognózu, diagnostiku a výzkum člověka v souladu se specifikou výchovy, výuky, rozvoje, zdokonalování, tréninku, profesní přípravy, socializace, léčby, regenerace, rehabilitace, rekondice, relaxace, koncentrace, imaginace, vizualizace, meditace a jiných významných sfér života člověka;
 • konkretizovat biolokační výzkum člověka v přítomnosti, minulosti a budoucnosti;
 • provádět biolokační výzkum člověka na jakoukoliv vzdálenost nezávisle na jeho přítomnosti a charakteru projevu;
 • proces biolokačního výzkumu člověka pomocí atlasu nevytváří žádné artefakty pro něho, jeho zdraví, činnost, vědomí, komunikaci, fungování jeho těl a jejich struktur.

Celkově atlas nabízí neomezené možnosti biolokačních výzkumů člověka, jejich výsledky je možné využít pro individuální zdokonalování člověka, mnoha sfér a aspektů lidského života.

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka
Enioanatomie jemnohmotných těl člověka Image

Převážná většina enioanatomických informací o jemnohmotných tělech je nová. Poprvé jsou enioanatomicky popsány informačně-energetické hmoty, jemnohmotná těla, holografické integrace jemnohmotných těl, čakry, sušumna, merudanda, ida, pinhala, hvězdné kanály, meridiány, meridiánové biologicky aktivní body, mikrokanály, anastomózní uzly spojení, sítě subultrakanálů, univerzální a specifické životní informačně-energetické bioplazmy, informačně-energetické vzájemné výměny, jejich strukturálně-funkční stavy, režimy fungování, funkce, funkční možnosti, jejich význam pro člověka a mnoho dalšího. Jsou představeny technologie vývoje jemnohmotných těl a čaker. Jemnohmotná těla člověka jsou představena a odůvodněna jako informačně-energetický základ jeho duchovního vývoje, PSI-fenomenálního vývoje, PSI-fenomenálního léčitelství, biolokace, mimotělesné projekce a eniologických oborů o člověku.

Monografie je určena lidem ovládajícím PSI-fenomenální schopnosti, PSI-fenomenální léčitelství, odborníkům všech eniologických oborů o člověku, zvláště enioanatomie, eniofyziologie, eniomedicíny, eniopsychologie, eniopedagogiky, enioduchovní výchovy, výuky a vývoje, je užitečná pro lékaře, léčitele, psychology, psychotroniky, parapsychology, duchovní učitele, pedagogy, vychovatele, trenéry, teology a lidi, kteří vyvíjejí svá jemnohmotná těla, svou duchovnost a PSI-fenomenalitu.

Monografie je určena pro:

 • výuku enioanatomie jemnohmotných těl člověka
 • formování enioanatomického myšlení
 • poznání jemnohmotné a enioanatomické podstaty člověka
 • odhalení enioanatomických tajemství člověka
 • uvědomění si praktického významu enioanatomie jemnohmotných těl pro biologické, psychické, sociální, PSI-fenomenální, duchovní, medicínské a mnoho jiných sfér a aspektů lidského života
 • to, aby se stala základem eniomolekulární biologie, eniocytologie, eniohistologie, eniofyziologie, eniomedicíny, eniopsychologie, eniopedagogiky a jiných eniologických oborů o člověku
 • to, aby dala enioanatomické znalosti eniotechnologiím, metodám a prostředkům výchovy, výuky, vývoje, tréninku, léčení, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka
 • využití jejích enioanatomických informací při hodnocení, korekci, přepracování a zdokonalování známých eniotechnologií, metod a prostředků vývoje člověka, jeho jemnohmotných těl, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti
 • využití jejích enioanatomických informací pro vytvoření a rozpracování nových enioanatomických, eniopsychologických a eniopedagogických technologií, metod a prostředků všestranného, harmonického a univerzálního vývoje jemnohmotných těl člověka
 • využití jejích enioanatomických informací pro vytvoření a rozpracování nových enioterapeutických technologií, metod a prostředků preventivní medicíny, medicíny zdravého člověka, zdravého způsobu života, eniomedicíny, duchovní medicíny, účinného léčení životu nebezpečných nemocí, pro optimální regeneraci, rehabilitaci a rekondici
 • to, aby jejích enioanatomické informace v souladu s jemnohmotnými těly konkretizovaly, směrovaly, zpřesnily, objektivizovaly, udržovaly a koordinovaly koncentraci, vizualizaci, meditaci, enioanatomické, eniopsychologické a duchovní cvičení a trénink
 • konkretizaci a zpřesnění PSI-fenomenálního a duchovního vývoje člověka
  využití jejích enioanatomických informací pro kontrolu, hodnocení, prognózu, diagnostiku, vědecký výzkum a získávání nových informací o jemnohmotných tělech, jejich stavbě, formě, struktuře, vnitřní architektonice, topografii, funkcích a funkčních možnostech.

Celkově dává monografie neomezené možnosti ve využití enioanatomických informací pro univerzální vývoj jemnohmotných těl člověka, pro sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčení a regenerace, pro praktickou realizaci vysoce duchovního a PSI-fenomenálního vývoje člověka, pro dosažení absolutního zdraví, dlouhověkosti, životní harmonie, života bez bolesti, utrpení a krizí.

Enioanatomcký výkladový slovník
Enioanatomcký výkladový slovník Image

Lidstvo zkoumá jemnohmotná těla již více než 7 000 let, ale až dnes byl proveden první pokus vytvořit enioanatomickou nomenklaturu jemnohmotných těl. Enioanatomický výkladový slovník je napsán jako univerzální informační příručka o jemnohmotných tělech a může být využíván jako učební pomůcka. Termíny jsou vykládány tak, aby byla ukázána stavba, forma, struktura, vnitřní architektonika, topografie, funkce, funkční možnosti a klasifikace jemnohmotných těl a jejich struktur. Poprvé na světě jsou vykládány termíny informačně-energetické hmoty, životní informačně-energetické bioplazmy, základní, komponentní a identická jemnohmotná těla, čakry, čakerní kužely, čakerní systém, čakerní mikrokanály, sušumna, merudanda, ida, pinhala, hvězdné kanály, meridiány, jejich systémy a mikrokanály, meridiánové biologicky aktivní body, anastomózní uzly spojení, systémy kanálů, mikro-, ultra- a subultrakanálů, sítě subultrakanálů, holografické integrace jemnohmotných těl, strukturálně-funkční stavy a režimy fungování jemnohmotných těl, čaker, obalů a mnoho jiného.

Slovník je určen odborníkům eniologických oborů o člověku, studentům univerzit, posluchačům eniologických, eniopsychologických a duchovních akademií a seminářů, lidem, kteří vyvíjejí svá jemnohmotná těla, svou duchovnost a PSI-fenomenalitu, lékařům, léčitelům, valeologům, rehabilitačním pracovníkům, pedagogům, psychologům, eniopsychologům, psychotronikům, parapsychologům, vychovatelům, trenérům, teologům a duchovním učitelům, kteří provádějí enioanatomickou, eniofyziologickou, eniopsychickou, eniomedicínskou, eniopedagogickou a enioduchovní výchovu, výuku, vývoj, trénink, léčbu, regeneraci, rehabilitaci a rekondici člověka.

Na 1 592 stranách je ve slovníku řazeno 17 233 slovníkových článků podle abecedy a 117 558 termínů bez interpretace v určité strukturní logice jednotlivých enioanatomických struktur je uvedeno v elektronické verzi dodatku ke slovníku na vloženém CD.

Slovník bude pomáhat:

 • dalšímu vývoji enioanatomické nomenklatury a enioanatomie jemnohmotných těl člověka
 • výuce enioanatomie jemnohmotných těl člověka
 • formování enioanatomického myšlení
 • jednoznačnému výkladu enioanatomie jemnohmotných těl člověka
 • správnému a přesnějšímu poznávání enioanatomické podstaty člověka
 • tomu, aby se enioanatomie stala základem eniocytologie, eniohistologie, eniofyziologie, eniomedicíny, eniopsychologie, eniopedagogiky a jiných eniologických disciplín o člověku
 • pochopení a uvědomění si celou společností významu enioanatomie a vývoje jemnohmotných těl člověka pro lidský život
 • využívat enioanatomické informace pro kontrolu, hodnocení, prognózu a diagnózu stavu a vývoje jemnohmotných těl člověka
 • provádět vědecké výzkumy a získávat nové enioanatomické informace o jemnohmotných tělech
 • tomu, aby se enioanatomické informace o jemnohmotných tělech staly základem jejich všestranného, harmonického, vyváženého a univerzálního vývoje a základem vysoce duchovní, PSI-fenomenální a božské výchovy, výuky a vývoje člověka
 • přiblížit dobu, kdy se vývoj jemnohmotných těl stane základní složkou zdravého způsobu života a univerzální enioanatomickou technologií sjednocení výchovy, výuky, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka
 • uznání enioanatomie jemnohmotných těl člověka za vědeckou a výukovou disciplínu
 • zavedení enioanatomie jemnohmotných těl člověka do výukového procesu všech stupňů škol, a mnoho dalšího

Celkově slovník umožňuje završení formování enioanatomie jemnohmotných těl člověka jako nové vědecké a výukové disciplíny, určuje směr vědeckého výzkumu enioanatomie a přispívá k využívání enioanatomických znalostí v rozmanitých eniologických technologiích výchovy, výuky, tréninku, vývoje, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka.

Enioanatomcký obrazový slovník
Enioanatomcký obrazový slovník Image

Slovník obsahuje 447 barevných obrázků s enioanatomickým slovníkovým výkladem enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Doplňuje, konkretizuje, odráží sjednocený obrazový a slovní výklad a činí dostupnou a srozumitelnou enioanatomickou nomenklaturu. Enioanatomický obrazový slovník je dobrým pomocníkem pro studenty, praktikanty, lékaře, léčitele, valeology, výzkumníky a pro všechny lidi, kteří vyvíjejí svá jemnohmotná těla, PSI-fenomenální schopnosti a svoji duchovnost.

Slovník napomáhá:

 • sjednocení obrazového a slovního výkladu enioanatomické nomenklatury;
 • znázornění enioanatomické nomenklatury;
 • srozumitelnému objasnění enioanatomické nomenklatury;
 • formování správného enioanatomického myšlení;
 • optimalizovat znázorněný obrazový, emocionální a slovní výklad enioanatomické nomenklatury v procesu její výuky;
 • myšlenkové obrazové představivosti a vizualizaci jemnohmotných těl člověka;
 • správné orientaci v enioanatomické nomenklatuře;
 • rychlému získávání nutných enioanatomických informací;
 • operativnímu vybavení pozapomenutých enioanatomických znalostí;
 • opakování v procesu výuky enioanatomie;
 • vyvarování se chybnému výkladu enioanatomie a mnohému jinému.
Mezioborový slovník eniologie
Mezioborový slovník eniologie Image

Slovník obsahuje 4 015 termínů, které popisují mnoho mezioborových aspektů a sfér eniologie. Je napsán jako výuková příručka. Kvalitativním a kvantitativním obsahem eniologické nomenklatury slovníku je poprvé proveden pokus objasnit mezioborové vztahy eniologie. Slovník je určen specialistům eniologických oborů o člověku, studentům vysokých škol, posluchačům duchovních a eniologických akademií a seminářů, lidem, kteří vyvíjejí svoji duchovnost, eniopsychiku a PSI-fenomenalitu, psychologům, eniopsychologům, psychotronikům, parapsychologům, eniopedagogům, valeologům, duchovním vychovatelům, učitelům a metodikům, kteří provádějí eniologickou, eniopsychickou, eniopedagogickou, eniomedicínskou a enioduchovní výchovu, výuku, vývoj, PSI-fenomenální trénink, léčbu, regeneraci, rehabilitaci a rekondici člověka a vyučují zdravý způsob života.

Slovník bude pomáhat:

 • dalšímu vývoji eniologie a mezioborové eniologické nomenklatury
 • mezioborové výuce eniologie a její nomenklatury
 • mezioborovému výkladu eniologie
 • formování mezioborového eniologického myšlení
 • správné orientaci v mezioborových eniologických znalostech
 • poznání eniologické podstaty Bytí
 • pochopení toho, že člověk projevuje, aktivuje a vytváří informačně-energetické procesy mezi člověkem a Bytím, člověkem a společností, člověkem a přírodou, člověkem a Vesmírem, člověkem a časem v jednotě minulého, přítomného a budoucího
 • rychlému získávání potřebných mezioborových eniologických informací
  vyhýbat se chybnému výkladu eniologie a mnohému jinému.

Celkově je slovník základem dalšího vytváření mezioborové eniologické nomenklatury, která se stane integrálnější s enioanatomií, eniocytologií, eniohistologií, eniofyziologií, eniomedicínou, eniopsychologií, eniopedagogikou, molekulární biologií, genetikou, kvantovou fyzikou, filozofií, sociologií, kosmologií, teologií a jinými obory, které objasňují duchovní a informačně-energetickou podstatu Bytí a člověka ve všech sférách a aspektech jeho života, vývoje, výchovy, výuky, léčby, regenerace, rehabilitace, rekondice a různých forem sociální činnosti.

The Enioanatomy of Human Subtle Bodies
The Enioanatomy of Human Subtle Bodies Image

The majority of information dealing with enioanatomy and subtle bodies is new. This book offers an unprecedented enioanatomic description of energy-informational substances, subtle bodies, holographic integrations of subtle bodies, chakras, Sushumna, Merudanda, Ida, Pingala, star channels, meridians, micro-channels, biologically active points, anastomotic junctions, subultrachannel networks, universal and specific life energy-informational bioplasms, energy-informational mutual exchanges, their structure-functional states, operating modes, functions, functional potential, their implications for human beings, and much more. The book introduces methods of developing subtle bodies and chakras. Human subtle bodies are presented and explained as being the energy-informational foundation for our spiritual development, PSI-phenomena development, PSI-phenomena healing, biolocation, out-of-body projection, and eniological disciplines concerning human beings.

The monograph is intended for people skilled in PSI-phenomena abilities, PSI-phenomena healing, and specialists from all eniologic fields engaged in human research, such as enioanatomy, eniophysiology, eniomedicine, eniopsychology, eniopedagogy, eniospiritual upbringing, education, and development. Among various practitioners finding the book useful are physicians, healers, psychologists, practitioners of psychotronics, parapsychologists, spiritual teachers, pedagogues, educators, trainers, theologians, and people striving to develop their subtle bodies, their spirituality and PSI-phenomena.

The monograph:

 • addresses the enioanatomy of human subtle bodies
 • develops enioanatomical thinking
 • reveals the subtle and enioanatomical nature of human beings
 • reveals the enioanatomical secrets relevant to human beings
 • emphasizes the practical significance of the enioanatomy of subtle bodies with regard to biological, psychological, social, paranormal, spiritual, medical, and a wide range of other spheres and aspects of human life
 • should become the foundation of eniomolecular biology, eniocytology, eniohistology, eniophysiology, eniomedicine, eniopsychology, eniopedagogy, and of other eniological disciplines engaged in human research
 • is intended to extend the enioanatomical knowledge to the enio-techniques, methods, and tools applied in the process of education, development, training, healing, regeneration, rehabilitation, and convalescence of human beings
 • contains enioanatomical information which should be used to re-evaluate, correct, modify, and improve the existing enio-techniques, methods and tools relevant to the development of human beings and their subtle bodies, PSI faculties, spirituality, psyche, and divinity
 • presents enioanatomical information which should be used to elaborate and develop new enioanatomical, eniopsychological, and eniopedagogical techniques, methods, and tools for the versatile, harmonious, and universal development of human subtle bodies
 • presents enioanatomical information which should be used to elaborate and develop new eniotherapeutic techniques, methods, and tools of preventive medicine, medicine for healthy people, healthy lifestyle, eniomedicine, spiritual medicine, and effective treatment of life threatening diseases, ensuring optimal regeneration, rehabilitation, and convalescence
 • introduces enioanatomical information with reference to subtle bodies in order to concretise, direct, specify, objectify, maintain, and coordinate the practices of concentration, visualisation, meditation, and enioanatomical, eniopsychological, and spiritual exercise and cultivation
 • aims to concretise and specify one’s spiritual development and the development of PSI abilities
 • presents enioanatomical information which should be used in the practice of diagnoses, monitoring, evaluation, and prognoses, in scientific research, and in pursuit of new data relating to subtle bodies and their forms, structures, inner architecture, topography, functions, and functional potential.

On the whole, the monograph presents enioanatomical information which is relevant to the universal development of subtle bodies, to the integration of upbringing, education, development, healing, and regeneration, to the practical implementation of developed PSI abilities, and to the attainment of absolute health, longevity, harmony, and a life free of pain, suffering, and crises.

The Enioanatomy of Chakras
The Enioanatomy of Chakras Image

For the most part the enioanatomical information on chakras presented in the book has never been published before. The book for the first time describes in enioanatomical terms petals, chakra cones, chakras, their structural and functional states, dynamic, static, and static-dynamic modes of functioning, and functional activity of fully open, optimally open, semi-open, slightly open, partially open, and closed chakra bases in passive-functional, passive-sustaining, passive-monitoring, and passive-neutral modes. It explains the processes involved in the linear movement, as well as the clockwise and anticlockwise rotation of energy-informational substances above the chakra cone base and the reasons why a chakra cone or a chakra itself cannot rotate. The book then proceeds to present the enioanatomical characteristics exhibited by primary, vital, and function-sustaining chakras, as well as the classification of chakras and their individual cones. Primary chakras are described with reference to their respective enioanatomical standards, hypotrophy, hypertrophy, and a variety of specific features. The present volume describes a range of techniques applicable to effective development of chakras and emphasizes the practical significance a chakra energy-informational base has for one’s development, as well as the improvement of one’s bodies, attributes, characteristics, abilities, spirituality, PSI faculties, the ability to heal, regenerate, and much more.

The monograph will be especially useful to people who have mastered PSI faculties and PSI-based healing, to professionals in all eniological disciplines engaged in human research, namely enioanatomy, eniophysiology, eniomedicine, eniopsychology, eniopedagogy, enio-spiritual education, training, and development, and to physicians, healers, psychologists, practitioners of psychotronics and parapsychology, spiritual teachers, pedagogues, educators, trainers, theologians, and individuals working towards the development of their subtle bodies, spirituality, and PSI faculties.

The monograph facilitates the teaching and study of new facts regarding primary, vital, and function-sustaining chakras, i.e.:

 • the structure, inner architecture, and functions of chakra cones in the process of their being permeated by subtler subtle bodies, while reproducing their forms and inner architecture, as well as forming new, identical chakra cones;
 • the interdependence, balance, and accord between component chakra cones in achromatic, bicomponent, and polycomponent chakra cones of each chakra;
 • the interdependence, balance, and accord of forms, structures, inner architecture, density, and functions between basic, identical, and component chakra cones of each chakra;
 • the way in which changes occurring in a single structure-functional mode of a specific chakra cone affect the structure-functional modes of other chakra cones and chakras;
 • specific chakra cones and their participation in forming the energy-informational basis for the development of particular PSI faculties;
 • the way in which the informational content of special vital energy-informational bioplasms of chakra cones constituting vital chakras affects the development of one’s organs and organism systems, as well as their functions, functional potential, and viability;
 • the significance of red, bright red, orange, bright orange, yellow, green, bright green, azure blue, turquoise blue, blue, lilac blue, violet, pink, white, and gold specific vital energy-informational bioplasms of chakra cones constituting function-sustaining chakras for the development, functioning, and viability of sub-ultra, ultra, and microstructures of organs‘ cells, tissue, and structure-functional units;
 • the structural and functional changes, pathologies, and diseases caused by inadequately developed and structurally damaged chakra cones constituting function-sustaining chakras;
 • the structure-functional states and functioning modes of chakra cones constituting function-sustaining chakras vulnerable to and resulting in mutations of organelles and cells.

On the whole, the monograph presents enioanatomical information which is relevant to the universal development of chakras and subtle bodies, to the integration of upbringing, education, development, healing, and regeneration, to the practical implementation of highly spiritual and PSI development, and to the attainment of absolute health, longevity, harmony, and a life free of pain, suffering, and crisis.

The Enioanatomy of Channels of Subtle Bodies
The Enioanatomy of Channels of Subtle Bodies Image

For the most part, the presented enioanatomical information related to channels and channel systems of subtle bodies has never been published before. The book, for the first time, provides a detailed description of Sushumna, Merudanda, Ida, Pingala, star channels, meridians, meridian biologically active points, microchannels, anastomotic junctions and subultrachannel networks, their functions, functional potential and their significance for human beings and much more. The channel system has been introduced and analyzed as an integral structure of subtle bodies which is responsible for the generation of universal, specific and highly specific energy-informational bioplasms and which facilitates formation of the energy-informational basis for versatile, balanced, harmonious and universal development of one’s subtle bodies as well as one’s spiritual and paranormal abilities. The channel system of subtle bodies can considerably expand, deepen and improve the effectiveness of enio-reflexive therapy and healing.

The author addresses the methods applied in the development of channels and channel systems, spiritual and PSI development, PSI-based healing, biolocation and out-of-body projection, based on in-depth enioanatomical knowledge of human subtle bodies. Subtle bodies have been presented as the energy-informational basis for eniological disciplines engaged in human research and the book also provides a topic-based study guide aimed at enhancing personal knowledge of the enioanatomy of subtle bodies.

The monograph will be especially useful to reflexologists, physicians, healers, eniologists, psychologists, psychotronics, parapsychologists, spiritual teachers, pedagogues, educators, coaches, theologians, individuals trained in PSI abilities and PSI healing, professionals engaged in different eniological fields, especially enioanatomy, enio-physiology, enio-medicine, enio-psychology, enio-pedagogy and enio-spiritual education and development, as well as to anyone interested in developing their subtle bodies, spirituality and PSI faculties.

The monograph is intended to facilitate:

 • the study of enioanatomy of  Sushumna, Merudanda, Ida, Pingala, star channels, nose, eye and ear channels, meridians, meridian biologically active points, anastomotic junctions, microchannels, subultrachannel networks and the channel system;
 • the development of highly specific enioanatomical thinking;
 • the recognition of the enioanatomical essence of the channel system of one’s subtle bodies;
 • the revelation of the structure, form, architecture, topography, function and functional potential of individual channels, microchannels, meridians, autonomous channels systems and the channels system;
 • appreciation of the practical significance the channel system enioanatomy has for the development of subtle bodies, the formation of vital energy-informational bioplasms and substances, and the development of one’s characteristics, attributes, abilities, spirituality and PSI faculties;
 • the incorporation of enioanatomical knowledge about the channel system into new methods of enioanatomy, enio-reflexology, enio-medicine, enio-psychology, enio-pedagogy and other eniodisciplines;
 • the utilization of enioanatomical information about the channel system in the process of evaluation, correction, modification and improvement of known enio-techniques, methods and tools relevant for the development of human beings and their subtle bodies, spirituality and PSI faculties;
 • the utilization of enioanatomical information about the channel system for the elaboration and development of new enioanatomical, enio-psychological and enio-pedagogical techniques, methods and tools for versatile, balanced, harmonious and universal development of subtle bodies and their channel system;
 • the utilization of enioanatomical information about the channels system which should be used to elaborate and develop new enio-therapeutic techniques, methods and tools of preventive medicine, reflexive therapy, medicine for healthy people, healthy lifestyle, enio-medicine, spiritual medicine and effective treatment of life threatening diseases, ensuring optimal morphological and functional regeneration, rehabilitation, and convalescence;
 • the presentation of enioanatomical information about the channel system of subtle bodies to further concretize, direct, specify, objectify, maintain and coordinate concentration, imagination, visualization, active meditation, enioanatomical, enio-psychological and spiritual training in accordance with the enioanatomical standard and versatile, balanced, harmonious and universal development of subtle bodies, channels and the channel system;
 • the utilization of enioanatomical information about the channel system for the monitoring, evaluation, prognosis, diagnostics, scientific research and acquisition of new knowledge of the form, structure, architecture, topography, functions, functional potential and practical significance of the channel system of subtle bodies.

On the whole, the monograph provides unlimited potential for the utilization of enioanatomical information about the channel system of subtle bodies which is relevant to their universal development, to the integration of upbringing, education, development, healing, and regeneration, to the practical implementation of new, highly effective enio-techniques of reflexive therapy, enio-medicine, spiritual and PSI development, and to the attainment of energy-informational purity of the channel system, energy-informational identity, homeostasis and immunity of subtle bodies, absolute health, longevity, harmony, and a life free of pain, suffering, and crises.

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka – vzdělávací a metodologická příručka pro univerzity
Enioanatomie jemnohmotných těl člověka – vzdělávací a metodologická příručka pro univerzity Image

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je propedeutickou eniolékařskou disciplínou, jejíž studium nejen předchází studiu všech typů eniomedicíny, informační medicíny, kvantové medicíny, eniopsychické medicíny a všech enioterapeutických technologií, metod a prostředků léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice, ale také poskytuje základ pro systematické a sekvenční studium eniolékařských, eniobiologických a eniopsychologických disciplín a praktické zvládnutí znalostí, schopností a dovedností enioterapeutických technologií, metod a prostředků.

Studium enioanatomie jemnohmotných těl na lékařských univerzitách zahrnuje několik cílů:

 • poznání enioanatomie jemnohmotných těl člověka
 • vytvoření enioanatomického myšlení, jemného vnímání učební látky, přesnějšího a rozšířeného světového pohledu
 • pochopení významu enioanatomických znalostí pro medicínu, molekulární biologii, fyziologii, psychologii, všechny eniolékařské disciplíny a enioterapeutické technologie léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice
 • enioanatomická příprava lékařů a studentů ke studiu eniocytologie, eniohistologie, eniopsychologie, eniomolekulárního, enioreflexního, eniopsifenomenálního a enioduchovního lékařství a různých druhů enioterapeutických technologií, metod a prostředků léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice
 • naučit lékaře správně a efektivně používat enioanatomické informace pro vývoj inovativních enioterapeutických technologií, metod a prostředků léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice
 • vytvořit enioanatomický základ pro školení specialistů v nových lékařských oborech – enioterapeut, eniorehabilitolog, eniopsycholog atd.
 • vytvořit enioanatomický základ pro progresivní rozvoj všech eniolékařských disciplín, všech oblastí eniomedicíny, eniopsychologie, enioterapeutických technologií, metod a prostředků léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice.

Vznikla naléhavá potřeba k přednášení enioanatomie jemnohmotných těl lékařům, rehabilitačním pracovníkům, valeologům, psychologům, pedagogům, léčitelům a studentům všech povolání lékařských, psychologických a pedagogických oborů. Nejlépe je začít studovat enioanatomii jemnohmotných těl člověka po studiu anatomie, cytologie a histologie.

Без всебічних знань еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини не матимуть перспективного розвитку та широкого клінічного застосування нетрадиційна еніоанатомічна, еніопсіанатомічна медицина, еніомедицина, інформаційна, квантова, еніопсихічна, еніорефлекторна, інформаційно-рефлекторна, еніодуховна, еніопсіфеноменальна медицина, нові еніотерапевтичні технології, меридіанова і чакрова терапія, еніофітотерапія, еніодендротерапія, еніогомеопатичні препарати та інші еніотерапевтичні технології лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини являється пропедевтичною еніомедичною дисципліною, вивчення якої не тільки передує вивченню усіх видів еніомедицини, інформаційної медицини, квантової медицини, еніопсихічної медицини та усіх еніотерапевтичних технологій, методів і засобів лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції, але і створює основу для систематичного та послідовного вивчення еніомедичних, еніобіологічних і еніопсихологічних дисциплін і практичного оволодіння знаннями, уміннями та навиками еніотерапевтичних технологій, методів і засобів.

Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини створює інформаційну основу для еніоцитології, еніогістології, еніофізіології, еніопсихології, еніопедагогіки, еніомедицини та усіх еніотерапевтичних технологій. Тонкоматеріальні тіла являються об’єктом інформаційного, світлового, енергетичного, інформаційно-енергетичного, енергоінформаційного, електромагнітного та еніопсихічного терапевтичного впливу. Вищевказані нетрадиційні види медицини, еніоанатомічні, еніопсихічні, еніофізіологічні та еніотерапевтичні технології впливають на організм людини тільки через її тонкоматеріальні тіла. Розвиток майже усіх хвороб розпочинається з тонкоматеріальних тіл. Інформаційний зміст тонкоматеріальних тіл уможливлює діагностувати хвороби за декілька років до початку їх розвитку в організмі людини і визначатиме характер індивідуальної медицини здорової людини та її здоровий спосіб життя.

Еніоанатомія дає можливість розробляти еніотехнології поєднання лікування, навчання та виховання тяжко хворих, особливо дітей і навіть людей, які перебувають у коматозному стані.

Еніоанатомія є новою інтердисциплінарною наукою, яка досліджує і вивчає тонкоматеріальні тіла людини, приносить нові знання про людину, формує розширене світосприйняття, уможливлює інтегральне пізнання людини, поєднує медицину, психологію та педагогіку, відкриває нові високоефективні напрямки лікування, реабілітації, регенерації, рекондиції, виховання, навчання, розвитку, вдосконалення і тренування людини. Еніоанатомія дозволяє усім предметам, пов’язаним із людиною та медициною, по-новому подивитися на примарну і секундарну суть людини, дає людині змогу пізнати себе і світ на тонкоматеріальному інформаційно-енергетичному рівні, зрозуміти часову триєдність людини теперішньої, минулої та майбутньої,  єдність в людині матеріального і духовного, грубоматеріального і тонкоматеріального (інформацій, мікрочасток, світла, енергій, магнетизму та різних інформаційно-енергетичних матерій), інформаційну єдність людини, природи, Землі, біосфери, ноосфери і Всесвіту, їх інформаційно-енергетичні взаємообміни, інформаційно-енергетичні взаємозалежність і  взаємодію.

Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл як навчальна дисципліна уможливлює всебічне вивчення тонкоматеріальних тіл, формування еніоанатомічного мислення, пізнання тонкоматеріальної та еніоанатомічної суті людини, дає людині можливість усвідомити практичне значення тонкоматеріальних тіл для медицини, психології, педагогіки, соціології, здорового способу життя, ПСІ-феноменальності та духовності людини і багатьох сфер і аспектів її життя. Еніоанатомічні знання можуть використовуватися при створенні та розробці інноваційних еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніомедичних, еніопсихічних, еніопедагогічних і еніотерапевтичних технологій, методів та засобів профілактичної медицини, медицини здорового способу життя, еніомедицини, інформаційної, квантової, еніорефлекторної, а також ПСІ-феноменальної і духовної медицини, ефективного лікування життєво небезпечних хвороб, регенерації, реабілітації та рекондиції.  Еніоанатомічна інформація може використовуватися для контролю, оцінювання, прогнозування, діагностики, професійного відбору, наукових досліджень і отримання нових знань про тонкоматеріальні тіла, їх будову, форму, структуру, архітектоніку, топографію, функції та функціональні можливості.

В загальному еніоанатомія дає необмежені можливості використання еніоанатомічних знань для поєднаного лікування, виховання і навчання, для терапевтичної реалізації інформаційно-енергетичного змісту тонкоматеріальних тіл, еніодуховного та еніопсіфеноменального розвитку людини, для досягнення абсолютного здоров’я, життя без болю, страждань, хвороб і криз, для прогресивного розвитку людини, для всебічного, гармонійного, збалансованого та універсального розвитку тонкоматеріальних тіл.

Вивчення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл у медичних університетах передбачає декілька цілей:

 • v  пізнання еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини
 • v  формування еніоанатомічного мислення, тонкоматеріального світосприйняття, більш точного і розширеного світогляду
 • v  усвідомлення значення еніоанатомічних знань для медицини, молекулярної біології, фізіології, психології, усіх еніомедичних дисциплін  і еніотерапевтичних технологій лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції
 • v  еніоанатомічна підготовка лікарів і студентів до вивчення еніоцитології, еніогістології, еніофізіології, еніомолекулярної, еніорефлекторної, еніопсіфеноменальної, еніодуховної медицини та різнохарактерних еніотерапевтичних технологій, методів і засобів лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції
 • v  навчити лікарів правильно та ефективно використовувати еніоанатомічну інформацію для розроблення інноваційних еніотерапевтичних технологій, методів і засобів лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції
 • v  створити еніоанатомічну основу для підготовки спеціалістів нових медичних фахів – еніотерапевт, еніореабілітолог, еніопсихолог тощо
 • v  створити еніоанатомічну основу для прогресивного розвитку усіх еніомедичних дисциплін, усіх напрямків еніомедицини, еніопсихології, еніотерапевтичних технологій, методів і засобів лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції.

Виникла нагальна потреба викладання еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини для лікарів, реабілітологів, валеологів, психологів, педагогів, цілителів і студентів усіх спеціальностей медичного, психічного та педагогічного фаху. Вивчення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл найкраще розпочинати після вивчення анатомії, цитології та гістології.

Навчально-методичний посібник сформований з окремих еніоанатомічних лекційних, практичних і семінарських тем. Одна навчальна тема є невеликим блоком і закінченою частиною навчальної програми, яка має теоретичний і практичний обсяг еніоанатомічних знань, що допомагає вивченню еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини, пізнанню еніопсіанатомічних технологій розвитку тонкоматеріальних тіл, терапевтичному застосуванню еніоанатомії, розумінню значення еніоанатомії у медицині, психології, педагогіці, соціології, феноменології та практичному використанню еніоанатомії у багатьох сферах і аспектах життя. Курс складається з лекційних, практичних і семінарських занять: еніоанатомія – нова наука про людину; інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл людини; еніоанатомія тонкоматеріальних тіл; еніоанатомія чакр; еніоанатомія системи інформаційно-енергетичних каналів тонкоматеріальних тіл; біоплазматичне інформаційно-енергетичне поле людини; еніопсіанатомічні технології розвитку тонкоматеріальних тіл, каналової системи, сушумни, меруданди, іди, пінгали, зіркових каналів, меридіанів, біологічно активних точок і оболонок тонкоматеріальних тіл, чакрової системи і чакр; реакції тонкоматеріальних тіл на вплив інформаційно-енергетичних матерій; еніоанатомія тонкоматеріальних тіл як інформаційно-енергетична основа еніомедицини; еніотерапевтичне значення тонкоматеріальних тіл і чакрова еніотерапія. Кожна тема має назву, навчальну і професійно-орієнтовану мету, навчальний план, короткий зміст, контрольні запитання і список літератури, що значно полегшує орієнтацію у посібнику. Тематичні розділи містять специфічну еніоанатомічну інформацію, навчальні питання, контрольні запитання та літературу. Контроль знань здійснюється самостійно, під час навчальних занять і на іспиті з використанням контрольних запитань.

Еніоанатомічна інформація про тонкоматеріальні тіла є новою і вперше викладена у формі навчально-методичного посібника. Надано характеристику еніоанатомії як нової науки про людину. Описані інформаційно-енергетичні матерії, будова, форма, структура, топографія, архітектоніка, функції та значення тонкоматеріальних тіл, наведені еніопсіанатомічні технології розвитку тонкоматеріальних тіл і їх структур, висвітлено еніотерапевтичне значення тонкоматеріальних тіл і описана чакрова еніотерапія. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл представлена як інформаційно-енергетична основа еніомедицини і еніотерапевтичних технологій лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції. Матеріал викладений відповідно до навчальної програми “Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини” і охоплює усі її розділи. Посібник призначений для інтернів, лікарів, еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів, педагогів, вихователів, тренерів, студентів і тих, хто займається вивченням еніоанатомії та розвитком своїх тонкоматеріальних тіл.

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka / Učebnice pro univerzity
Enioanatomie jemnohmotných těl člověka / Učebnice pro univerzity Image

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je novou vědou a vzdělávací disciplínou

Již více než 7 000 let je známo, že člověk má nejen fyzické tělo, ale i jemnohmotná těla. Během těchto tisíciletí lidstvo nedokázalo systematizovat a popsat anatomii lidských jemnohmotných těl. První svazek učebnice Enioanatomie jemnohmotných těl člověka poskytuje a systematizuje enioanatomické znalosti pro studium na vysokých školách. Informace o anatomii, topografické anatomii, funkční anatomii, věkové anatomii, enioanatomii a jiných druzích anatomie jemnohmotných těl člověka je aktuální a zároveň je nedostatečně prezentována. Je nesporné, že na začátku 21. století se enioanatomie jemnohmotných těl člověka vytvářela jako nová vzdělávací a vědecká disciplína, ale dosud nebyla oficiálně uznána, a ještě se nedostala do univerzitních učebních programů. Takový stav zpomaluje, a dokonce znemožňuje vytvoření enioanatomického základu pro vývoj eniologie, eniocytologie, eniohistologie, eniofyziologie, eniochemie, eniomedicíny, eniopsychologie, eniopsianatomických, eniopsychických, eniopsifenomenálních, eniopedagogických, eniolékařských a jiných eniotechnologií výchovy, výuky, vývoje, tréninku, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka. Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je eniolékařskou disciplínou propedeutického charakteru, která předchází nejen všem typům eniomedicíny, informační medicíny, kvantové medicíny, eniopsychické medicíny a všem enioterapeutickým technologiím, metodám a prostředkům léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice, ale také poskytuje základ pro systematické a konzistentní studia eniolékařských, eniobiologických, eniopsychologických a eniopedagogických disciplín a praktického zvládnutí enioterapeutických, eniopsychických a eniopedagogických technologií, metod a prostředků.

Enioanatomické znalosti poskytují možnost adekvátně směřovat vědecké výzkumy a určit nejvíce nutná témata výzkumů jemnohmotné, informační, kvantové, světelné, energetické, informačně-energetické, energoinformační a elektromagnetické lidské podstaty.

Člověk je mnohem komplikovanější než soudobé vědecké poznatky o něm, skrývá v sobě jemnohmotná těla, holografickou integraci těl, informačně-energetické funkce, informační jednotu s Vesmírem, Zemí, biosférou, noosférou, přírodou, časem, prostorem, společností a duchovním bytím.

Stavba, forma, struktura, architektonika, topografie, funkce jemnohmotných těl a fyzického těla člověka jsou v holografické jednotě. Jemnohmotná těla jsou primární vzhledem k fyzickému tělu. Morfogeneze fyzického těla probíhá v souladu s integrální holografickou maticí vnitřních částí všech jemnohmotných těl, proto je jemnohmotná a fyzická těla třeba studovat, zkoumat a vyvíjet souběžně. Tento přístup umožňuje studovat hrubohmotnou a jemnohmotnou podstatu člověka v jednotě a celistvosti.

Enioanatomické znalosti směřují rozvoj všech enioanatomických disciplín o člověku podle jeho podstaty, potřeb a požadavků života. Enioanatomie jemnohmotných těl člověka definuje její místo v eniopedagogice, eniopsychologii, eniofyziologii, eniomedicíně, eniosociologii a eniotechnologií v rámci životaschopnosti a životní činnosti člověka. Znalosti výše zmíněných eniologických disciplín, které objektivně odpovídají enioanatomii jemnohmotných těl, získávají specifika, stávají se předmětovými, pragmatickými, účelnými, prakticky nezbytnými a adekvátně vysvětlují jemnohmotnou lidskou podstatu. Enioanatomie pomáhá uvědomit si jednotu jemnohmotných těl a fyzického těla člověka, jednotu přítomnosti, minulosti a budoucnosti člověka, jednotu člověka, Země, Vesmíru a duchovního bytí, informačně-energetickou neopakovatelnost, individualitu a identitu člověka a jak je využít v enioanatomických, eniopsianatomických, eniopedagogických, eniopsychických, eniopsifenomenálních, eniolékařských, eniofyziologických, eniosociálních a jiných technologiích výchovy, výuky, vývoje, tréninku, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka.

Enioanatomie přináší nové znalosti o člověku, otevírá nové perspektivy a možnosti, umožňuje rozvíjet inovativní eniopedagogické, eniopsychické, eniopsifenomenální, enioanatomické, eniopsianatomické, eniofyziologické, eniolékařské, enioduchovní a eniosociální technologie:

 • výchovy, výuky, vývoje, tréninku a léčby člověka
 • všestranné výchovy, výuky, vývoje, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice
 • všestranného, vyváženého, harmonického a univerzálního vývoje jemnohmotných těl
 • vytváření informačně-energetických základů vývoje, zdokonalování, projevů a praktického využití PSI-fenomenálních schopností člověka
 • vývoje člověka a jeho těl do stavu, který umožňuje transformaci obvyklých psychických vlastností, zvláštností a schopností člověka na PSI-fenomenální
 • harmonizace vývoje jemnohmotných těl a fyzického těla
 • harmonizace vztahů mezi člověkem a životním prostředím, společností, přírodou, Zemí, biosférou, noosférou, vesmírem a duchovním bytím
 • informačně-energetického očištění a dosažení informačně-energetické čistoty jemnohmotných těl člověka
 • zachování informačně-energetické individuality, identity a jedinečnosti člověka, jeho informačně-energetických homeostáz a imunity
 • kontroly, prognózy, odborného výběru, hodnocení, diagnostiky, výzkumu a řešení pedagogických, psychologických, lékařských, sociálních a jiných problémů každodenního života člověka
 • PSI-fenomenální diagnostiky, která umožňuje určit predispozici osoby k určitým onemocněním, enioanatomickým, informačním a energoinformačním příčinám a faktorům vzniku onemocnění
 • výchovy, výuky, vývoje, tréninku, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka
 • včasné prevence nemocí, dosažení stoprocentního uzdravení z jakékoli nemoci
 • které umožňují život bez onemocnění
 • které umožní vyhnout se chybám při výchově, výuce, vývoji, zdokonalování, tréninku, léčbě, regeneraci, rehabilitaci a rekondici
 • prevence informačně-energetického znečištění, nežádoucích změn informačně-energetické identity a individuality, vyčerpání informačně-energetické imunity, funkční nedostatečnosti, morfologických patologií, mutace buněk, syndromu chronické únavy a imunitní dysfunkce (CFIDS), syndromu chronické únavy (CFS), předčasného stárnutí těla, duševních poruch, rozvoje jakéhokoli nemoci atd.
 • enioanatomické individualizace, korekce, harmonizace a aktivizace výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení, socializace, školení, tréninku, posílení zdraví, zdravého životního stylu a dalších eniologických směrů zdokonalení.

Dnes může být enioanatomie jemnohmotných těl člověka základem pro kontrolu, hodnocení, prognózu, diagnostiku, vědecký výzkum a získání všestranných informací o člověku, jeho sférách a aspektech života, o technologiích, metodách a prostředcích výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení, léčby, regenerace, rekondice, rehabilitace, odborné přípravy, tréninku, socializace, zdravého životního stylu a mnoho dalšího. Enioanatomie jemnohmotných těl vytváří informační základnu pro eniocytologii, eniohistologii, eniofyziologii, eniopsychologii, eniopedagogiku, eniomedicínu a všechny enioterapeutické technologie.

Bez enioanatomických znalostí je nemožný všestranný vývoj jemnohmotných těl, PSI-fenomenální psychiky, intelektu, duchovnosti, PSI-fenomenálních schopností člověka, eniomedicíny, informační medicíny, enioanatomických, eniopsianatomických, eniocytologických, eniohistologických, eniopsychických, eniopsifenomenálních, eniofyziologických, enioreflexoterapeutických, eniopedagogických a jiných eniotechnologií. Enioanatomické znalosti otevírají kvalitativně nové možnosti pro pochopení toho, co je člověk a co dělat, aby se člověk stal všestranným, harmonickým, zdravým, radostným, šťastným, úspěšným, humánním, vysoce duchovním, fenomenálním a dokonce božským.

Enioanatomie je novou interdisciplinární vědou, která zkoumá a studuje jemnohmotná těla člověka, odhaluje nové poznatky o člověku, jeho význam pro společnost, přírodu, Zemi, biosféru, noosféru, vesmír a duchovní bytí, tvoří rozšířený světonázor, umožňuje integrální poznání člověka, spojuje psychologii, pedagogiku a sociologii, otevírá nové vysoce účinné smysly léčby, rehabilitace, regenerace, rekondice, výchovy, výuky, vývoje, zdokonalování a tréninku člověka. Enioanatomie umožňuje všem s člověkem, pedagogikou, psychologií a medicínou souvisejícím předmětům novým způsobem interpretovat primární a sekundární podstatu člověka, dává člověku možnost poznat svoji podstatu a poznat celý svět na jemnohmotné informačně-energetické úrovni, pochopit časovou trojjedinost přítomnosti, minulosti a budoucnosti člověka, jednotu v člověku hmotného a duchovního, hrubohmotného a jemnohmotného, informační jednotu člověka, přírody, Země, biosféry, noosféry a Vesmíru, jejich informačně-energetické vzájemné výměny a informačně-energetické vzájemné závislosti a interakci.

Enioanatomie jemnohmotných těl jako studijní disciplína umožňuje komplexní studium jemnohmotných těl, formování enioanatomického myšlení, poznávání jemnohmotné a enioanatomické podstaty člověka, dává člověku možnost pochopit praktický význam jemnohmotných těl pro medicínu, psychologii, pedagogiku, sociologii, zdravý životní styl, PSI-fenomenalitu a lidskou duchovnost a mnoho sfér a aspektů jeho života.

Enioanatomické znalosti mohou být využity při vytvoření a vývoji inovativních enioanatomických, eniopsianatomických, eniolékařských, eniopsychických, eniopedagogických a enioterapeutických technologií, metod a prostředků profylaktické medicíny, medicíny zdravého životního stylu, eniomedicíny, informační, kvantové, enioreflexní, PSI-fenomenální a duchovní medicíny, účinného léčení život ohrožujících onemocnění, regenerace, rehabilitace a rekondice.

Enioanatomická informace může být použita pro kontrolu, hodnocení, prognózování, diagnostiku, odborný výběr, vědecký výzkum a získávání nových znalostí o jemnohmotných tělech, o jejich stavbě, formě, architektonice, topografii, funkcích a funkčních možnostech.

Použití enioanatomických znalostí dává neomezené možnosti pro všestrannou léčbu, výchovu a výuku, terapeutickou realizaci informačně-energetického obsahu jemnohmotných těl, enioduchovního a eniopsifenomenálního vývoje člověka, dosažení absolutního zdraví, života bez bolesti, utrpení, nemocí a krizí, pro progresivní vývoj člověka, pro všestranný, harmonický, vyvážený a univerzální vývoj jemnohmotných těl.

Psychologie prostřednictvím enioanatomie dává možnost přesněji, objektivněji a komplexněji vysvětlovat strukturu lidské psychiky, duševního a PSI-fenomenálního lidského vývoje, psychických vlastností, zvláštností, schopností, funkcí a funkčních možností. Pomocí informačně-energetického obsahu každého jemnohmotného těla může psychologie vysvětlit jednotu fylogenetického a ontogenetického duševního vývoje člověka. Všechny psychické vlastnosti, zvláštnosti, schopnosti, funkce a charakteristiky člověka se vyvíjejí a prakticky se realizují na informačně-energetické bázi jeho jemnohmotných těl. Všestranný psychický vývoj člověka je možný pouze s integrálním informačně-energetickým vlivem informačně-energetického obsahu každého jemnohmotného těla. Není možné rozumět všem procesům a aspektům vyšší psychické a duševní činnosti člověka bez studování a výzkumu informačně-energetické výměny a interakce mozku a eniomozků, vědomí, podvědomí, nevědomí a nadvědomí, vnitřního a vnějšího psychického stavu člověka. Proto psychologové potřebují studovat a zkoumat enioanatomii jemnohmotných těl člověka.

 Psychiatrie má na základě enioanatomických znalostí jemnohmotných těl možnost vysvětlit eniopsianatomické a informačně-energetické příčiny, faktory vzniku a průběh psychických nemocí a také pochopit inovativní enioanatomické, eniopsianatomické, eniopsychické, eniopsifenomenální, eniosociální, eniopřírodní, eniofytoterapeutické, enioreflexoterapeutické a další enioterapeutické technologie a léčbu psychických chorob, rehabilitaci a rekondici.

 Pedagogika s přihlédnutím k enioanatomii jemnohmotných tel žaků přiblíží procesy vzdělávání a odborné přípravy k jejich individuálním schopnostem a potřebám, pomůže vyhnout se chybám ve výchově a výuce, transformovat znalosti studentů do PSI-fenomenálních, výrazně zkrátit dobu studia díky skutečnosti, že během akademické hodiny je do jemnohmotných těl žáků možné předávat informace o všech předmětech středoškolského vzdělávacího programu. Pedagogický proces lze zlepšit, usnadnit, zvýšit zajímavost bez negativních důsledků pro zdraví, psychiku a tělesný rozvoj žaků, významně zlepšit efektivitu vzdělávání a odborné přípravy, kombinovat eniopedagogické technologie s enioanatomickými, eniopsianatomickými, eniopsychickými, eniopsifenomenálními, eniolékařskými a dalšími eniologickými technologiemi, metodami a prostředky. Realizace různých eniotechnologií v pedagogickém procesu je možná za předpokladu, že učitelé budou studovat a zkoumat pedagogické a psychologické základy enioanatomie jemnohmotných těl člověka.

 Tělesná výchova a sport. Enioanatomie jemnohmotných těl člověka otevírá nové netradiční směry vývoje teorie a metodologie tělesné výchovy a sportu vyšších výsledků, umožňuje rozvoj enioanatomických a eniopsianatomických technologií, metod a prostředků přípravy a výcviku vysoce kvalifikovaných profesionálních sportovců a všestranného vývoje fyzického a jemnohmotných těl v procesu tělesné výchovy. Zavádění enioanatomických, eniopsianatomických a eniopsifenomenálních technologií do praxe tělesné výchovy a výcviku profesionálních sportovců zabraňuje fyzickému přetížení, fyzickému vyčerpání, nadměrnému tréninku, emočnímu vyhoření, syndromu chronické únavy, přerušování sportovní formy, vede k minimalizaci rizika onemocnění, zvýšení fyzické aktivity, urychlení harmonického tělesného rozvoje a školení vysoce profesionálních sportovců a dosažení nejvyšších individuálních sportovních výsledků.

Studium enioanatomie jemnohmotných těl na lékařských univerzitách zahrnuje několik cílů:

 • poznání enioanatomie jemnohmotných těl člověka
 • formování enioanatomického myšlení, jemnohmotného vnímání světa, přesnějšího a rozšířeného světonázoru
 • pochopení významu enioanatomických znalostí pro medicínu, molekulární biologii, cytologii, histologii, fyziologii, psychologii, pedagogiku, sociologii, filozofii, teologii, všechny eniolékařské, eniopsychologické, eniopedagogické disciplíny, enioterapeutické enioanatomické, eniopsianatomické, eniopsychické, eniopsifenomenální technologie léčby, rehabilitaci, regeneraci a rekondici, eniopedagogické a enioduchovní technologie výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení a tréninku člověka
 • enioanatomická příprava lékařů a studentů ke studiu eniocytologie, eniohistologie, eniofyziologie, eniomolekulární, enioreflexní, eniopsifenomenální, enioduchovní medicíny a rozmanitých eniolékařských a enioterapeutických technologií, metod a prostředků léčby, rehabilitace a regenerace
 • enioanatomická příprava psychologů, psychoterapeutů a studentů ke studiu eniopsychlogie, eniopsifenomenality, eniopsifenomenálních schopností člověka, k vytvoření rozmanitých eniopsychických, eniopsifenomenálních, enioduchovních, eniopsianatomických technologií, metod a prostředků léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice nemocných psychickými nemocemi
 • enioanatomická příprava pedagogů, vychovatelů, trenérů, studentů a žáků ke studiu eniopedagogiky, eniopsifenomenální pedagogiky, enioduchovní pedagogiky a k vytvoření rozmanitých eniopedagogických, eniopsipedagogických, enioduchovních, eniopsianatomických a dalších eniotechnologií, metod a prostředků výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení a tréninku, které umožňují dosažení vysoce intelektuálního, morálního, etického, estetického, duchovního a PSI-fenomenálního vývoje
 • naučit lékaře a psychoterapeuty správně a efektivně používat enioanatomické informace pro vývoj inovativních enioterapeutických technologií, metod a prostředků léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice
 • vytvořit enioanatomický základ pro progresivní vývoj všech eniolékařských disciplín, všech oborů eniomedicíny, informační medicíny, kvantové medicíny, eniomolekulární biologie, eniofyziologie, eniopsychologie, enioreflexologie, eniofytobiologie, eniopedagogiky a jiných eniodisciplín, a také pro vývoj eniolékařských, enioanatomických, eniopsianatomických, eniofyziologických, enioreflexoterapeutických, eniofytoterapeutických, eniodendroterapeutických, eniohomeoterapeutických, eniopřírodních, eniopedagogických, enioduchovních a jiných enioterapeutických technologií, metod a prostředků výchovy, výuky, vývoje, tréninku, léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice.

Vznikla naléhavá potřeba k přednášení enioanatomie jemnohmotných těl lékařům, rehabilitačním pracovníkům, valeologům, psychologům, pedagogům, léčitelům a studentům všech lékařských, psychologických a pedagogických oborů. Nejlepší je začít studovat enioanatomii jemnohmotných těl člověka po studiu anatomie, cytologie a histologie.

Učebnice je určena lékařům všech oborů, a to enioterapeutům, reflexním terapeutům, valeologům, rehabilitačním pracovníkům, psychologům, pedagogům, vychovatelům, trenérům, studentům a také těm, kteří studují enioanatomii, rozvíjí svá jemnohmotná těla, inteligenci, duchovnost a PSI-fenomenální schopnosti.

Recenze

Učebnice Enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Svazek 1

Anatolije Leonidoviče Vasiľčuka

 Učebnice Enioanatomie jemnohmotných těl člověkavýsledek mnoholeté práce Anatolije Leonidovyče Vasiľčuka ve formě publikovaných monografií a učebních příruček. Autor hluboce zkoumal předmět, a proto je absolutní autoritou v této nové oblasti znalostí. Jeho struktura ve formě učebnice zcela odpovídá takovému statusu.

Struktura učebnice vypadá velmi podrobně, proto studentům (a také všem jíním, kteří budou studovat enioanatomii jemnohmotných těl člověka) usnadňuje práci, když detailizuje a parciálně strukturuje prezentace nových znalostí.

Základem učebnice je enioanatomie jako nová věda o člověku, charakteristiky informačně-energetických hmot, stavba, formy, struktura, architektonika atd.

Recenzovaná práce se zdá být dobře promyšlená, spoléhá se na značný počet vědeckých znalostí, je charakterizována interakademickou komplementaritou, šířkou eniofenoménů a enioefektů.

S ohledem na výše uvedené myslím, že učebnici Enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Svazek 1. lze doporučit k tisku.

prof. RNDr. V. Petlin, DrSc.

Lvovská národní univerzita Ivana Franka

Ukrajina. Lvov. Západní centrum eniologie. 25261411

 

Recenze

Učebnice Anatolije Leonidoviče Vasiľčuka

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka

V prvním svazku učebnice enioanatomie jemnohmotných těl člověka je uveden pojem enioanatomie jako vědy o člověku, její význam pro vývoj jemnohmotných těl, jsou popsány vědecké výzkumy enioanatomie, zvýrazněné metody, objekty a cíl enioanatomie a také je zanalyzováno její místo mezi eniologickými a eniolékařskými disciplínami.

V učebnici jsou podrobně popsány informačně-energetické hmoty jemnohmotných těl člověka, jejich druhy, komponenty, je provedena kvalifikace a charakteristika informačně-energetických hmot a jejich korelace v jemnohmotných tělech.

 Autor tvrdí, že stavba, forma, struktura, architektonika, topografie, funkce jemnohmotných těl a fyzického těla člověka jsou v holografické jednotě. To je ilustrováno 333 barevnými obrázky struktur jemnohmotných těl. Obrázky odpovídají enioanatomickým tématům a zobrazují informačně-energetické hmoty, jemnohmotná těla a jejích enioanatomické struktury. Číslicí nebo písmenem na obrázku jsou označeny enioanatomické struktury. Červená barva na obrázcích znázorňuje pouze strukturu červeného těla, světle zářivě červená – strukturu světle zářivě červeného těla, oranžová – strukturu oranžového těla, světle zářivě oranžová barva – strukturu světle zářivě oranžového těla, žlutá – žlutého těla, zelená – zeleného těla, světle zářivě zelená – světle zářivě zeleného těla, blankytná – strukturu blankytného těla, tyrkysová barva – strukturu tyrkysového těla, modrá barva – strukturu modrého těla, fialová barva – strukturu fialového těla, šeříková barva – strukturu šeříkového těla, růžová barva – strukturu růžového tělo a zlatá barva – zobrazuje pouze struktury zlatého těla. Barva enioanatomických obrázků má informační, didaktický, emoční a vizuální význam. To dává možnost obdržet objektivní fyzické charakteristiky a názorně vysvětluje enioanatomii jemnohmotných těl.

Zajímavé podle našeho názoru je tvrzení, že člověk má 181 jemnohmotných těl (věděli jsme o 7 takových tělech) Z nich je 15 základních, 61 komponentních a 105 identických těl s podobnou a odlišnou enioanatomii. V učebnici je popsáno 15 základních jemnohmotných těl, jak jsou tvořeny, čím jsou, kde a jak jsou umístěny a také jsou ilustrována sekundární komponentní a identická jemnohmotná těla. Učebnice věnuje mnoho úvah enioanatomické charakteristice informačně-energetických hmot univerzálně vyvinutých jemnohmotných těl. Autor velmi zásadně hodnotí a analyzuje identické funkce jemnohmotných těl, a sice: kombinované, integrující, morfogenetické, metabolické, kumulativní, transformační, generativní a mnoho dalších. Oddělně jsou vysvětleny specifické funkce jemnohmotných těl.

V samostatné části jsou popsány informačně-energetické vzájemné výměny jemnohmotných těl: enioanatomie červeného jemnohmotného těla, enioanatomie světle zářivě červeného těla, enioanatomie oranžového těla, enioanatomie světle zářivě oranžového těla, enioanatomie žlutého těla, enioanatomie zeleného těla, enioanatomie světle zářivě zeleného těla, enioanatomie blankytného těla, enioanatomie tyrkysového těla, enioanatomie modrého těla, enioanatomie fialového těla, enioanatomie šeříkového těla, enioanatomie růžového těla, enioanatomie bílého těla a enioanatomie zlatého těla.

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka umožňuje uplatnění nových metod tělesné výchovy a sportu, podmiňuje netradiční teorie vývoje, umožňuje použití enioanatomické a eniopsianatomické technologie přípravy a tréninku profesionálních sportovců vysoké kvalifikace při jednotě vývoje fyzického a jemnohmotného těla. Enioanatomické znalosti jsou nutné pro další úplný vývoj jemnohmotných těl, PSI-fenomenální psychiky, intelektu, duchovnosti, PSI-fenomenálních schopností člověka, eniomedicíny, informační medicíny a jiných oborů lékařských znalostí. Tato věda dovoluje porozumět tomu, co je člověk a co je třeba udělat, aby se člověk stal harmonickým, zdravým, radostným, šťastným, humánním a vysoce duchovním.

Enioanatomie jemnohmotných těl je prezentována jako informačně-energetický základ eniomedicíny a enioterapeutických technologií léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice. Materiál je určen pro učební disciplínu Enioanatomie jemnohmotných těl a zahrnuje všechny její části.

Učebnice je určena lékařům, internistům, enioterapeutům, reflexním terapeutům, valeologům, rehabilitačním pracovníkům, psychologům, eniopsychologům, pedagogům, trenérům, vychovatelům, studentům a těm, kteří se zabývají vyučováním anatomie a svými jemnohmotnými těly.

Věda soudobého lidství se ve svých výzkumech omezuje jenom hranicemi materiálního světa. Předmět je studován pouze tehdy, je-li již znám – bohužel věda jde takovou cestou. Ale události, které nevidíme a necítíme ve svém prostoru, které se skutečně projevují, zůstávají nedotčené a my je považujeme za neznámé. Eniologie může lidem poskytnout příležitost proniknout do hlubokých a nekonečných světů. Autor učebnice podrobně a komplexně vysvětluje čím jsou různé prostory materiálního světa a co je život.

Za soudobých podmínek prakticky ve všech sférách společného života roste inovační aktivita člověka, což je jako produkt duševního vlastnictví pro dnešek nutnou podmínkou pro přenos technologií. Je zřejmé, že rozhodujícím koncovým bodem vytváření produktů duševního vlastnictví je ovládaní pokročilých technologií s účelem poskytování zdravotní péče pacientům a přenos teoretických znalostí do praktické zdravotní péče.

Přenos teoretických a vědeckých výzkumů vysvětlených v učebnici Anatolije Vasiľčuka Enioanatomie jemnohmotných těl člověka do klinické praxe pomůže zvýšit účinnost poskytování zdravotnických služeb obyvatelstvu, což zase zajistí kvalitní život pacientů.

prof. MUDr. Lukjan Andrijuk, DrSc.

vedoucí katedry rehabilitace a netradiční medicíny

Lvovské národní lékařské univerzity Daniela Haličského

Ministerstvo zdravotnictví Ukrajiny. Lvovská národní lékařská univerzita Daniela Haličského.

Katedra rehabilitace a netradiční medicíny. Fakulta postgraduálního vzdělání.

 

Recenze

Učebnice Enioanatomie jemnohmotných těl člověka

Anatolije Leonidoviče Vasiľčuka

Další základní dílo Anatolije Leonidoviče Vasiľčuka Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je solidní prací autora v oblasti eniologie, enioanatomie, eniopsychologie atd.

Dnes prakticky neexistují takového směru učebnice pro vysokou školu. Při tom se jeto učebnice vyznačují úplností a přesnou orientací. Zároveň autor přesvědčivě demonstruje, že enioanatomie jemnohmotných těl člověka jako věda XXI. století by měla vycházet z pokročilých výsledků jiných vědních oborů – především z fyziky, chemie a psychologie.

Je zřejmé, že hlavním objektem v učebnici je člověk, jeho eniopodstata, současně je zde prezentován v prostředí enioefektů, které pro něho vytvářejí vhodné životní prostředí.

Velký objem navrhované práce svědčí o její všestrannosti a širokém dosahu. Učebnice je proslulá důkladností vypracovaných ustanovení, přesností formování problémů a úkolů.

S ohledem na průkopnickou povahu takové základní práce a její interdisciplinární charakter a integritu považuji za vhodné doporučit ji k tisku.

prof. RNDr. A. A. Drozdovská, DrSc.

Západní centrum eniologie. Lvov, Ukrajina. 25261411.

 

Recenze

Učebnice Vasiľčuka A. L.

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka

 Aktuálnost a důležitost učebnice enioanatomie jemnohmotných těl člověka je podmíněna potřebami stavu soudobé a budoucí lékařské vědy. Učebnice o nové vědě – enioanatomii otevírá nové možnosti netradičního lékařství. Učebnice poskytuje vědcům a lékařům nové údaje o informačně-energetických hmotách, formách, stavbách, topografii a funkci jemnohmotných těl člověka.

Zvláštní zajímavost vyvolávají údaje o korelaci informačně-energetických hmot v jemnohmotných tělech, životně důležité informačně-energetické bioplazmy a substance jemnohmotných těl, identické funkce jemnohmotných těl, úrovně vývoje jemnohmotných těl atd. Učebnice také obsahuje informaci o biofyzikálním energoinformačním kosmicko-pozemském hologramu člověka, a je popsána enioanatomie červeného, světle zářivě červeného, oranžového, světle zářivě oranžového, žlutého, zeleného, světle zářivě zeleného, blankytného, tyrkysového, modrého, šeříkového, fialového, růžového, bílého a zlatého jemnohmotného těla. Je důležité, že enioanatomie je považována za základ pro eniomedicínu a enioterapeutické technologie léčby a rehabilitace.

Učebnice je logicky strukturována a materiál je popsaný na vysoké profesionální úrovni s použitím soudobé vědecké lékařské terminologie.

Enioanatomická témata jsou ilustrována 333 barevnými obrázky se zobrazením struktur jemnohmotných těl, což podporuje její srozumitelnost a zvládnutí informací.

Souhlasím s autorem, že barva enioanatomických obrázků má informační, didaktický, emoční a názorný význam, odráží objektivní fyzikální charakteristiky a rozsah elektromagnetického spektra, názorně vysvětluje enioanatomii jemnohmotných těl a usnadňuje proces jejich poznávání.

Učebnice bude užitečná pro lékaře všech oborů. Výše uvedené dovoluje doporučit třídílnou učebnici Vasiľčuka Enioanatomie jemnohmotných těl člověka k tisku.

prof. MUDr. L. P. Matešuk-Vaceba, DrSc.

Profesor a vedoucí Katedry anatomie Lvovské národní lékařské univerzity Daniela Haličského

 

Recenze

třísvazkové učebnice Anatolije Leonidoviče Vasiľčuka

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka, Enioanatomie čaker a Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl

pro vědce, studenty, odborníky v oblasti medicíny, pedagogiky, psychologie, filozofie atd.

Enioanatomie – nová synergetická věda, která zkoumá člověka ve trojrozměrných úrovních: duchovní, psychické a fyzické. Považujíc člověka za organickou součást jednotného Kosmoorganismu, který je v neustálém informačně-energetickém vzájemným propojení se Světem, studuje enioanatomie jemnohmotná těla člověka pomocí lékařských, psychologických, pedagogických, filozofických a náboženských přístupů.

Učebnice enioanatomie jemnohmotných těl obsahuje důležité eniologické základy stavby jemnohmotných těl člověka, jejích klasifikaci, v ní je popsáno 15 základních jemnohmotných těl.

Enioanatomická témata jsou ilustrována 333 barevnými obrázky se zobrazením struktur jemnohmotných těl člověka.

Enioanatomie poskytuje nové znalosti o člověku, otevírá nové perspektivy a možnosti, dovoluje vypracovat inovativní eniotechnologie zaměřené na:

 • harmonizaci rozvoje jemnohmotných těl a fyzického těla
 • harmonizaci vzájemných vztahů člověka a vnějšího prostředí, společnosti, přírody, Země, biosféry, noosféry, Vesmíru
 • PSI-fenomenální diagnostiku, která umožnuje prostudovat příčiny a faktory vzniku nemocí, dovoluje včasnou prevenci nemocí, dosažení stoprocentního uzdravení, činí život bez onemocnění.

Tato encyklopedická práce je výsledkem mnohaletého osobního výzkumu autora, jehož základem je 642 vědeckých prací, z nich 17 monografií a příruček v ukrajinštině, češtině a angličtině.

Třísvazková učebnice A. L. Vasiľčuka Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka, Enioanatomie jemnohmotných těl člověka a Enioanatomie čaker (Lvov, 2016), předstihujíc svůj čas, je významným přínosem pro vědu XXI. století, základem pro uznávání enioanatomie novou vědou o člověku ve všech úrovních a důležitou součástí akademických disciplín pro univerzity.

Myslím, že učebnice Vasiľčuka A. V., věnovaná aktuálním problémům soudobé a budoucí medicíny, pedagogiky, psychologie, biologie, obsahuje velmi zajímavé a inovativní vědecké informace a může být doporučena k tisku.

doc. PhDr. T. G. Tjurinová, CSc.

Docent katedry sociologie a sociální práce, NU Lvovská polytechnika

Enioanatomie čaker / Učebnice pro univerzity
Enioanatomie čaker / Učebnice pro univerzity Image

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je novou vědou a vzdělávací disciplínou

Druhý svazek učebnice popisuje enioanatomii základních, životně důležitých, funkčně zabezpečujících čaker, klasifikaci čaker, čakerních kuželů, mikrokanálů, torzních polí, prenatálního a postnatálního vývoje čaker, čakerní systém, čakerní systém informačně-energetických kanálů a také eniopsianatomickou technologii vývoje čaker a čakerní enioterapie. V učebnici jsou zdůrazněny funkce, funkční aktivita, strukturální funkční stavy, režimy fungování, vzájemný poměr dynamických režimů, funkční vzájemná závislost, synestézie kuželů čakry, význam čaker, čakerních kuželů, okvětních lístků kuželů čaker, životních informačně-energetických bioplazem čaker a čakerní informačně-energetický vliv na vývoj člověka, jeho těla, vlastnosti, zvláštnosti, schopnosti, funkce, fyziologické, psychické, duchovní, PSI-fenomenální a sociální možnosti.

Učebnice je určena pro lékaře všech oborů, a sice pro enioterapeuty, reflexoterapeuty, valeology, rehabilitační pracovníky, psychology, pedagogy, vychovatele, trenéry, studenty, a také pro ty, kdo studují enioanatomii, vyvíjejí čakry jemnohmotných těl, intelekt, duchovnost, PSI-fenomenální schopnosti a provádějí čakerní enioterapii ve své terapeutické praxi.

Druhý svazek učebnice Enioanatomie čaker je logickým pokračováním prvního svazku Enioanatomie jemnohmotných těl člověka a všeho, co bylo napsáno o čakrách. V učebnici jsou popsány a systematizovány enioanatomické znalosti čaker pro studium na univerzitách. Informace o anatomii, topografické anatomii, funkční anatomii, věkové anatomii, enioanatomii a jiných typech anatomie čaker je aktuální a současně nedostatečně vysvětlená. Jedná se zejména o potřebě oficiálního vědeckého uznání enioanatomie čaker, určení jejího místa v univerzitních učebních osnovách, například ještě dosud neexistuje učebnice Enioanatomie čaker. Takový stav zpomaluje a dokonce znemožňuje vytváření enioanatomického čakerního základu eniopedagogických, eniopsychických, eniofyziologických, eniolékařských, enioterapeutických, eniopsifenomenálních, eniosociálních technologií, zvlášť čakerní enioterapie, čakerní PSI-fenomenální technologie vývoje člověka, čakerní eniotechnologie vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka, čakerní meditační eniotechnologie výchovy, výuky, vývoje, léčby, regenerace, rehabilitace, rekondice a jiných eniotechnologií PSI-fenomenální a duchovní medicíny. Enioanatomické znalosti o čakrách poskytují příležitosti k pochopení toho, jak je budou využívat pedagogika, psychologie, anatomie, molekulární biologie, fyziologie, lékařství, valeologie, eniologie a jiné disciplíny ve prospěch člověka, a také umožňují definovat nejpotřebnější témata výzkumu čaker.

Lidstvo nedokázalo systematizovat znalosti o enioanatomii čaker ve formě učebnice pro univerzity, následkem čeho je nesystematické, fragmentární, chaotické, povrchní, a dokonce chybné studium čaker a nedostatečné a neperspektivní použití čaker ve všech aspektech a oblastech lidského života.

 Enioanatomie čaker ukázala, že čakry mají víceúrovňovou strukturu, která je souhrnem vícesegmentových nebo monolitických různobarevných 15 primárních, 61 komponentních a 105 identických sekundárních teleskopicky umístěných a vzájemně propojených kuželů. Každý kužel čakry v ní zaujímá určité místo, má odpovídající velikost, hustotu, barvu, vibraci a frekvenci fungování. Čakerní kužely všech čaker mají stejnou a přesnou posloupnost umístění. Segmentové kužely jedné čakry mají stejné množství okvětních lístků, ale různé množství mikrokanálů a různý informační obsah životních informačně-energetických bioplazem. Monolitické kužely mají jednu vnitřněkuželovou dutinu, vnitřní a vnější kuželové sítě subultrakanálů, a segmentové kužely mají nejenom vnitřní kuželovou dutinu, ale také vnější kuželové dutiny a sítě subultrakanálů, vnitřní síť okvětních lístků a vnější síť subultrakanálů. Ve vnitřněkuželových dutinách a sítích subultrakanálů se tvoří specifické a vysoce specifické životní informačně-energetické bioplazmy, a ve vnějších kuželových dutinách a sítích subultrakanálů se tvoří univerzálně specifické a vysoce specifické životní informačně-energetické bioplazmy. Kužel je autonomní, strukturální a funkční částí čakry, patří jednomu jemnohmotnému tělu a na jeho úrovni se povazuje za čakru. Svými mikrokanály je kužel čakry spojen nejen s čakerními kužely své čakry, ale i s většinou čakerních kuželů jiných čaker a s většinou eniostruktur jemnohmotných těl.

 Anatomicky je čakra konstruována tak, že není schopna rotace, ale je schopna provádět rotaci informačně-energetických hmot po nebo proti směru hodinových ručiček, nebo jimi přímočaře pohybovat nad základem čakry při jejím funkčně aktivním stavu. Čakry, kruhově přemísťujíce informačně-energetické hmoty, vytvářejí primární, sekundární, pravo- a levostranná interní a externí torzní pole. Z pozice enioanatomie nebyla torzní pole čaker zkoumána.

Enioanatomické charakteristiky funkční aktivity čaker jsou různovariantní protože, kužely čaker jsou současně v dynamických, statických, staticko-dynamických strukturálních a funkčních stavech s otevřenými, uzavřenými, dynamicky otevřenými, staticky otevřenými a staticky uzavřenými základy. Kužely čaker nejsou úplně v pasivním stavu a probíhají v nich vždy pasivní, pasivně zabezpečující, pasivně kontrolní a pasivně neutrální informačně-energetické procesy.

Struktura čaker umožňuje:

 • současně provádět informačně-energetickou výměnu v pro člověka identických červených, světle zářivě červených, oranžových, světle zářivě oranžových, žlutých, zelených, světle zářivě zelených, blankytných, tyrkysových, modrých, šeříkových, fialových, růžových, bílých a zlatých pásmech elektromagnetického spektra všech informačně-energetických polí vnějšího okolí;
 • absorbovat a soustředit ve svých dutinách a sítích subultrakanálů informačně-energetické hmoty z informačně-energetických polí společnosti, přírody, Země, biosféry, noosféry, Vesmíru a duchovního bytí minulosti, přítomnosti a budoucnosti;
 • vytvářet ve svých dutinách a sítích subultrakanálů univerzální různobarevné a odlišného informačního obsahu univerzálně-specifické, specifické a vysoce specifické životní informačně-energetické bioplazmy;
 • informačně-energeticky zajišťovat jednotu fylogenetického, ontogenetického a evolučního vývoje člověka, jeho těl, vlastností, zvláštností, funkcí, schopností, fyziologických, psychických, duchovních, PSI-fenomenálních a sociálních možností;
 • okamžitě měnit informační obsah absorbovaných informačně-energetických hmot v přesné shodě s funkčními a fyziologickými potřebami člověka, jeho těl, psychiky, chování, povahy a jeho činnosti;
 • integrovat informační úrovně vědomí společnosti, přírody, Země, biosféry, noosféry, Vesmíru a duchovního bytí minulosti, přítomnosti a budoucnosti se zachováním specifičnosti každé úrovně vědomí spolu se vznikem emergentních charakteristik vědomí;
 • ve stavu enioanatomické normy umožňuje okamžitou adaptaci na změny v informačně-energetickém prostředí a automatické nastavení optimálních režimů fungování v proměnlivých a agresivních informačně-energetických podmínkách prostředí;
 • ve stavu enioanatomické normy neidentifikovat a neabsorbovat neidentické, biopatogenní, antiduchovní, nepřirozené, necharakteristické, netypické a jiné podobné informačně-energetické hmoty;
 • vyloučit do vnějšího prostředí biopatogenní, použité, neidentické, antiduchovní, nespecifické a jiné podobné informačně-energetické hmoty, což zabezpečuje informačně-energetickou čistotu jemnohmotných těl člověka;
 • rozdělovat a přerozdělovat své životní informačně-energetické bioplazmy, substance a hmoty;
 • integrální a autonomní fungování kuželů čaker a čaker s vytvářením informačně-energetických základů dobrého zdraví, imunity, dlouhověkosti, rozvoje duchovnosti a PSI-fenomenálních schopností člověka;
 • vnímaní informací z minulosti, přítomnosti a budoucnosti, které zabezpečují meziplanetární a transcendentní komunikaci;
 • odstranit a vylučovat do vnějšího prostředí na libovolné vzdálenosti mentálně vytvořené informačně-energetické hologramy výchovného, vzdělávacího, terapeutického, duchovního, PSI-fenomenálního a jiného významu;
 • telepatickou komunikaci s informačně-energetickými polí objektů vnějšího prostředí;
 • rychlou koncentraci specifických a vysoce specifických životně důležitých informačně-energetických bioplazem do požadovaného množství a optimální hustoty pro vývoj, projev a praktické využití PSI-fenomenálních schopností;
 • účelný transport a směřování svého informačně-energetického obsahu k aktivně fungujícím jemnohmotným tělům, jejich strukturám, k procesům realizace funkcí a projevů fyziologických, psychických, duchovních, PSI-fenomenálních a společenských příležitostí člověka atd.

To vše svědčí o potřebě studovat enioanatomii čaker.

Enioanatomie čaker odhaluje kritéria a příznaky, pomocí kterých lze určit, která čakra náleží k základním, životně důležitým nebo funkčně zabezpečujícím, klasifikovat čakry a jejich kužely.

Čakra je mnohem složitější než všechno, co je o ní známo, skrývá v sobě eniologické, enioanatomické, eniopsychické, kvantové, elektromagnetické, neznámé informace atd. Následné všestranné studium čakry stanoví vlastnosti její stavby, struktury, architektoniky, formy, topografie, funkcí, strukturální a funkční vztahy, vazby a vzájemné závislosti s jinými čakrami, funkční možnosti a také význam čaker pro člověka. Čakry a jemnohmotná těla jsou ve strukturálně funkční jednotě, proto enioanatomii čaker a jemnohmotných těl je třeba prozkoumat, studovat a rozvíjet současně. Takový přístup nám umožní všestranně pochopit význam čaker v různých čakerních technologiích. Enioanatomie čaker poskytuje nový, specifický a netradiční znalosti o člověku, otevírá pro něho progresivní perspektivy a příležitosti ve výchově, vzdělávání, rozvoji, zdokonalování, tréninku, léčbě, regeneraci, rehabilitaci a rekondici. Enioanatomické znalosti čaker otevírají kvalitativně nové přístupy v poznání člověka a přispívají rozvoji takových čakerních eniotechnologií, které poskytují harmonický, duchovní a všestranný vývoj člověka a díky nímž člověk může být zdravý a úspěšný.

Učebnice poskytuje možnost studovat enioanatomii čaker, formuje enioanatomické myšlení a poznávání jemnohmotné a enioanatomické podstaty čaker, jemnohmotných těl člověka, uvědomit praktický význam čaker pro pedagogiku, eniopedagogiku, psychologii, eniopsychologii, anatomii, enioanatomii, fyziologii, eniofyziologii, molekulární biologii, valeologii, eniomedicínu, informační, kvantovou a PSI-fenomenální medicínu, a také pro eniopedagogické, eniopsychické, enioanatomické, eniofyziologické, eniolékařské, enioterapeutické technologie, čakerní enioterapii a pro jiné eniotechnologie. Bez enioanatomických znalostí čaker nemohou být vyvinuty eniotechnologie sjednocení léčby, výchovy a výuky. Praktická realizace tohoto vynáší medicínu, pedagogiku a psychologii na kvalitativně novou úroveň.

Všechno, co je dnes známo o čakrách, svědčí o nutnosti přednášet enioanatomii lékařům, rehabilitačním pracovníkům, valeologům, psychologům, pedagogům, léčitelům a studentům všech lékařských, psychologických, valeologických, pedagogických a dalších oborů.

Studium enioanatomie čaker je nejlépe zahájit po studiu anatomie, cytologie, histologie, molekulární biologie, eniologie a enioanatomie jemnohmotných těl člověka.

Druhý svazek učebnice Enioanatomie čaker obsahuje 288 enioanatomických čakerních témat, 49 barevných obrázků.

Enioanatomická témata jsou ilustrována 49 barevnými obrázky struktur čaker. Obrázky jsou rozmístěny podle enioanatomických čakerních témat. Enioanatomické struktury čaker na obrázcích jsou označeny číslem nebo písmenem a jsou pojmenovány. Barva na obrázcích zobrazuje struktury odpovídajícího kuželu čaker – červenou barvou struktury červeného kuželu čakry, analogicky světle zářivě červenou barvou struktury světle zářivě červeného kuželu čakry, oranžovou barvou – struktury oranžového kuželu čakry, světle zářivě oranžovou barvou struktury světle zářivě oranžového kuželu čakry, žlutou barvou struktury žlutého kuželu čakry, zelenou barvou struktury zeleného kuželu čakry, světle zářivě zelenou barvou struktury světle zářivě zeleného kuželu čakry, blankytnou barvou struktury blankytného kuželu čakry, tyrkysovou barvou struktury tyrkysového kuželu čakry, modrou barvou struktury modrého kuželu čakry, šeříkovou barvou struktury šeříkového kuželu čakry, fialovou barvou struktury fialového kuželu čakry, růžovou barvou struktury růžového kuželu čakry, bílou barvou struktury bílého kuželu čakry, zlatou barvou struktury zlatého kuželu čakry. Barva obrázků má informační, didaktický, emoční a názorní význam, odráží objektivní fyzikální charakteristiky pásem elektromagnetického spektra, názorně vysvětluje enioanatomii čakry a pomáhá ilustrovat vzdělávací enioanatomický proces čaker. Barevné obrázky nejlépe ilustrují vzájemné umístění čaker, kuželů v čakrách a jejich strukturách, specifikují, odrážejí a kombinují ilustrativní a slovní vysvětlení enioanatomie čaker, usnadňují studium čaker, vytvářejí podmínky pro přístupnou a srozumitelnou interpretaci enioanatomie čaker, vyvolávají pozitivní emoce a připravují člověka ke studium. Obrázky čaker doplňují a upřesňují enioanatomický text. Ilustrační obsah čaker pomáhá lépe pochopit text a usnadňuje studium enioanatomie čaker. Obrázky čaker mohou být interpretovány přesněji a v širším enioanatomickém smyslu, pomáhají se soustředit, vytvářet správnou představu enioanatomie čaker a také správně rozvíjet čakerní enioanatomické myšlení, zobrazují stavbu, strukturu, formu, architektoniku, postupnost umístění kuželů, jejich topografii a čakry v celku.

Text, obrázky a jejich obsahové naplnění jsou informačním základem pro studium enioanatomie čaker a základem pro formování enioanatomických intelektuálních, duševních a duchovních schopností studentů. Strukturovanost textu, enioanatomické ilustrace, otázky k opakování a sebekontrole, rejstřík obrázků, předmětový rejstřík a seznam literatury umožňují nezávislé studium enioanatomie čaker, snadnou orientaci v učebnici, rychlé hledání potřebné čakerní enioanatomické informace pro opakování a její praktické využití.

Jedno jemnohmotné tělo má přibližně 90 000 čaker, z nich je 12 základních, více než 30 životně důležitých a zbytek – funkčně zabezpečujících čaker. Každá jedna čakra má 181 kuželů: 15 základních, 61 komponentních a 105 identických s podobnou a odlišnou enioanatomií. Proto schéma popisu čaker je podobné. V učebnici je popsáno 12 základních, 30 životně důležitých, 11 funkčně zabezpečujících čaker а u ostatních čaker jsou uvedeny pouze všeobecné enioanatomické charakteristiky. Na úrovni čakry je popsáno jejích 15 základních kuželů a vysvětleno, jak se tvoří, čím jsou, kde a jak jsou umístěny v čakře, a také jsou interpretovány sekundární komponentní a identické kužely čakry. Enioanatomické zvláštnosti stavby, formy, struktury, architektoniky, topografie, funkcí, funkčních možností čaker dosud nebyly prozkoumány. Je důležité znát 15 hlavních kuželů čaker, které umožní pochopení vzniku komponentních a identických kuželů čaker, jak je lépe studovat a prozkoumat.

Učebnice obsahuje nejdůležitější enioanatomické charakteristiky čaker jemnohmotných těl člověka. Znalost enioanatomie čaker umožňuje:

 • odbornou analýzu, odborné hodnocení a objektivní odborné závěry o známých čakerních eniotechnologiích, metodách a prostředcích vzdělávání, výchovy, vývoje, zdokonalování, tréninku, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice;
 • stanovení perspektivnosti a efektivnosti enioanatomických, eniopsianatomických, eniopedagogických eniocytologických, eniohistologických, eniofyziologických, eniopsychických, eniolékařských, eniočakerních, PSI-fenomenálních, informačních, bioenergoinformačních a jiných eniotechnologií vlivu na člověka.

Čakry zabezpečují informačně-energetickou jednotu a kontinuální informačně-energetické vzájemné výměny s informačně-energetickými poli společnosti, přírody, biosféry, noosféry, Země, Vesmíru, duchovního bytí a všemi objekty Vesmíru. Všestranně vyvinuté čakry a informační obsah čakerních životních informačně-energetických bioplazem podmiňují stav zdraví, povahu vývoje člověka, jeho těl, vlastností, zvláštností, funkcí, fyziologických, psychických, duchovních, PSI-fenomenálních a sociálních možností. Proto je třeba studovat a prozkoumat stavbu, formu, strukturu, architektoniku, topografii, funkce, funkční možnosti a významy čaker, jejich kuželů a okvětních lístků v informačně-energetické jednotě s Vesmírem v měnících se informačně-energetických podmínkách vnějšího okolí a trvalých různorodých informačně-energetických vzájemných výměnách s informačně-energetickými poli vnějšího prostředí, a také při všestranném fylogenetickém, ontogenetickém a evolučním vývoji člověka.

Učebnice dává možnost začít studovat to, co není známo o základních, životně důležitých a funkčně zabezpečujících čakrách, což umožní získat nové informace pro vývoj inovativních čakerních eniotechnologií.

Třísvazková učebnice enioanatomie – Enioanatomie jemnohmotných těl člověka, Enioanatomie čaker a Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka – je důležitým argumentem pro uznání enioanatomie jako nové vědy o člověku a nové disciplíny pro univerzity.

Recenze učebnice Enioanatomie čaker

Anatolije Leonidoviče Vasylčuka

 Druhý svazek učebnice Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je věnován především všestranné analýze struktury a fungování čakerního systému člověka. Přičemž stojí za zmínku mimořádně diferencovaná a přísná analýza čaker.

Spolu s tím je klasifikace čaker založena pouze na struktuře lidského těla. V budoucnu bylo by užitečné provést takovou klasifikaci na funkčním nebo dokonce funkčně-organizačním základě. Zdá se, že je vhodné tuto kapitolu rozšířit, protože se skládá pouze z jedné položky. Ale to není ani nedostatek, ale je to pouze přání pro rozšíření dalších prací.

Přesto je enioanatomie čaker velmi podrobně rozebrána z hlediska vlastností, stavby, zvláštností atd. To je nepochybně hlavní část učebnice, která široce odhaluje její účel. Logickým shrnutím učebnice je část, kde je důkladně zvážena možnost harmonizace a nápravy škody v sakrálním systému.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem považuji, že učebnice je nadaktuální a lze ji doporučit k tisku.

prof. RNDr. V. Petlin, DrSc.

Lvovská národní univerzita Ivana Franka

Ukrajina. Lvov. Západní centrum eniologie. 25261411

 

Recenze učebnice Anatolije Vasylčuka

Enioanatomie čaker

Všechno, co žije na zemi, od primárních biologických struktur až po složité mnohobuněčné organismy, vzniklo a vyvíjelo se pod vlivem kosmických faktorů a sluneční energie, jež zahrnují široké spektrum elektromagnetického záření, iontové toky a elementární části elektrických a magnetických polí, oscilací a gravitačních sil.

Každý organismus, včetně člověka, je otevřený dynamický systém, který vyměňuje hmotu a energii s okolním prostředím a nejenom hromadí energii přicházející zvenčí, ale také ji transformuje, vytváří komplexní systémy regulace energie, excitace a signalizace, různá pole a biopotenciály, které vyzařují infračervené mitogenní a luminiscenční záření.

Vnější a vnitřní radioaktivní ozařování orgánů nepřetržitě mění biopolymery živého organismu a skrze složitý řetězec fyzikálních jevů vytváří nelineární vírová seskupení energie a informací, která se nazývají čakrami. Čakry provádějí vzájemnou komunikaci a poskytují vzájemnou informovanost mezi subcelulárními strukturami, buňkami a tkáněmi lidského těla. Jsou nezbytné pro vytvoření funkčního jednotného živého celku ze součtu četných částí čaker a tvoří elektromagnetický fyzický základ biopole.

V páteři je energoinformační kanál, z něhož ve výšce každého obratle k orgánům a tkáním vycházejí větve, které se otvírají na povrchu těla. Čakry (programové texty) se nacházejí v míše a ovládají tělo. Řídí, podporují, směřují, rozvíjejí každý orgán člověka jako celek. Celé jeho fyzické tělo, stejně jako tyto programy, vytvářejí pro fyzické tělo člověka pohodlnější životní podmínky.

Jsou knihy, které čteš mnohokrát a pokaždé vidíš něco nového. Navrhovaná kniha A.Vasiľčuka „Enioanatomie čaker“ zobecňuje zkušenosti získané prostřednictvím dávných a moderních poznatků: různá psychofyzická učení, východní a západní filozofii, fyzické, exstrasenzorické znalosti atd. Na základě těchto zobecnění autor navrhuje novou neočekávanou vizi člověka. Hodně z toho, co je v knize, může být použito v praktickém životě pro tělesné a duchovní uzdravení.

Při vytváření této příručky sledoval autor několik cílů založených na vlastních dlouholetých teoretických a praktických zkušenostech. Především jasně definuje pojem enioanatomie, enioanatomické technologie vývoje čakerního systému jemnohmotných lidských těl, čakerní enioterapie, poukazuje na rozdíly mezi nimi a nejběžnějšími dnešními vědami. Autor poskytuje pochopení typu, metody, formy, stejně jako vlastností těchto pojmů, které mají vliv na organismus. V systému eniopsianatomické technologie popisuje klasifikaci základních technik a sekundárních podtechnik, provádí diferenciaci mezi základními cvičeními. Pro každé cvičení jsou uvedeny zvláštnosti zrovna jeho vlivu, důraz je kladen na zvláštnostech techniky a metodiky provádění.

A pro skutečnost, že čakerní enioterapie je v praxi často spojována s realizací různých pohybů a cvičení, které jsou hlavním prostředkem enioterapie, dává autor definice a doporučení pro jejich provádění. Obrázky, schémata a diagramy uvedené v publikaci jsou autorskými. Relativní jednoduchost enioanatomických technik provádění cvičení a jejich praktická bezpečnost pro pacienty umožňuje jejich široké využití v praxi a někdy je například použít místo farmakologické léčby. Čakerní enioterapie má svou oblast použití, svůj směr v pestré rozmanitosti enioléčení vnitřních nemocí. Ale v tomto ohledu dosud nebylo dosaženo jasného vymezení, zejména neexistuje jednotný pohled na metodologii eniopsianatomické technologie provádění cvičení pro korekci vnitřních orgánů. Kniha je psána na základě zobecnění domácích i zahraničních zdrojů, vlastních znalostí, analýzy výsledků dlouhodobé práce a praktických zkušeností. Kapitoly týkající se enioanatomie, klasifikace, fungování, topografie spojení životně důležitých čaker jsou doprovázeny ilustracemi, které jsou velmi nezbytné, pokud jde o čakerní systém a enioterapii. To vše přispěje k hlubšímu pochopení poskytnutého materiálu. Každý, kdo se chce naučit enioanatomii, stejně jako eniopsianatomické techniky cvičení zaměřených na trénink a vývoj čaker, může s jistotou použít výše uvedené publikace pana Anatolije Vasiľčuka „Enioanatomie čaker“.

prof. MUDr. Lukjan Andrijuk, DrSc.

vedoucí katedry rehabilitace a netradiční medicíny

Lvovské národní lékařské univerzity Daniela Haličského

Ministerstvo zdravotnictví Ukrajiny. Lvovská národní lékařská univerzita Daniela Haličského.

Katedra rehabilitace a netradiční medicíny. Fakulta postgraduálního vzdělání.

 

Recenze

učebnice Anatolije Leonidoviče Vasylčuka

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Svazek 2

Recenzovaná učebnice patří do druhé části předchozí učebnice „Enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Svazek 1“ a je její zákonitým pokračováním.

Navzdory skutečnosti, že v současné době prakticky neexistují žádné učebnice v tomto směru, navrhovaná práce nevypadá jako zkušební. Práce je velmi úplná, jasně strukturovaná, doslova „rozložená“ na součásti, což dává velice široký obraz o předmětu výuky – čakerního systému člověka.

Učebnice je konstruována tak, že za tak úplným popisem čakerního systému vidíme člověka ve své funkční celistvosti. Tento přístup je nejen moderní, ale také přináší své aspekty pro pochopení systémové organizace lidského organismu.

Užitečnou a nesmírně důležitou je autorská analýza eniopsianatomických zvláštností fungování a vývoje čaker. Tento přístup nejen daleko přesahuje tradiční anatomii, ale otevírá příležitosti pro rozvoj vhodného směru výzkumu a lékařské praxe.

Poměrně přesná a podrobná analýza autorem každé čakry nejenže formuje u studentů pochopení odpovídajících vnitřněčakerních zvláštností, ale také umožňuje analogii s jinými čakrami se samostatným vytvářením přístupů k pochopení celistvého čakerního systému člověka.

Všechno výše uvedené dovoluje mi doporučit učebnici Anatolije Leonidoviče Vasylčuka „Enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Svazek 2“ vytisknout a doufat v její úspěch.

prof. RNDr. A. A. Drozdovská, DrSc.

Západní centrum eniologie. Lvov, Ukrajina. 25261411.

Recenze

učebnice A. L. Vasylčuka

Enioanatomie čaker

ve 3 svazcích. S. 2, kniha 18. První na světe učebnice o enioanatomii čaker pro studenty univerzit – Lvov, 2016.

Učebnice A. Vasylčuka pro univerzity „Enioanatomie čaker“ obsahuje nejdůležitější enioanatomické znalosti a charakteristiky čaker jemnohmotných těl člověka

Podle nejnovějších vědeckých údajů je člověk aktivní složkou Vesmíru, extra složitým bioinformačním a energetickým systémem, který se skládá pouze z několika málo procent fyzického těla a z 95-98 % z jemnohmotných těl (podle výzkumu A. Vasylčuka je jich 1 196).

Jemnohmotné tělo člověka – informačně-energetické pole nebo duchovně-duševní složka člověka je primární, určující, formující a definující úroveň duchovnosti člověka, jeho fyzický, emoční, intelektuální stav, duchovní, duševní, fyzické, sociální zdraví, optimální fungování všech orgánů a systémů organismu, misionářskou seberealizaci člověka (pozemskou a kosmickou), zvláštnosti a povahu vzájemných vztahů jedince s okolním světem – přírodním a společenským prostředím, Vesmírem atd.

Zvláštní roli v jemnohmotných tělech člověka plní čakry – informačně-energetická centra nejvyššího duchovního vědomí člověka, díky kterým je člověk bez ohledu na své vědomí spojen s relevantními informačně-energetickými úrovněmi bytí: vnějším okolím, Zemí, prostorem, časem, informačně-energetickými poli, civilizací, Kosmem atd.

Vlastně prostřednictvím těchto zvláštních komunikačních kanálů probíhá informačně-energetická výměna lidského organismu se světem.

Všechny čakry dohromady fungují jako informačně-energetický systém, díky němuž lidský organismus udržuje spojení s Kosmem, zesiluje svá jemná těla informační energií Vesmíru, přijímá informace jako energii z Kosmu, předává je orgánům fyzického těla a také vysílá duchovní dědictví člověka do Kosmu. Čím lépe jsou čakry vyvíjeny, tím lepší je lidské zdraví, tím efektivněji člověk interaguje s okolním prostředím.

Aktivní fungování čaker je spojeno s růstem moci Ducha – rozvojem duchovnosti,

Druhý svazek učebnice „Enioanatomie čaker“ je logickým pokračováním prvního svazku „Enioanatomie jemnohmotných těl člověka“, popisuje a systematizuje enioanatomické poznatky o čakrách pro studium na vysokých školách.

Učebnice popisuje 12 základních, 30 životně důležitých, 11 funkčně zabezpečujících a ostatní čakry, které dostaly obecnou anatomickou charakteristiku.

Učebnice „Enioanatomie čaker“ obsahuje 288 enioanatomických čakerních témat, 51 barevných obrázků a zahrnuje následující části: enioanatomii čaker, klasifikaci čaker, fungování čaker, enioanatomii základních čaker, enioanatomii životně důležitých čaker, enioanatomii funkčně zabezpečujících čaker, prenatální vývoj čaker, postnatální vývoj čaker, čakerní systém, enioanatomickou technologii vývoje čakerního systému jemnohmotných těl člověka, eniopsianatomickou technologii provádění cvičení zaměřených na trénink a rozvoj čaker, čakerní enioterapii atd.

V knize autor poskytuje klasifikaci čaker, jejich strukturní a funkční vlastnosti, anatomickou stavbu, zkoumá čakerní systém, základní čakry a čakry jednotlivých částí těla, vyčleňuje základní čakry, které zabezpečují evoluční vývoj člověka, a životně důležité čakry, které určují životní činnost životně důležitých orgánů fyzického těla a struktur jemnohmotných těl, a taktéž funkčně zabezpečující čakry, které informačně, energetický a bioplazmaticky zabezpečují, podporují a posilují fyzické tělo a jemnohmotná těla.

Pokud člověk vědomě rozvíjející čakry dosáhne jejich optimálního vývoje a vyváženého fungování, pak bude mít možnost vědomě ovládat své fyziologické, psychické, duchovní, informačně-energetické, bioplazmatické a jiné procesy, dlouhodobě udržovat vysokou sociálně-biologickou aktivitu života, změnit svůj karmicky naprogramovaný vývoj, urychlit svoji vlastní evoluci, pozitivně ovlivňovat společnost, přírodu, Zemi a Kosmos, žit a projevovat se v jednotě hmotného a duchovního, pozemského a kosmického, minulého, přítomného a budoucího času.

Stupeň otevřenosti a funkčnosti duchovních čaker, jeho další evoluční růst a zdokonalení závisí na samotném člověku, orientaci jeho vědomí na Duchovní svět.

Jak již bylo uvedeno, vědomou silou vůle člověk může výrazně zrychlit evoluční vývoj čaker, a učebnice dává vhodná doporučení pro jejich vývoj a zdokonalení.

Učebnice A. L. Vasylčuka „Enioanatomie čaker pro univerzity“ dává možnost studovat enioanatomii čaker, vyvinout enioanatomické myšlení, poznat jemnohmotnou a enioanatomickou podstatu čaker, jemnohmotných těl člověka, uvědomit si praktický význam čaker pro pedagogiku, eniopedagogiku, psychologii, eniopsychologii, anatomii, enioanatomii, fyziologii, eniofyziologii, molekulární biologii, valeologii, eniomedicínu, informační, kvantovou a PSI-fenomenální medicínu, stejně jako pro eniopedagogické, eniopsychické, enioanatomické, eniofyziologické, eniolékařské, enioterapeutické technologie, čakerní enioterapii a další eniotechnologie. Bez enioanatomických znalostí není možné vyvinout technologie sjednocení léčby, výchovy a výuky. Praktická realizace tohoto cíle přivádí medicínu, pedagogiku psychologii na kvalitativně novou úroveň.

Enioanatomické znalosti čaker otvírají kvalitativně nové přístupy v poznání člověka a přispívají k rozvoji takových čakerních eniotechnologií, které zajišťují harmonický, duchovní a všestranný rozvoj člověka, a přispívají tak k zduchovnění, harmonizaci a demokratizaci naší společnosti, protože na informačně-energetické úrovni je Člověk-Lidstvo-Společnost-Země-Vesmír – jediný celek, jeden Kosmorganismus, jehož všechny složky jsou v neustálé informačně-energetické interakci.

Velkou výhodou této učebnice je, z našeho pohledu, skutečnost, že obsahuje vhodné technologie pro vývoj čakerního systému, což umožňuje celý neuvědomělý proces informačně-energetické interakce se světem, vývoje čakerního systému udělat uvědomělým a účelným.

Díky studiu A. Vasylčuka jemnohmotných těl člověka, jeho čakerního systému, se postupně poodhaluje rouška tajemství nad člověkem jako kosmoplanetárním fenoménem, obyvatelem Vesmíru a Země.

Výzkum prominentního ukrajinského vědce, který předstihl svůj čas, je novým evolučně synergetickým trendem vývoje v moderní vědě, jež přispěje k revolučním změnám názorů na fenomén člověka, jeho potenciál, vyhlídky jako duchovně-kosmické bytosti.

 Učebnice enioanatomie ve třech svazcích, jmenovitě „Enioanatomie jemnohmotných těl člověka“, „Enioanatomie čaker“ a „Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka“ je určena lékařům, rehabilitačním pracovníkům, valeologům, psychologům, pedagogům, léčitelům a studentům všech povolání lékařského, psychologického, valeologického, pedagogického a dalších oborů, a je podle našeho hlubokého přesvědčení významným základem pro uznání enioanatomie jako nové vědy o člověku a nové výukové disciplíny pro univerzity.

Učebnici A. Vasylčuka „Enioanatomie čaker“ Lvov, 2016 pro univerzity doporučujeme vytisknout.

doc. PhDr. T. G. Tjurinová, PhD

Docent katedry sociologie a sociální práce, NU Lvovská polytechnika

Enioanatomie systémů kanálů jemnohmotných těl člověka / Učebnice pro univerzity
Enioanatomie systémů kanálů jemnohmotných těl člověka / Učebnice pro univerzity Image

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je novou vědou a vzdělávací disciplínou

Ve třetím svazku učebnice jsou popsány kanály, mikrokanály, jejich struktury, klasifikace mikrokanálů; sušumnové, merudandové, idové, pinhalové, pravohvězdné, levohvězdné vrstvy a triády, hvězdné sedmivrstevné struktury a jejich hustota, filtrační membrány hvězdných kanálů; anastomózní uzly spojení, jejich kanály a mikrokanály; biologicky aktivní body, jejich struktura, mikrokanály, membrány, zvláštnosti, odlišnosti a funkce; systémy kanálů, ultrakanálů, subultrakanálů, autonomní kanálové systémy, klasifikace systémů kanálů, informačně-energetické životní bioplazmy kanálů a systémů kanálů, funkce a význam systému kanálů; eniopsianatomické technologie cvičení zaměřených na trénink a rozvoj sušumny, merudandy, idy, pinhaly, hvězdných kanálů, meridiánů, biologicky aktivních bodů, obalových kanálů a kanálového systému jemnohmotných těl člověka. Je vysvětleno, jak se vytvářejí kanály a jejich systémy, kde a jak jsou umístěny v jemnohmotných tělech, a také jsou znázorněny vlastnosti stavby, struktury, architektoniky, topografie a funkce kanálů.

Učebnice je určena lékařům všech oborů, zvlášť enioterapeutům, reflexoterapeutům, valeologům, rehabilitačním pracovníkům, psychologům, pedagogům, vychovatelům, trenérům, studentům a také těm, kteří studují enioanatomii, vyvíjejí kanály, systémy kanálů jemnohmotných těl, intelekt, duchovnost, PSI-fenomenální schopnosti a používají ve své pedagogické, výchovné a lékařské praxi systémy kanálů.

Třetí svazek učebnice Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka je logickým pokračováním prvního svazku „Enioanatomie jemnohmotných těl člověka“ a druhého svazku „Enioanatomie čaker“. Ve třetím svazku je popsána enioanatomie kanálů, mikrokanálů, ultrakanálů, subultrakanálů a také anastomózní uzly spojení, spojení mikrokanálů, sítě subultrakanálů, zvláštnosti životních informačně-energetických bioplazem autonomních kanálových systémů, enioanatomie kanálového systému, subsystémů, subultrasystémů, autonomních kanálových systémů jemnohmotných těl člověka, funkce a význam kanálového systému, enioanatomické technologie vývoje sušumny, merudandy, idy, pinhaly, hvězdných kanálů, meridiánů, biologicky aktivních bodů a obalů. Kanály a kanálový systém jsou prezentovány a argumentovány jako integrální a autonomní struktury jemnohmotných těl člověka. V sítích subultrakanálů systému kanálů, jeho samostatných kanálových systémech a v dutinách kanálů a mikrokanálů se vytvářejí univerzální, univerzálně-specifické, specifické a vysoce specifické životní informačně-energetické bioplazmy a hmoty, které jsou základem pro růst, vývoj, adaptaci, reprodukci, vitalitu a životní aktivitu člověka, jeho těl, vlastností, zvláštností, schopnosti, fyziologické, psychické, duchovní, PSI-fenomenální a sociální možností.

Historie výzkumu kanálového systému jemnohmotných těl člověka svědčí o tom, že nikdy nebyl studován integrálně, ale pouze fragmentárně. Meridiány jsou uvedeny v čínské vědě o akupunktuře, která vznikla ve 3. tisíciletí před naším letopočtem. Význam sušumny, merudandy, idy, pinhaly je popsán ve starověké indické metafyzice, v ezoterických učeních, ve starověkých tibetských historických rukopisech a na začátku našeho věku v Agni-józe. Existence pravého a levého hvězdných kanálů otevřel akademik A. Ignatenko na konci 20. století. Společnou chybou těchto znalostí je to, že nevysvětlují anatomii meridiánů, biologicky aktivních bodů, anastomózních uzlů spojení, sušumny, merudandy, idy, pinhaly, hvězdných kanálů a jejich kanálových systémů. Do konce 20. století neexistovaly žádné informace o obalových kanálech, obalových systémech kanálů, jejich subsystémech a subultrasystémech. Jakékoli informace o anatomii, funkční anatomii, topografické anatomii, věkové anatomii a enioanatomii kanálů a systémů kanálů jemnohmotných těl jsou aktuální a zároveň nedostatečné. Úroveň těchto znalostí není anatomická a nemůže vytvořit anatomické myšlení. Nedostatek anatomických a enioanatomických znalostí o kanálech, mikrokanálech, ultrakanálech, subultrakanálech, sítích subultrakanálů, kanálových systémech, subsystémech a subultrasystémech vede k:

 • falešnému vysvětlení jejich funkcí a funkčního významu
 • nechápání mechanismů transportu, rozdělení a přerozdělení informačně-energetických hmot a informačně-energetického zabezpečení eniostruktur jemnohmotných těl, buněk, tkání, strukturálních a funkčních jednotek, orgánů a systémů organismu
 • neznalosti způsobů vylučování do vnějšího prostředí biopatogenních, neidentických, nepřirozených, antiduchovních a využitých informačně-energetické hmot
 • nemožnosti určit nejkratší, optimální a kompenzační cesty těly a organizmem vylučovaných, využitých informačně-energetických hmot do vnějšího prostředí
 • nemožnosti informačně-energetického očištění kanálů, kanálového systému, subsystémů, subultrasystémů a životních informačně-energetických bioplazem a substancí, nemožnosti vytvořit eniotechnologie pro informačně-energetické očištění těl a organismu člověka od biopatogenních, neidentických, nepřirozených, antiduchovních, využitých a jiných pro člověka a jeho těla necharakteristických informačně-energetických hmot
 • nemožnosti vypracovat eniopedagogické, eniopsychické, enioanatomické, eniopsianatomické, eniofyziologické, eniolékařské a jiné eniotechnologie rozvoje, zlepšení, korekce a normalizace stavby, formy, struktury, architektoniky a funkcí kanálů, systému kanálů, autonomních systémů kanálů, subsystémů, subultrasystémů a tak dále.

Znalosti enioanatomie kanálů a systému kanálů jemnohmotných těl člověka dává možnost uskutečňovat odbornou analýzu, odborné hodnocení a odborné závěry ohledně známých eniotechnologií, metod a prostředků a k vytvoření nových eniologických, eniopedagogických, eniopsychických, enioanatomických, eniopsianatomických, eniofyziologických, eniolékařských, enioduchovních a PSI-fenomenálních technologií výchovy, výuky, vývoje, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka.

Enioanatomie kanálů a kanálového systému jemnohmotných těl člověka je mnohem složitější a komplikovanější než všechno, co je dnes známé o kanálech a kanálovém systému. Kanálový systém obsahuje informaci o člověku, jeho tělech, vlastnostech, zvláštnostech, funkcích, fyziologických, psychických, duchovních, PSI-fenomenálních a sociálních možnostech, a také informaci o společnosti, Zemi, přírodě, biosféře, noosféře, Vesmíru, o minulosti, přítomnosti a budoucnosti, o pozemském, kosmickém a duchovním. Pouze při enioanatomické normě se v kanálech a kanálovém systému nacházejí identifikované informace, mikročástice, světlo, energie, vícebarevné informačně-energetické hmoty, vytváří se univerzální, univerzálně-specifické, specifické a vysoce specifické životní informačně-energetické bioplazmy a hmoty, které informačně-energeticky zabezpečují reprodukci, identitu, duchovnost, životaschopnost, životní činnost, růst, rozvoj, zdokonalení, komunikaci, adaptaci, fungování a různorodé projevy člověka, jeho fyziologické, psychické, duchovní, PSI-fenomenální a společenské možností.

Enioanatomické znalosti systému kanálů jemnohmotných těl člověka otevírají kvalitně nové možnosti pro porozumění toho, co znamená funkce a funkční možnosti systému kanálů pro člověka a co je třeba udělat pro to, aby se člověk prostřednictvím systému kanálů stal všestranným, harmonickým, zdravým, vysoce duchovním a PSI-fenomenálním.

Kanálový systém je stále ve stavu fungování, což je nutné pro:

 • udržování relativní stability hustoty, difúzního napětí a homeostázy informačně-energetických hmot
 • neustálé vytváření univerzálních, univerzálně-specifických, specifických a vysoce specifických životně důležitých informačně-energetických bioplazem a substancí
 • uskutečňování vnitřních a vnějších informačně-energetických vzájemných výměn ve všech pásmech elektromagnetického spektra vlastních pro člověku a jeho těla
 • nepřetržité transportování, rozdělování a přerozdělování informačně-energetických hmot mezi těly a jejich eniostrukturami
 • zabezpečení jemnohmotných těla člověka a jejich eniostruktur informačně-energetickými hmotami
 • okamžité směrování nutných informačně-energetických hmot, bioplazem, substancí, informací, světla a energií k aktivně fungujícím eniostrukturám jemnohmotných těl, buňkám, tkáním, orgánům a systémům organismu atd.

Význam kanálového systému poukazuje na nutnost studovat a prozkoumat jeho stavbu, formu, strukturu, architektoniku, topografii, funkce, funkční možnosti a enioanatomické změny kanálového systému v procesu fylogenetického, ontogenetického a evolučního vývoje člověka.

Enioanatomie kanálového systému poskytuje nezbytné znalosti pro vývoj inovativních eniotechnologií:

 • komplexního, vyváženého, harmonického a univerzálního vývoje sušumny, merudandy, idy, pinhaly, hvězdných, čakerních a obalových kanálů, meridiánů, biologicky aktivních bodů, anastomózních uzlů spojení, systémů, subsystémů, subultrasystémů a autonomních kanálových systémů.
 • informačně-energetického očištění kanálového systému, mikrokanálů, biologicky aktivních bodů, anastomózních uzlů spojení a sítí subultrakanálů.
 • optimalizace transportování, rozdělování a přerozdělování informačně-energetických hmot mezi eniostrukturami jemnohmotných těl, mezi jemnohmotnými těly a fyzickým tělem.
 • odblokování kanálů, anastomózních uzlů spojení a biologicky aktivních bodů
 • strukturně-funkční normalizace kanálů a kanálových systémů
 • sjednoceného vývoje systému kanálů, obalů, biologicky aktivních bodů, anastomózních uzlů spojení, sítí subultrakanálů, čaker, jemnohmotných těl, vlastností, schopností, zvláštností, fyziologických, psychických, duchovních, PSI-fenomenálních a sociálních možností člověka.
 • zachování informačně-energetické identity a individuality, relativní stálosti informačně-energetické homeostázy univerzálních, univerzálně-specifických, specifických a vysoce specifických životních informačně-energetických bioplazem.
 • enioanatomické kontroly, hodnocení, prognózy, enioanatomické diagnostiky stavby, formy, struktury, architektoniky, topografie, funkce a funkčních možností kanálového systému, kanálových subsystémů, subultrasystémů, autonomních kanálových systémů, kanálů, mikrokanálů, biologicky aktivních bodů, anastomózních uzlů spojení, sítí subultrakanálů a jiných kanálových systémů.
 • profylaxe vzniku informačně-energetického přetížení, znečištění, informačně-energetických blokád, zvýšené koncentrace biopatogenních, neidentických, nepřirozených, nespecifických a antiduchovních informačně-energetických hmot v kanálovém systému a jeho strukturách.
 • normalizace funkční nedostatečnosti, strukturálních a topografických poruch, patologie, strukturně-funkčních nesouladů mezi autonomními kanálovými systémy, jednotlivými kanály a jejich strukturami.
 • reflexoterapeutické léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka.
 • eniopedagogické, enioduchovní, enioduševní, anioanatomické, eniofyziologické, eniolékařské a eniosociální výchovy, výuky, rozvoje, zdokonalení, tréninku, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka atd.

Bez objektivních enioanatomických znalostí o kanálovém systému je nemožný všestranný, vyvážený, harmonický a univerzální vývoj jemnohmotných těl, perspektivní vývoj reflexní terapie, není možný vznik nových vysoce efektivních informačních technologií reflexní terapie a enioreflexní terapie, je nemožný duchovní, PSI-fenomenální a božský vývoj člověka a není možné udržet dobré zdraví, dosáhnout dlouhověkosti, vysoce efektivní sociální realizaci vlastností, zvláštností, schopností, fyziologických, psychických, PSI -fenomenálních a společenských možnosti atd.

Učebnice Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka je významným informačním příspěvkem k tomu, aby se Enioanatomie jemnohmotných těl člověka stala vědeckou a vzdělávací disciplínou všech stupňů výuky, zvlášť během výuky, výchovy, přípravy a rekvalifikace pedagogů, psychologů, vychovatelů, trenérů, lékařů, fyzioterapeutů, reflexních terapeutů, rehabilitačních pracovníků, valeologů, enioanatomů, eniofyziologů, eniopsychologů, eniopedagogů, léčitelů, enioléčitelů, eniopsifenomenálních a enioduchovních léčitelů, enioterapeutů, sociologů, teologů a jiných odborníků.

Znalostí enioanatomického kanálového systému musí být nedílnou součástí eniopedagogiky, eniopsychologie, eniofyziologie, eniolékařství, informační medicíny, PSI-fenomenální medicíny, eniopsychické, enioanatomické, eniopsianatomické, enioreflexní terapie, různých enioterapeutických technologií a eniologických disciplín o člověku.

Třetí svazek učebnice Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka obsahuje 30 kapitol, které obsahují 431 enioanatomických témat o systému kanálů, 57 barevných obrázků.

Enionatomická témata jsou ilustrována 57 barevnými obrázky struktur kanálového systému. Obrázky jsou umístěny v souladu s enioanatomickými tématy kanálového systému jemnohmotných těl. Enioanatomické struktury jemnohmotných těl jsou označeny číslem nebo písmenem a pojmenovány. Barvy v obrázcích zobrazují kanály, kanálové struktury a kanálové systémy odpovídajícího jemnohmotného těla: červená – kanály, kanálové struktury a systémy kanálů červeného, podobně světle zářivě červená, oranžová, světle zářivě oranžová, žlutá, zelená, světle zářivě zelená, blankytná, tyrkysová, modrá, šeříková, fialová, růžová, bílá a zlatá barvy kanály, struktury kanálů a systém kanálů identického jemnohmotného těla. Barva obrázků má informační, didaktický, emocionální a vizuální význam, odráží objektivní fyzikální vlastnosti rozsahů elektromagnetického spektra, názorně vysvětluje enioanatomii kanálů, struktur kanálů a systém kanálů a pomáhá ilustrovat vzdělávací enioanatomický proces kanálů, kanálových struktur a systémů kanálů. Barevné obrázky nejlépe ilustrují vzájemné umístění struktur kanálů, konkretizují jejich topografii, zobrazují a slučují ilustrativní a verbální vysvětlení enioanatomie kanálů a systémů kanálů, zjednodušují studium kanálů, vytvářejí podmínky pro přístupnou a srozumitelnou interpretaci enioanatomie kanálového systému, vyvolávají pozitivní emoce a připravují člověka ke studiu. Výkresy doplňují a specifikují enioanatomický text kanálového systému. Ilustrační obsah kanálového systému pomáhá lépe pochopit text a usnadňuje studium enioanatomie kanálového systému. Obrázky kanálů, kanálových struktur a systému kanálů mohou být vykládány přesněji a v širším enioanatomickém rozsahu, pomáhají soustředit se, vytvořit správný pojem o enioanatomii kanálového systému a také správně vyvinout systémové kanálové enioanatomické myšlení. Obrázky zobrazují stavbu, strukturu, formu, architektoniku, posloupnost umístění struktur v kanálech, jejich topografii a kanálů vcelku.

Text, obrázky a jejich obsahová naplň jsou informačním základem pro studium enioanatomie kanálového systému, základem pro vytváření enioanatomických intelektuálních a mentálních schopností studentů. Struktura textu, enioanatomické ilustrace, otázky k opakování a sebekontrole, rejstřík obrázků, předmětový rejstřík a seznam literatury umožňují kvalitativní samostatné studium kanálů, jejich struktur a systémů kanálů jemnohmotných těl, snadnou orientaci v učebnici, rychlé vyhledávání enioanatomických informací o kanálech, kanálových strukturách a kanálovém systému jemnohmotných těl, potřebných pro opakování a praktické použití.

Je znázorněno vytváření kanálů, čím jsou, kde a jak jsou umístěny v jemnohmotných tělech, a také vysvětleny vlastnosti stavby, struktury, architektoniky, topografie a funkce kanálů. Každá část má svou strukturu, svůj obsah, ilustrační materiál a končí otázkami pro opakování a sebekontrolu. Pozornost si zasluhují kontrolní otázky každé části a kapitoly, protože pomáhají přiblížit se k obsahu samostatných témat učebnice, pochopit a určit směr potenciálního využití enioanatomie kanálového systému.

Třetí svazek učebnice vám umožní prozkoumat enioanatomii kanálů a kanálového systému jemnohmotných těl, porozumět jejich významu, vidět perspektivu a praktickou aplikaci enioanatomických znalostí kanálového systému v mnoha oblastech a aspektech lidského života.

Kanálový systém je stále ve stavu fungování, nepřetržitě transportuje, rozděluje, přerozděluje informačně-energetické hmoty mezi těly, buňkami, tkáněmi, orgány a systémy organismu, uskutečňuje vnitřní a vnější informačně-energetické vzájemné výměny, neustále podporuje funkčně potřebnou hustotu, difuzní napětí, stabilitu homeostázy a imunitu informačně-energetických hmot, vytváří podmínky pro akumulaci, přeměnu, modulaci, generování, syntézu, diferenciaci a kódování nezbytných pro člověka a jeho těla informačně-energetických hmot a vytváří univerzální, univerzálně-specifické, specifické a vysoce specifické bioplazmy a substance. Bez fungujícího kanálového systému jemnohmotných těl je nemožné fungování těl, životaschopnost, život a rozvoj člověka.

Proto je nutné studovat a zkoumat stavbu, formu, strukturu, architektoniku, topografii, funkce a funkční možnosti kanálů, mikrokanálů, jejich struktur, kanálového systému, subsystému, subultrasystému a autonomních systémů jemnohmotných těl a jejich změny v procesu fylogenetického, ontogenetického a evolučního vývoje z pozice informačně-energetických potřeb jemnohmotných těl, vývoje a fungování člověka, jeho vlastností, schopností, zvláštností, psychických, duchovních, PSI-fenomenálních a sociálních možností.

Třísvazková učebnice enioanatomie – Enioanatomie jemnohmotných těl člověka, Enioanatomie čaker a Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka – je významným důvodem pro uznání enioanatomie jako nové vědy o člověku a nové disciplíny pro univerzity.

 Recenze

Učebnice Enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Svazek 3

 Anatolije Leonidoviče Vasylčuka

Třetí svazek učebnice Enioanatomie jemnohmotných těl člověka dokončí třídílnou akademickou práci známého odborníka v oboru enioanatomie jemnohmotných těl člověka Anatolije Vasylčuka. Spolu s tím učebnice vypadá mimořádně úplná, strukturovaná, zaměřená na praktickou činnost budoucích lékařů.

Novost materiálu učebnice je nápadná, což může způsobit určité potíže pro zvládnutí materiálu, ale jeho neobvyklost je schopna upoutat mladý rozum, což pomůže v tomto aspektu zvládnout kurz. Je vidět, jak extrémně užitečným bylo by rozvíjení praktických cvičení kurzu Enioanatomie jemnohmotných těl člověka.

Spolu s tím mám pochybnosti ohledně toho, že v akademickém vyučovacím plánu pro studenty a lékaře bude přidělen značný počet hodin pro tento kurz. Proto by bylo velmi užitečné napsat zkrácenou verzi učebnice. To znamená, že před autorem jsou stále ještě velmi důležité úkoly, které je třeba vyřešit co nejrychleji.

 Příznivý dojem dělá kvalita učebnice, stejně jako kvalita ilustrativního materiálu, která dosahuje nejvyšší úrovně ve vzdělávacích pracích.

Třetí svazek logicky shrnuje materiál prvního a druhého svazků, vytvářejíc u studentů chápání integrální organizace jemnohmotné budovy člověka a spolu s tím umožňuje hluboké proniknutí do podstaty jemné organizace každého orgánu člověka.

S ohledem na výše uvedené považuji, že učebnice Enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Svazek 3. patří k ultramodermímu a lze jej doporučit k tisku.

prof. RNDr. V. Petlin, DrSc.

Lvovská národní univerzita Ivana Franka

Ukrajina. Lvov. Západní centrum eniologie. 25261411

 

Recenze

Učebniсe Enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Svazek 3

Anatolije Leonidoviče Vasylčuka

Neuroceceptory různých senzorických orgánů, které jsou přítomny v kůži, duhovce očí, vnitřním uchu, nosní a ústní dutině a jsou velmi citlivými mediátory mezi vnějším světem a vnitřním prostředím. Je to systém přímých a zpětných vazeb, nervový signál somatoviscerálních systémů vydává do vhodných míst. V projekčních zónách probíhají lokální adaptivně-trofické a signálové změny. Včasné odhalení, správné posouzení a následná korekce těchto změn jsou v praxi úspěšně používány pro diagnostiku a léčbu nemocí.

V poslední době se prakticky ve všech státech pozorují tendence ke zvýšení morbidity a ekonomických nákladů diagnostiky, léčby a rehabilitace pacientů. Existuje potřeba integrace východní a západní medicíny.

Třetí svazek učebnice Vasylčuka Anatolije Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je věnovaný studiu zvláštností informačně-energetických autonomních systémů kanálů jemnohmotných těl člověka, což je nyní spíše neprozkoumaným a aktuálním problémem. Vědecký výzkum docenta Vasylčuka obsahuje systém myšlenek tvořících vědecký směr, který není prezentován ve výzkumu předchůdců. Podstatou tohoto směru je tvrzení, že v informačně-energetických kanálech se vytvářejí substance, které jsou základem růstu, vývoje, adaptace, reprodukce člověka. Poprvé bylo prokázáno, že znalost enioanatomie informačně-energetických kanálů poskytuje možnost pro odbornou analýzu eniotechnologií a vytvářejí nové psitechnologie pro výchovu, studium a léčbu.

V této učebnici je zobrazena nutnost enioanatomických znalostí systému kanálů jemnohmotných těl člověka pro pochopení toho, čím jsou funkce a funkční schopnosti kanálového systému pro lidský rozvoj. Jsou zde uvedeny údaje, které prohlubují naše znalosti o vývoji nových vědeckých představ o patogenetické roli individuální úrovně adaptivně-kompenzačního potenciálu organismu, dává možnost vidět perspektivu a použit v praktické činnosti enioanatonické znalosti o informačně-energetickém systému v mnoha oblastech lidského života.

Třetí svazek učebnice Vasylčuka Anatolije Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je složen z 30 částí, které obsahují 429 enioanatomických témat o kanálových systémech a 56 barevných obrázků. Každá část má svou strukturu, svůj obsah, ilustrační materiál a končí otázkami pro sebekontrolu. Strukturování textu, enioanatomické ilustrace, otázky pro opakování, předmětový index a seznam literatury umožňují snadnou orientaci v učebnici a samostudium tohoto materiálu.

Výzkum v tomto směru dává impuls pro novou formu myšlení, nové duchovní znovuzrození a bude sloužit jako katalyzátor pro hledání vědci ztracené moudrosti, která jim dá novou sílu. V tomto okamžiku věda v této fázi jenom odhaluje okraj opony, která skrývá pravé možnosti medicíny. Otázka dalšího hledání způsobů zajištění obyvatelstva kvalitní, bezpečnou terapeutickou pomocí je dále naléhavým problémem soudobé medicíny a učebnice Vasylčuka A. L. je jedním z důležitých základu pro vývoj inovačních technologií pro jeho řešení.

prof. MUDr. Lukjan Andrijuk, DrSc.

vedoucí katedry rehabilitace a netradiční medicíny

Lvovské národní lékařské univerzity Daniela Haličského

Ministerstvo zdravotnictví Ukrajiny. Lvovská národní lékařská univerzita Daniela Haličského.

Katedra rehabilitace a netradiční medicíny. Fakulta postgraduálního vzdělání.

Recenze

Učebnice Enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Svazek 3

Anatolije Leonidoviče Vasylčuka

Přezkoumaná učebnice patří ke třetí části učebnice Enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Svazek 1 a 2 a je jeho logickým pokračováním.

Je obtížné dokonce i mezi známými učebnicemi pro vysoké školy najít vědeckou adekvátní práci takové síly. Je extrémně plná a přesně strukturovaná, doslova rozložená na součásti, které poskytují nám nesmírně široký obraz předmětu přezkoumání.

Člověk je v rámcích materiálu této učebnice představen nejen jako fyzická osobnost, ale jako velmi složitá entita informačně-energetického plánu a kde tento plán je rozhodující. Jde o to, že pro zvládnutí materiálu učebnice je třeba se nejenom dobře orientovat v anatomii člověka, ale také je třeba na dostatečně vysoké úrovni zvládnout znalosti eniomedicíny, a dokonce i eniopsychologie. To znamená, že člověk je zde zastoupen v dokonalejší funkční integritě.

Spolu s podmíněně tradiční sakrální analýzou autor zavádí studenta a také lékaře praktika do světa složité informačně-energetické organizace doslovně všech systémových složek lidského organizmu, který v tomto smyslu vedle obecného systému organizovanosti je charakterizován i vlastní jemnou organizovaností.

Obecně všechny tři svazky učebnice vypadají jako jedna celá složená doktrína, zaměřená na nesmírně hluboké studium podstaty lidského těla.

S ohledem na výše uvedené si myslím, že učebnici Enioanatomie jemnohmotných těl člověka, svazek 3. lze doporučit k tisku a mít naději na její úspěch.

prof. RNDr. A. A. Drozdovská, DrSc.

Západní centrum eniologie. Lvov, Ukrajina. 25261411.

Recenze

Učebnice Vasylčuka A. L.

Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka

 Znalosti enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka jsou aktuálními a důležitými pro hlubší poznávání člověka, jeho těla, jeho filozofii a psychologii, duševní schopnosti a duchovnosti. Tyto znalosti jsou nezbytné pro rozvoj inovačních eniotechnologií a pro rozvoj vědeckého myšlení.

Učebnice Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka obsahuje 29 kapitol logicky svázaných mezi sobou. Zvláštní pozornost je věnovaná enioanatomii sušumnového, merudandového, idového, pinhalového, pravohvezdného, levohvězdného, meridiánového, čakerního a obalového kanálového systému. Důležitým je předchozí popis enioanatomie sušumny, merudandy, idy, pinhaly, párových a nepárových meridiánů. Zvláštní zájem vyvolují informace o enioanatomické technologii cvičení zaměřených na trénink a vývoj sušumny, meridiánů, idy, pinhaly, hvězdných kanálů, merudandy. Učebnice obsahuje vědeckou informaci o enioanatomii anastomózních uzlů spojení, a sice jsou popsány muladhárový, svadhisthánový, manipurový, anáhátový, višudhový, adžňo-medulární anastomózní uzly. Autor popisuje vznik, formy, struktury, funkční zvláštnosti biologicky aktivních bodů.

V knize jsou kanály a kanálové systémy prezentovány jako integrální a autonomní struktury jemnohmotných těl. Autor zdůrazňuje že v sítích subultrakanálů systému kanálů, v dutinách kanálů a mikrokanálů se tvoří univerzální a specifické životní informačně-energetické bioplazmy, které jsou základem růstu, rozvoje, adaptace, reprodukce, životaschopnosti a životní činnosti člověka.

Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka musí být nedílnou součástí eniopedagogiky, eniopsychologie, enioanatomie a jiných eniologických disciplín, které studují člověka a také podporují vývoj informační, PSI-fenomenální medicíny, přispějí ke zlepšení enioreflexní terapie a jiných enioterapeutických technologií.

Autorem navrhovaná struktura učebnice dovoluje samostatně studovat systémy kanálů jemnohmotných těl člověka, rychle nalézt nutnou informaci o enioanatomii kanálů, mikrokanálů, ultrakanálů, spojení mikrokanálů a anastomózních uzlů. Materiál je prezentován na vysoce profesionální úrovni s použitím soudobé vědecké lékařské terminologie.

Enioanatomická témata jsou ilustrována 56 kvalitními barevnými obrázky struktury kanálového systému. Barvy kanálů jsou vybrány podle barvy jemnohmotného těla. Barevné obrázky přesně zobrazují vzájemné uspořádání kanálových struktur, úspěšně doplňuje a objasňuje textový popis systému kanálů jemnohmotných těl člověka.

Učebnice je vhodná pro lékaře všech oborů. Příručka odkrývá nové možnosti pro netradiční lékařství. Výše uvedené dovoluje doporučit 3. svazek Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka třísvazkové učebnice Vasylčuka A. L. Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka k tisku.

prof. MUDr. L. P. Matešuk-Vaceba, DrSc.

Profesor a vedoucí Katedry anatomie Lvovské národní lékařské univerzity Daniela Haličského

 

Recenze

Třísvazkové učebnice Anatolije Leonidoviče Vasylčuka

Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka, svazek 3, Kniha 19 (První na světe učebnice enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka pro univerzity) – Lvov, 2017

pro vědce, studenty, specialisty v oblasti lékařství, pedagogiky, psychologie, filozofie, teologie, sociologie, sportu atd.

Člověk, Společnost, Země, Vesmír – je to jeden živý Kosmoorganismus, který je jednotným, dobře koordinovaným informačně-energetickým systémem, ve kterém všechny prvky vzájemně reagují, vzájemně komunikují a vzájemně determinují a jsou v konstantní informačně-energetické vzájemné výměně.

Vasilčukova díla odhalují podstatu a povahu informačně-energetické interakce a výměny jemnohmotných těl člověka s prostředím – na stupnici planety a Vesmíru.

V třetím svazku učebnice Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka, který je logickým pokračováním prvního svazku Enioanatomie jemnohmotných těl člověka a druhého Enioanatomie čaker jsou uvedeny strukturální a funkční charakteristiky informačně-energetických kanálů (sušumny, merudandy, idy, pinhaly, hvězdných kanálů, meridiánů, obalových kanálů, čakerních kanálů, anastomózních uzlů spojení, biologicky aktivních bodů, systému, subsystémů a subultrasystémů), a také enioanatomické technologie jejích vývoje.

Kanálový systém obsahuje komplexní informaci o člověku: o jeho fyzické podstatě a jemnohmotných tělech, vlastnostech, schopnostech, zvláštnostech, funkcích a o fyziologických, psychických, PSI-fenomenálních a sociálních možnostech, a také informaci o společnosti, Zemi, přírodě, biosféře, noosféře, Vesmíru, minulosti, přítomnosti a budoucnosti, o pozemském, kosmickém a duchovním.

Třetí svazek učebnice Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka obsahuje 30 částí, 56 barevných obrázků, ve kterých je vysvětleno 429 enioanatomických témat o kanálových systémech. Každá část má svou strukturu, svůj obsah, ilustrační materiál a končí otázkami pro opakování a samokontrolu.

Obsah učebnice dává možnost prostudovat enioanatomii kanálů a kanálového systému jemnohmotných těl člověka, uvědomit si jejich význam a perspektivu pro praktické uplatnění enioanatomických znalostí kanálového systému v mnoha sférách a aspektech lidského života.

Velkou zásluhou autora jsou doporučené enioanatomické technologie cvičení, tréninku a vývoje eniokanálů, kanálových systémů a biologicky aktivních bodů. Enioanatomické znalosti systému kanálů jemnohmotných těl člověka otevírají kvalitativně nové perspektivy ohledně harmonického komplexního vývoje, jeho PSI-fenomenálních, tvůrčích a duchovních možností.

 Autor učebnice se přiblížil k výzkumu systému kanálů jemnohmotných těl integrálně, a synergeticky: používajíc staré a moderní duchovní úspěchy lidstva v této oblasti (čínskou doktrínu akupunktury, starověkou metafyziku, starověké tibetské historické rukopisy, esoterické učení a Agni-jógu), kombinujíc je s fenomenálním osobním rozvojem v tomto směru.

Třísvazková učebnice enioanatomie – Enioanatomie jemnohmotných těl člověka, Enioanatomie čaker a Enioanatomie kanálového systému jemnohmotných těl člověka – je významným základem pro uznání enioanatomie jako nové vědy o člověku a důležitou součástí akademických disciplín pro univerzity.

Vasilčukova díla jsou nadaktuální, inovační a vycházejí za hranice tradičních přístupů, splňují všechny požadavky XXI st. a mohou být doporučena k tisku.

doc. PhDr. T. G. Tjurinová, PhD

Docent katedry sociologie a sociální práce, NU Lvovská polytechnika

Eniopsianatomický vývoj jemnohmotných těl člověka
Eniopsianatomický vývoj jemnohmotných těl člověka Image

У монографії обґрунтовано необхідність вивчення еніоанатомії людини та розвитку її тонкоматеріальних тіл; описано еніопсіанатомічну технологію, алгоритм, стадії і послідовність розвитку тонкоматеріальних тіл та їхніх структур; еніопсіанатомічну технологію виконання вправ, спрямованих на тренування і розвиток тонкоматеріальних тіл; еніопсіанаптомічні технології розвитку каналової системи, оболонкових каналів, зовнішніх та внутрішніх оболонок тонкоматеріальних тіл, сушумни, меруданди, іди, пінгали, зіркових каналів, меридіанів, біологічно активних точок, чакрової системи, чакрових конусів, чакрових пелюсток, окремих чакр, кундаліні-шакті; чакрову еніотерапію в процесі розвитку тонкоматеріальних тіл, а також еніопсіанатомічні технології тренування і розвитку еніоклітин, еніотканин, еніоорганів, еніоскелета, еніом’язів, еніотравної, еніодихальної, еніосечовидільної, жіночої еніостатевої, чоловічої еніостатевої, еніосерцево-судинної, еніолімфатичної, еніоендокринної, еніонервової, еніосенсорної та еніоімунної систем тонкоматеріальних тіл та їхніх еніоорганів.

Монографія призначена для еніопедагогів, еніопсихологів, еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, лікарів усіх фахів, вихователів, тренерів, студентів, а також тих, хто вивчає еніоанатомію, еніомедицину, інформаційну медицину, ПСІ-феноменальну медицину, духовну медицину, різні еніотерапевтичні технології, розвиває тонкоматеріальні тіла, інтелект, духовність, ПСІ-феноменальні здібності та застосовує у своїй педагогічній, виховній, психічній, лікувальній практиці еніопсіанатомічні технології нормалізації, тренування і розвитку тонкоматеріальних тіл людини.

Монографія «Еніоанатомічний розвиток тонкоматеріальних тіл людини» є логічним продовженням 15 монографій, трьох підручників, одного навчально-методичного посібника та понад 210 наукових статей з еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини. У монографії всебічно обґрунтовано необхідність вивчення еніоанатомії людини та розвитку її тонкоматеріальних тіл, описано еніопсіанатомічну технологію нормалізації, тренування і розвитку тонкоматеріальних тіл та їхніх структур, а також технологію виконання еніопсіанатомічних вправ, спрямованих на розвиток тонкоматеріальних тіл людини.

У світовій літературі не висвітлено необхідність розвитку тонкоматеріальних тіл, не вказано алгоритму їх розвитку, немає також інформації про еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніопедагогічні, еніопсихічні, ПСІ-феноменальні, еніодуховні та інші еніологічні технології розвитку тонкоматеріальних тіл людини. Постає запитання: чому ж первинна тонкоматеріальна суть людини не покладена в основу її виховання, навчання, тренування, розвитку і лікування? Попри те, що впродовж семи тисячоліть людство дискутувало про тонкоматеріальну суть людини, знало, що людина має тонкоматеріальні тіла, та все-таки не змогло описати анатомію й еніоанатомію тонкоматеріальних тіл людини. Незнання еніоанатомії тонкоматеріальних тіл і є головною причиною, котра унеможливила визнання еніоанатомії людини науковою і навчальною дисципліною, як наслідок – не розроблено ефективних технологій розвитку тонкоматеріальних тіл і немає еніоанатомії в теорії і практиці педагогіки, психології, медицини, соціології та в інших аспектах життя людини. Сьогодні вже описано еніоанатомію тонкоматеріальних тіл, створено її термінологічну номенклатуру, розроблено еніоанатомічні та еніопсіанатомічні технології розвитку тонкоматеріальних тіл. І що важливо, є практичний досвід використання еніоанатомії та еніопсіанатомічних технологій у вихованні, навчанні, тренуванні, розвитку і лікуванні людей. Залишився тільки останній крок – визнання еніоанатомії тонкоматеріальних тіл науковою і навчальною дисципліною та подальше її впровадження в теорію і практику педагогіки, психології, медицини, професійного спорту та інших видів діяльності людини. Це буде велика праця багатьох еніоспеціалістів, особливу увагу в ній треба звернути на навчальний процес вивчення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл і практику еніопсіанатомічного розвитку тонкоматеріальних тіл майбутніх еніотерапевтів, еніопсихологів, еніопедагогів, еніотренерів, еніомедичних спеціалістів різного фаху. Чи потрібно все це розпочинати? Так, це надзвичайно важливо тому, що еніоанатомія і еніопсіанатомічні технології розвитку тонкоматеріальних тіл створюють основу для еніопедагогіки, еніопсихології, еніомедицини й еніодуховного розвитку людини. А тонкоматеріальні тіла мають в собі інформацію про філогенез й онтогенез людини, інформаційно поєднують їх, а також людину теперішню, минулу і майбутню. Розвиток людини відбувається на інтегральній інформаційно-енергетичній основі людського, земного, космічного і духовного походження минулого, теперішнього і майбутнього, яка міститься в тонкоматеріальних тілах. Відповідно до інтегральної голографічної матриці внутрішніх частин тонкоматеріальних тіл здійснюється морфогенез фізичного тіла, тонкоматеріальні тіла і фізичне тіло перебувають в безперервному симбіозі. Кожне тонкоматеріальне тіло, особливо вічні тіла, мають повну інформацію про людину та інформаційно-енергетично зумовлюють розвиток людини, а всі тонкоматеріальні тіла взаємозумовлюють свій розвиток і розвиток усіх властивостей, особливостей, здібностей, фізіологічних, психічних, ПСІ-феноменальних, духовних і соціальних можливостей людини. 

Більш як двадцятирічний досвід розвитку тонкоматеріальних тіл людини свідчить про те, що процес розвитку тіл трансформується в універсальну технологію виховання, навчання і лікування людей. Фактично неможливо розділити виховний, навчальний і терапевтичний напрями у процесі еніопсіанатомічного розвитку тонкоматеріальних тіл. Під час навчання і виховання за допомогою анатомічних й еніопсіанатомічних технологій людина починає мислити про тонкоматеріальні тіла, які реагують на її мислення пасивним розвитком, тіла повільно розвиваються, а розвинені тонкоматеріальні тіла є ознакою доброго стану здоров’я, при цьому посилюються захисні функції не тільки тіл, але й організму, імунна система отримує нові можливості вдосконалювати свої функції. Так виникає терапевтичний ефект незалежно від свідомості людини, яка розвиває свої тонкоматеріальні тіла. Активний еніоанатомічний й еніопсіанатомічний розвиток тонкоматеріальних тіл супроводжується їх всебічним розвитком, тіла починають функціонувати у вищих частотних діапазонах електромагнітного спектра і поглинати інформації, енергії, світло, інформаційно-енергетичні субстанції та біоплазми високих частот виховного, навчального, лікувального, духовного та ПСІ-феноменального змісту, виникає інтегральний виховний, навчальний, розвивальний і лікувальний ефект. Людина мала б навчитися використовувати такі можливості навіть за відсутності в університетах, інститутах та школах вивчення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніопедагогічних, еніопсихічних, ПСІ-феноменальних й еніодуховних технологій розвитку тонкоматеріальних тіл та відсутності практичних еніоанатомічних й еніопсіанатомічних занять і тренувань, спрямованих на нормалізацію, розвиток і вдосконалення тонкоматеріальних тіл.

Що робити людині, коли немає навчання еніоанатомії та практичних занять і тренування еніоанатомічними й еніопсіанатомічними технологіями розвитку тонкоматеріальних тіл? Спочатку треба самостійно вивчити еніоанатомію тонкоматеріальних тіл, основи еніології, еніопедагогіки, еніопсихології, еніоанатомічні та еніопсіанатомічні технології розвитку тонкоматеріальних тіл, знайти відповідні школи, де проводять заняття і тренування, наближені своїм змістом до розвитку тонкоматеріальних тіл. Відтак практично оволодіти початковими стадіями розвитку тонкоматеріальних тіл, з набуттям практичного досвіду й еніоанатомічних знань вносити у відомі технології розвитку тіл еніоанатомічний та еніопсіанатомічний зміст.

У монографії висвітлені 5 стадій еніоанатомічних та еніопсіанатомічних технологій розвитку тонкоматеріальних тіл: стадія створення умов для еніопсіанатомічного розвитку тонкоматеріальних тіл і їхніх еніоструктур; стадія налаштування еніопсихіки на еніопсіанатомічне тренування; стадія встановлення інформаційно-енергетичного контакту зі своїми тонкоматеріальними тілами та їхніми еніоструктурами; стадія тренування тонкоматеріальних тіл та їхніх еніоструктур; стадія завершення еніопсіанатомічного тренування. Ці 5 стадій створюють цілісну структуру еніопсіанатомічного заняття і тренування, взаємодоповнюють одна одну, щоб досягнути позитивного успіху, потрібно дотримуватися послідовності виконання змісту стадій. Кожна стадія має відповідні ступені і кожен ступінь вимагає використання більшості еніопсіанатомічних методик тренування. Зміст і послідовність використання еніопсіанатомічних методик кожної стадії може бути змінений залежно від індивідуальних особливостей учня, його анатомічних знань, міри володіння еніопсіанатомічними технологіями, еніопсихічної підготовки до еніопсіанатомічного тренування, стану здоров’я, розвитку тонкоматеріальних тіл, завдань та мети еніопсіанатомічного тренування. Зрозуміло, що під керівництвом досвідченого еніопедагога, еніопсихолога чи еніотерапевта, який професійно володіє еніоанатомічними знаннями, еніоанатомічними, еніопсіанатомічними, еніопедагогічними, еніопсихічними, ПСІ-феноменальними й еніодуховними технологіями розвитку тонкоматеріальних тіл, буде набагато легше пізнати еніоанатомію, різноманітні еніотехнології розвитку тонкоматеріальних тіл та проводити еніопсіанатомічні заняття і тренування, спрямовані на нормалізацію, розвиток і вдосконалення тонкоматеріальних тіл людини.

Практична реалізація навчання еніоанатомії, еніоанатомічного й еніопсіанатомічного розвитку тонкоматеріальних тіл не вимагає великих капіталовкладень, потрібне звичайне екологічно та інформаційно-енергетично чисте навчальне приміщення, яке необхідно наповнити відповідним еніоанатомічним змістом, і високопрофесійний еніоспеціаліст. При цьому суспільство отримує здорову, виховану, високоінтелектуальну, духовну, гармонійно розвинену, моральну, ініціативну, комунікабельну та соціально активну особистість.

Хто може розвивати тонкоматеріальні тіла? Усі. Здорові та хворі, діти та люди похилого віку різної статі, різних віросповідань. Чим раніше почати розвиток тонкоматеріальних тіл, тим швидше людина досягає своєї максимальної самореалізації. Довготривалий розвиток тонкоматеріальних тіл сповільнює процес старіння. Розвиток тонкоматеріальних тіл у похилому віці загальмовує вікові дегенеративно-деструктивні зміни фізичного тіла, що суттєво поліпшує психоемоційний стан, комунікативність і соціальну активність літніх людей. Еніопсіанатомічна технологія розвитку тонкоматеріальних тіл уможливлює їх розвиток у пренатальному періоді. Виникають фантастичні можливості виховання, навчання, тренування і розвитку плоду. Про розвиток тонкоматеріальних тіл плоду у пренатальному періоді нічого не відомо, немає жодної інформації, жодного практичного досвіду і невідомі позитивні чи негативні наслідки для онтогенетичного розвитку людини. Те, що відомо про еніопсіанатомічні технології розвитку тонкоматеріальних тіл, дозволяє стверджувати про значну перевагу позитивного значення початку розвитку тонкоматеріальних тіл у пренатальному періоді для онтогенезу людини. Розвиток тонкоматеріальних тіл у молодому віці пришвидшує інтелектуальний, ментальний, моральний, етичний, естетичний, духовний, ПСІ-феноменальний та гармонійний розвиток людини. Молода людина фізично, психічно, духовно і соціально швидше стає зрілою, її соціалізація всебічна, безконфліктна, пришвидшена, зі широким оптимальним міжлюдським спілкуванням. Усе це дає змогу молодій людині стати висококонкурентною в реалізації своїх здібностей та реалізувати свої можливості максимально.

Без ґрунтовних знань еніоанатомії та різних еніотехнологій розвитку тонкоматеріальних тіл неможливо досягнути всебічного, особливо універсального розвитку тонкоматеріальних тіл, високодуховного і ПСІ-феноменального розвитку людини, значного сповільнення процесів старіння та уникнути хвороб, болю і страждань.

Ця монографія з інших позицій висвітлює значення класичної анатомії та еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини. Анатомічні знання стають щоденною потребою у вихованні, навчанні, тренуванні, розвитку і лікуванні людини. Фактично еніоанатомія і класична анатомія стають життєдайними, життєво необхідними, по-новому ширше і глибше можуть використовуватися педагогікою, психологією, фізіологією, професійним спортом, валеологією, медициною, філософією, соціологією та іншими дисциплінами про людину. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл, еніоанатомічні та еніопсіанатомічні технології створюють основу еніомедицини, інформаційної медицини, ПСІ-феноменальної медицини, духовної медицини та інших напрямів нетрадиційної медицини. Усі ці нові напрями медицини будуть невід’ємними від педагогіки, психології, духовного виховання, різноманітних тренувань та гармонійного розвитку людини. Буде досягнуте всебічне поєднання виховання, навчання, тренування, розвитку, лікування, регенерації і реабілітації людини.

Стає зрозуміло, що еніоанатомія тонкоматеріальних тіл, еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніопедагогічні, еніопсихічні, еніомедичні та інші еніологічні технології виховання, навчання, тренування, розвитку і лікування необхідно впроваджувати в навчальні процеси університетів, інститутів і шкіл усіх рівнів та в теорію і практику педагогіки, психології, медицини, професійного спорту та у професійну діяльність людини за межами функціональних можливостей.

Двадцята книга «Еніопсіанатомічний розвиток тонкоматеріальних тіл людини» містить 8 глав, які вміщують 242 еніоанатомічні теми еніопсіанатомічної технології розвитку тонкоматеріальних тіл людини.

Монографія – книга 20, дає змогу вивчати еніопсіанатомічну технологію розвитку тонкоматеріальних тіл, зрозуміти значення технології, бачити перспективу і практичне застосування еніопсіанатомічних вправ для нормалізації, тренування і розвитку тонкоматеріальних тіл та їхніх структур. Розвиток тонкоматеріальних тіл еніопсіанатомічними технологіями значно розширює застосування в педагогіці, психології і медицині знань класичної анатомії та еніоанатомії людини. Ефективне використання еніопсіанатомічних технологій вимагає від еніопедагога, еніопсихолога, еніотерапевта, еніовалеогола, еніореабілітолога, лікаря-еніопсихолога та інших фахівців високопрофесійного володіння анатомічними, еніоанатомічними, еніопедагогічними, еніопсихічними та еніологічними знаннями. В основі кожної еніопсіанатомічної вправи лежить анатомія відповідної еніоклітини, еніотканини, еніооргана, еніоструктури, еніосистеми тонкоматеріальних тіл людини. Еніопсіанатомічна вправа виконується психоментальними, ПСІ-феноменальними, медитативними, релаксаційними, концентраційними, голографічними уявами, візуалізаційними, екстрасенсорними, пранаяма-техніками та іншими психічними техніками, які застосовуються переважно одночасно. Без знання анатомії та еніоанатомії людини жоден еніоспеціаліст чи учень не може розпочати еніоанатомічної нормалізації, тренування та розвитку. Анатомічні знання повинні бути засвоєні так, щоб у процесі еніоанатомічної нормалізації, тренування і розвитку вони використовувались всебічно, комплексно, легко, впевнено, точно та інтегрально з різноманітними еніопсіанатомічними, психоментальними, ПСІ-феноменальними та іншими технологіями відповідно до рівнів розвитку (всебічного, збалансованого, гармонійного чи універсального) тонкоматеріальних тіл. Вивчення анатомії, еніоанатомії, еніопсіанатомічних технологій, еніопедагогіки, еніопсихології, еніомедицини, еніології та систематичні візуальні спостереження бальзамованих органів людини, анатомічних малюнків, віртуальних, томографічних і 3D-зображень органів та інших анатомічних й еніоанатомічних зображень стають щоденним обов’язком для еніоспеціалістів, які проводитимуть з учнями еніопсіанатомічні заняття і тренування. Супроводжуючим ефектом еніопсіанатомічних занять, тренувань і розвитку завжди є всебічно розвинені тонкоматеріальні тіла, добрий стан здоров’я, високоінтелектуальний, духовний, ПСІ-феноменальний і гармонійний розвиток людини. Еніопсіанатомічні заняття і тренування можуть проводитися з хворими, при цьому відбувається не тільки розвиток тонкоматеріальних тіл, але й оздоровлення. Тому процес еніопсіанатомічного розвитку людини є безперервним і може відбуватися в будь-якому віці, за будь-якого рівня розвитку людини і стану її здоров’я. Технології розвитку тонкоматеріальних тіл уможливлюють поєднання процесів виховання, навчання і лікування. Такі інтегральні процеси є інноваційними і висвітлюють на новому рівні значення анатомії та еніоанатомії людини. Це зумовлює необхідність впровадження еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини, еніопсіанатомічних технологій розвитку людини в навчальні процеси університетів, інститутів та шкіл усіх рівнів, а також у теорію і практику педагогіки, психології, медицини, професійного спорту і тих видів діяльності, які вимагають підвищеної фізичної, психічної, ментальної і духовної підготовки людини.

Зміст монографії «Еніопсіанатомічний розвиток тонкоматеріальних тіл людини» є ще одним вагомим аргументом для визнання еніоанатомії новою наукою про людину і новою навчальною дисципліною для університетів.

PSI-fenomenální vývoj člověka
PSI-fenomenální vývoj člověka Image

Enioanatomické a eniopsianatomické techologie PSI-fenomenálního vývoje člověka jsou inovativní.

Monografie odhaluje biblické a enioanatomické základy PSI-fenomenálních schopností člověka; popisuje podmínky pro vývoj PSI-fenomenálních schopností, požadavky na člověka při vývoji jeho PSI-fenomenálních schopností a enioanatomické a eniopsianatomické technologie vývoje 41 PSI-fenomenálních schopností. Zvláštní pozornost by měla být věnována enioanatomickým a eniopsianatomickým technologiím PSI-fenomenální léčby.

Tato monografie je určena enioodborníkům, pedagogům, psychologům, lékařům, valeologům, fyzioterapeutům, reabilitologům, vychovatelům, trenérům, studentům všech oborů, stejně jako těm, kteří studují eniologii, enioanatomii, eniomedicínu, informační medicínu, PSI-fenomenální medicínu, duchovní medicínu, eniopedagogiku, eniopsychologii, PSI-fenomenální schopnosti člověka, různé eniotechnologie, vyvíjejí jemnohmotná těla, intelekt, duchovnost, PSI-fenomenální schopnosti a používají ve své činnosti anatomické, enioanatomické, eniopsianatomické, eniopedagogické, eniopsychické, PSI-fenomenální, eniodůchovní a jiné  eniotechnologie výchovy, výuky, tréninku, léčby, regenerace, rehabilitace, rekonvalescence a rekondice člověka.

Monografie PSI-fenomenální vývoj člověka se zakládá na enioanatomických znalostech jemnohmotných těl a je logickým pokračováním 16 monografií, tří učebnic, jedné učební metodické pomůcky pro studium enioanatomie. Enioanatomie jemnohmotných těl poskytuje nové možnosti pro zpracování enioanatomických, eniopsianatomických, eniopsychických, eniopedagogických a PSI-fenomenálních technologií vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka. Tyto technologie podporují cílený, kontrolovaný, řízený, koordinovaný, předvídatelný a spolehlivý PSI-fenomenální vývoj člověka. V monografii enioanatomicky zdůvodněny enioanatomické a eniopsianatomické technologie vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka. Bez komplexních enioanatomických znalostí není možné zahájit propracování inovačních eniopsianatomických technologií PSI-fenomenálního vývoje člověka, správně používat enionatomická a eniopsianatomická cvičení, stejně jako účelný eniopsianatomický trénink, vývoj a zdokonalování PSI-fenomenálních schopností. Základem jakékoliv PSI-fenomenální schopnosti člověka jsou informačně-energetické možnosti plně vyvinutých jemnohmotných těl, jejich příslušných eniostruktur, zejména čaker, vnějších obalů, kanálů, eniomozků, enioanalyzátorů v jednotě s mozkem a analyzátory fyzického těla. PSI-fenomenální vývoj člověka vyžaduje spojování znalostí eniologie, eniopsychologie, eniopedagogiky, anatomie, enioanatomie, enio- a PSI-fenomenálnosti člověka. Dosažení této kombinace nebude snadné, ale je to správný směr vysoce intelektuální, duchovní a PSI-fenomenální výchovy, výuky, tréninku a vývoje člověka.

Ve světové literatuře nenájdete žádné informace o eniopedagogických, eniopsychických, enioanatomických, eniopsianatomických, enioduchovních a dalších eniotechnologiích PSI- fenomenální výchovy, výuky, tréninku a vývoje osobnosti. Současně ale existuje dostatek informací o různých technologiích vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka. Všechny tyto technologie mají společnou nevýhodu – nedostatek znalostí o enioanatomii jemnohmotých těl člověka. V průběhu tisíciletí se lidé snažili dosáhnout PSI-fenomenálního vývoje. Dnes se všechny duchovní školy světa snaží dosáhnout vysoce duchovního, všestranného a integrálního vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka, miliony lidí samostatně po celý život rozvíjejí svou duchovnost, své PSI-fenomenální schopností a požadovaného integrálního harmonického a duchovního vývoje PSI-fenomenálních schopností nedosahují. Proč? Pravděpodobně proto, že technologie PSI-fenomenálního vývoje nezohledňují primární subtilní podstatu člověka a skutečnost, že člověk je biofyzikálním informačně-energetickým kosmicko-pozemským hologramem, který se skládá z jemnohmotných těl a fyzického těla. Jemnohmotná těla vytvářejí integrální holografickou matici morfogenetického vývoje fyzického těla, informativně spojují fylogenetický, ontogenetický a evoluční vývoj člověka, obsahují ve svých eniostrukturách veškeré informace o člověku, jeho těle, vlastnostech, zvláštnostech, schopnostech, fyziologické, psychické, duchovní, PSI-fenomenální, sociální a další možnosti. Je zřejmé, že přiblížit se ke všestrannému duchovnímu a PSI-fenomenálnímu vývoji člověka je možné prostřednictvím vyvinutých jemnohmotných těl, anatomických, enioanatomických, eniopsianatomických a dalších eniotechnologií.

Před zahájením vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka musí eniospecialisté studovat eniologii, eniopsychologii, enioanatomii, eniopsychické, eniopedagogické, enioanatomické, eniopsianatomické technologie vývoje jemnohmotných těl, inteligenci, duchovnost a PSI-fenomenální schopnosti člověka a musejí dosáhnout příslušné úrovně vývoje svých vlastních jemnohmotných těl. Teprve poté eniospecialisté budou moci účinně rozvíjet jemnohmotná těla, inteligenci, duchovnost a PSI-fenomenální schopnosti žáků.

Kdo může vyvinout své PSI-fenomenální schopnosti? Všichni, kteří důkladně vyvinuli jemnohmotná těla a ti, kteří rozvíjejí svá jemnohmotná těla. Kdy začít vývoj PSI-fenomenálních schopností? Čím dříve, tím lépe, nejlépe ve věku 3-7 let, pod vedením zkušeného enioodborníka. Eniopsianatomické a jiné eniotechnologie pro vývoj PSI-fenomenálních schopností dětí by měly umožnit současný vývoj jemnohmotných těl, inteligence, duchovnosti a PSI-fenomenálních schopností s převládajícím všestranným vývojem jemnohmotných těl. Bez ohledu na věk, kdy člověk začíná svůj PSI-fenomenální vývoj, musí ho začít s vývojem jemnohmotných těl, inteligence a duchovnosti, se studiem eniologie, enioanatomie, eniopsychologie, eniopedagogiky a dalších eniodisciplín pod vedením eniospecialisty. Teprve potom bude vytvořena energonformační, intelektuální a duchovní základna pro začátek efektivního vývoje PSI-fenomenálních schopností. Navrhovaný algoritmus PSI-fenomenálního vývoje člověka znemožňuje:

 • strukturální a funkční poruchy jemnohmotných těl, fyzického těla, psychiky, oslabení zdraví, imunity, jakékoliv mutace a nemoci
 • negativní změny informačně-energetické identity každého jemnohmotného těla
 • antisociální, antiduchovní, nemorální, neetické, násilné, agresivní a kriminální chování člověka
 • chaotický, neuspořádaný, nedisciplinovaný, bezcílný, bezperspektivní, bezohledný a beznadějný lidský život
 • přeorientování lidského vědomí na antiduchovní, antilidské, nemorální, antisociální a na jiné podobné hodnoty
 • zpomalení progresivního evolučního vývoje člověka, jeho vlastností, rysů, schopností, fyziologických, psychických a sociálních možností
 • orientaci člověka na antiduchovní vývoj, na užívání alkoholu, omamných látek atd.

S rozvojem PSI-fenomenálních schopností osoby současně dochází k:

 • vysoce specifickému komplexnímu vývoji jemnohmotných těl, jejich eniostruktur, zejména čaker, vnějších obalů, kanálů, eniomozků, enioanalyzátorů, eniokůry, eniokorových center a také mozku a analyzátorů fyzického těla
 • tvorbě a akumulaci vysoce specifických vitálních energoinformačních bioplazem v sítích subultrakanálů sušumny, merudandy, idy, pinhaly, hvězdných kanálů, meridiánů, hlavních čaker a dalších eniostruktur. Vysoce specifické vitalní energoinformační bioplazmy předurčují vývoj, projev a praktické využití PSI-fenomenálních schopností člověka
 • vyváženému a přesně koordinovanému fungování holografických integrací jemnohmotných těl
 • zrychlení intelektuálního a duchovního vývoje člověka
 • rozvoji nadsenzivního životního pocitu , rozšiřování světonázoru a dokonalosti lidského chápání světa
 • komplexnímu poznání člověka ve všech jeho dimenzích
 • projev skrytých, individuálních, vysoce specifických, vzácných, nových a mimořádných lidských možností
 • aktivaci vysoce kvalitní odborné, vědecké, duchovní, sociální a jiné činnosti
 • přeorientování vědomí na dodržování aktivního zdravého životního stylu ve všech jeho aspektech a oblastech a podobně.

Monografie zvýrazňuje algoritmus, pět fází eniopsianatomického tréninku a vývoje PSI-fenomenálních schopností. Fáze tvoří složitou víceúrovňovou eniopsianatomickou technologickou integritu tréninku a vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka. Popisuje enioanatomický, eniopsianatomický a eniopsychický trénink a vývoj 41 PSI-fenomenální schopností člověka. Na jejich základě je snadné vytvořit nové eniopsianatomické technologie pro trénink a vývoj jakékoli PSI-fenomenální schopností, která není popsána v monografii.

Enioanatomické a eniopsianatomické technologie tréninku a vývoje PSI-fenomenálních schopností z nových pozic ukazují význam klasické anatomie a enioanatomie jemnohmotných těl, rozšiřují využití anatomických poznatků v PSI-fenomenálním vývoji člověka, zejména ve vývoji nestejnorodých PSI-fenomenálních schopností enioanatomické a eniopsianatomické léčby. Pro enioanatomickou a eniopsianatomickou léčbu, regeneraci, rehabilitaci a rekondici člověka se otevírají kvalitativně nové možnosti. Enioanatomické a eniopsianatomické terapeutické technologie lze považovat za univerzální, protože se používají k léčbě jakýchkoli onemocnění na makro-, mikro-, ultra- a subultrastrukturálních anatomických a enionanatomických úrovních pacientů v jakémkoli věku a neexistují žádné kontraindikace proti těmto technologiím. Tyto technologie se používají ve formě holografických enioanatomických a eniopsianatomických aplikací lidských těl nebo implantací do těl a jejich eniostruktur enioanatomických a eniopsianatomických terapeutických hologramů. Anatomické a enioanatomické znalosti se stávají každodenní potřebou PSI-fenomenální výchovy, výuky, tréninku, vývoje, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka. Enioanatomie a klasická anatomie se stávají životodárnými, životně důležitými,
základem integrálních enioanatomických, eniopsianatomických, eniopsychických, eniopedagogických, PSI-fenomenálních technologií výchovy, výuky, tréninku, vývoje a léčby a povinnými složkami inovativních technologií, metod a prostředků medicíny, valeologie, fyziologie, psychologie, pedagogiky, sociologie, profesionálního sportu, eniologie a jiných disciplín o člověku. Enioanatomie jemnohmotných těl, enioanatomické a eniopsychoanatomické technologie tvoří základ praktické eniomedicíny, informační medicíny, PSI-fenomenální medicíny, duchovní medicíny, eniopsychické terapie a rozšiřují možnosti rehabilitace, regenerace a rekondice člověka. Enioanatomické a eniopsianatomické technologie spojují PSI-fenomenální vývoj člověka s všestrannou a harmonickou výchovou, výukou, tréninkem, vývojem a léčbou.

Většina lidí rozvíjí své PSI-fenomenální schopnosti v nestátních rozmanitých duchovních školách a krátkodobých seminářích nebo samostatně. Dnes neexistuje veřejná poptávka po profesionálním využití PSI – fenomenálně vyvinutých lidí. Proto nejsou žádné státní programy PSI – fenomenálního vývoje člověka. Člověk se vždy snažil o své zdokonalení a PSI-fenomenální vývoj. PSI-fenomenálně vyvinutá osoba je zdravým, intelektuálním, duchovním, čestným, pracovitým, disciplinovaným, aktivním, vytrvalým, cílevědomým, klidným, přátelským a moudrým člověkem. PSI-fenomenálně vyvinuté osoby jsou schopny rychle a správně řešit řadu složitých problémů. Všestranně PSI – fenomenálně vyvinuté osoby mohou být oprávněně považovány za majetek národa a příklad vývoje osobnosti. Ti lidé, kteří na vysoké profesionální úrovni ovládaji enioanatomické, eniopsianatomické, eniobuněčné, eniomolekulární terapeutické tecnologie, a také čakrovou, kundalini šakti enioterapii, telekinetické, eniopsychické, PSI-fenomenální, enioreflexoterapeutické, eniofyzioterapetické, enioduchovní a jiné enioterapeutické technologie léčitelství, mají zvláštní význam pro společnost. Enioterapeuti, eniolékaři, eniopsychoterapeuti nebo kterýkoli enioodborník musí ovládat enioterapeutické technologie, mít dobře vyvinutá jemnohmotná těla a odpovídající PSI- fenomenální schopnosti, odborně znát základy medicíny, eniomedicíny, psychologie, eniopsychologie, enoioanatomie a další eniologické disciplíny o člověku. Takoví enioodborníci spojují v sobě plně vyvinutá jemnohmotná těla, vysoce intelektuální, duchovní a PSI-fenomenální vývoj, znalosti medicíny, enioanatomické, eniopsianatomické, PSI-fenomenální a jiné enioterapeutické technologie. Pouze se státní a sociální podporou je možné výchovat, naučit a připravit potřebné množství vysoce kvalifikovaných enioodborníků různých oborů s PSI-fenomenálním vývojem, kteří by organizovali a uskutečňovali odbornou výchovu, výuku, trénink a vývoj PSI-fenomenálních schopností lidí všech věkových skupin.

Je žádoucí, aby enioanatomie, enioanatomické, eniopsianatomické, eniopedagogické, eniopsychické, eniofyziologické, eniolékařské, PSI-fenomenální, enioduchovní a další eniotechnologie byly v učebních osnovách univerzit a škol různých úrovní.

Dvacátá první kniha PSI-fenomenální vývoj člověka obsahuje 6 kapitol, které odhalují více než 122 témata enioanatomických a eniopsianatomických technologií vývoje 41 PSI-fenomenální schopností člověka, a má následující strukturu:

Slovo autora a předmluva

 • základy PSI – fenomenálních schopností člověka – biblické a enioanatomické základy PSI – fenomenálních schopností člověka
 • podmínky a požadavky na vývoj PSI-fenomenálních schopností člověka – co potřebuje vědět a být schopen člověk, aby zahájil svůj PSI-fenomenální rozvoj; podmínky vývoje PSI-fenomenálních schopností; požadavky na člověka v rozvoji jeho PSI-fenomenálních schopností
 • eniopsianatomické technologie vývoje PSI-fenomenálních schopností – fáze vývoje PSI-fenomenálních schopností (základní (přípravná) fáze vývoje PSI-fenomenálních schopností, fáze prvních projevů PSI-fenomenálních schopností, fáze účelového vývoje PSI-fenomenálních schopností, fáze individuálního zdokonalování PSI-fenomenálních schopností, fáze celoživotního profesionálního využití PSI-fenomenálních schopností ).
 • eniopsianatomický vývoj PSI-fenomenálních schopností člověka – algoritmus vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka; fáze eniopsianatomického vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka (fáze vytvoření podmínek pro trénink a vývoj PSI- fenomenálních schopností, fáze naladění na trénink a vývoj PSI-fenomenálních schopností, fáze navázání energoinformačního kontaktu s jemnohmotnými těly, fáze tréninku a vývoje PSI-fenomenálních schopností, fáze dokončení tréninku a vývoje PSI-fenomenálních schopností)
 • eniopsianatomické technologie vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka – vývoj PSI-fenomenálního mymosmyslového stavu vědomí, PSI-fenomenální inteligence, PSI-fenomenální paměti, PSI-fenomenální eniointeligence, PSI-fenomenální intuice, všeobecné extrasenzorické citlivosti, identifikace a diferenciace pásem elektromagnetického spektra, citlivosti mozku, informačně-energetické empatie, citlivosti jemnohmotných těl člověka, komunikace lidského vědomí s jemnohmotnými těly, biolokace, PSI-fenomenálního vidění (jasnoviděni), PSI-fenomenálního vidění aury, PSI-fenomenálního sluchu (jasnoslyšení), PSI-fenomenální koordinace, PSI-fenomenálního čichu (jasnočichu), PSI-fenomenální chutě (jasnochutě), PSI-fenomenální kožní citlivosti, PSI-fenomenálního kožního vidění (dermovidění), PSI-fenomenální mimotělesné projekce, PSI-fenomenálních znalostí (jasnoznalosti), PSI-fenomenální schopnosti získat apriorní znalosti, PSI-fenomenálního vnímání informací, PSI-fenomenální schopnosti rychlého učení, PSI-fenomenální introvize, PSI-fenomenální autointrovize, PSI-fenomenální introspekce, PSI-fenomenálního čakerního vidění, vidění mozkem, vidění vlastních jemnohmotných těl (autoskopie těl), PSI-fenomenální telekineze, buněčné mikrotelekineze, PSI-fenomenálního vědomí
 • enioanatomické technologie vývoje PSI-fenomenální léčení – enioanatomické technologie vývoje PSI-fenomenální léčby – enioanatomie jemnohmotných těl jako informačně-energetický základ eniomedicíny (enioanatomie jemnohmotných těl jako základ eniomedicíny, informační medicíny a PSI-fenomenální medicíny, enioanatomie jemnohmotných těl jako základ eniomedicíny, eniomedicína, objekt a předmět eniomedicíny, enioanatomie jemnohmotných těl jako základ enioterapeutických technologií, jemnohmotná těla jako objekt diagnostiky budoucích nemocí)
 • enioanatomická terapie  – klasifikace holografických aplikací jemnohmotných těl, enioanatomické a eniopsianatomické hologramy; klasifikace enioanatomickych a eniopsianatomických hologramů; aplikace hologramů na těla a implantace hologramů do těl; enioterapie s informačně-energetickými hmotami pomocí jemnohmotných těl ; enioterapie s červenými, , světle zařívými červenými, oranžovými, světle zářivými oranžovými, žlutými, zelenými, světle zářivými zelenými, blankytnými, tyrkysovými, modrými, šeříkovými, fialovými, růžovými, bílými a zlatými informačně-energetickými hmotami
 • enioterapie nemocí pomocí informačně-energetických hmot
 • regenerace, rehabilitace, rekondice a omlazení člověka pomocí informačně-energetických hmot
 • nesoulad mezi jemnohmotnými těly a enioanatomickou normou jako hlavní příčina onemocnění
 • informačně-energetické aplikace jemnohmotných těl
 • reakce jemnohmotných těl na holografické informačně-energetické aplikace a implantace – reakce jemnohmotných těl na aplikace červenými, oranžovými, žlitými, zelenými, blankytnými, tyrkysovými, modrými, šeříkovými, fialovými, růžovými, bílými a zlatými informačně-energetickými hmotami
 • vývoj jemnohmotných těl – nejdůležitější podmínka pro eniopsifenomenální léčbu – vývoj jemnohmotných těl jako univerzální technologie sjednocení léčení, výchovy a výuky
 • čakerní enioterapie – čakerní enioterapie, deformity, hypotrofie, hypertrofie, blokády a informačně-energetická kontaminace čaker jako příčiny onemocnění, režimy fungování čakrových kuželů v čakerní enioterapii, léčení prostřednictvím příslušných čaker, enioanatomické technologie čakerní enioterapie, vývoj PSI-fenomenální schopnosti před čakerní enioterapií
 • vývoj PSI-fenomenální schopnosti ke kundalini šakti enioterapii
 • vývoj PSI-fenomenální schopnosti k enioterapeutické telekinezi
 • vývoj PSI-fenomenální schopnosti k buněčné enioterapeutické mikrotelekinezi
 • vývoj PSI-fenomenální schopnosti k molekulární enioterapii
 • vývoj PSI-fenomenální schopnosti k enioanatomické terapii
 • vývoj PSI-fenomenální schopnosti k eniopsianatomické terapii
 • technologie enioléčitelství – fáze enioléčby (fáze vytvoření podmínek pro provádění enioléčení, fáze naladění na enioléčení, fáze navázání enioterapeutem informačně-energetického kontaktu s nemocí pacienta, fáze eniolěčení, fáze dokončení enioléčení)
 • metodická doporučení
 • závěr
 • předmětový rejstřík
 • literatura.

Monografie (kniha 21) umožňuje studium enioanatomické, eniopsianatomické, eniopsychické a PSI-fenomenální technologie vývoje člověka, pochopení významu eniotechnologií, vidění praktického uplatnění enioanatomických, eniopsianatomických a PSI-fenomenálních cvičení pro trénink, vývoj a zdokonaleni PSI-fenomenálních schopností člověka a otevření pespektivy pro jejich zavedení do teorie, praxe a metodologie medicíny, valeologie, pedagogiky, psychologie, odborného sportu, sociologie a dalších oblastí a aspektů lidského života a společnosti. Efektivní PSI-fenomenální vývoj člověka pomocí enioanatomických technologií a dalších eniotechnologií vyžaduje od enioodborníků:

 • vysoce odborného ovládání anatomických, enioanatomických, eniopsianatomických, eniopedagogických, eniopsychických a jiných eniologických znalostí
 • znalostí, dovedností a návyků enioanatomických, eniopsianatomických, eniopsychických, PSI-fenomenálních a jiných eniologických technologií tréninku a vývoje PSI-fenomenálních schopností
 • správného používání enioanatomických, eniopsianatomických, PSI-fenomenálních a dalších eniotechnologií
 • schopnosti provádět enioanatomická, eniopsianatomická, eniopsychická a PSI-fenomenální cvičení pro vývoj vhodných PSI-fenomenálních schopností
 • všestranně vyvinutých svých jemnohmotných těl, nejlíp univerzálně vyvinutých jemnohmotných těl
 • vysoce intelektuálního, morálního, etického, estetického, emocionálního a duchovního vývoje
 • dobrého zdravotního stavu, přiměřených psychoemocionálních reakcí na změny v prostředí a na výskyt obtíží PSI-fenomenálního vývoje člověka a mnoho dalšího.

Základem každého enioanatomického a eniopsianatomického cvičení pro PSI-fenomenální vývoj člověka je enioanatomie jemnohmotných těl, jejich eniobuněk, eniotkání, enioorgánů, eniostruktur a eniosystémů. Bez znalostí anatomie a enioanatomie a vyvinutých jemnohmotných těl člověka, žádný eniospecialista nebo učedník nemůže začít svůj PSI-fenomenální vývoj prostřednictvím enioanatomických a eniopsianatomických technologií. Anatomické a enioanatomické znalosti a znalosti enioanatomické, eniopsianatomické, eniopsychické, eniopedagogické, PSI-fenomenální, enioduchovní a dalších eniotechnologií by měly být zvládnuty tak, že v procesu PSI-fenomenálního tréninku a vývoje člověka se eniotechnlogie používaly všestranně, komplexně, účelově, optimálně, variabilně, integrálně a individuálně v souladu s úrovní vývoje jemnohmotných těl, inteligence, duchovnosti a PSI-fenomenálních schopností lidí.

Doprovodým účinkem PSI-fenomenálního vývoje člověka je vždy komplexní vysoce specifický vývoj jemnohmotných těl, přesně koordinované integrální fungování jemnohmotných těl, fyzického těla, jejich struktur a informačně-energetických polí vnějšího prostředí, dobrý zdravotní stav, všestranná, optimální a stabilní psychika, vysoce intelektuální, morální, emocionální, etický, estetický, duchovní a harmonický rozvoj člověka, vysoká sociální a profesní aktivita, schopnost rychle a správně řešit složité problémy a úkoly, zdravý životní styl, vysoce disciplinovaný tvůrčí život atd.

Eniotechnologie PSI-fenomenálního vývoje člověka umožňují sjednocení procesů vysoce specifického vývoje jemnohmotných těl, psychiky, inteligence, duchovnosti, studia eniologických disciplín o člověkovi, posílení zdraví a léčby pomocí enioterapeutických technologií. Spojení těchto procesů vytváří inovační možnosti pro výchovu, výuku a lěčení, obohacuje světonázor a dovoluje novým způsobem vysvětlit význam anatomie a enioanatomie člověka. To určuje účelnost zavedení enioanatomie, enioanatomických, eniopsianatomických, eniopsychických, PSI-fenomenálních a dalších eniotechnologií do učebních osnov univerzit, škol všech úrovní a do teorie a praxe pedagogiky, psychologie, fyziologie, medicíny, valeologie, profesionálního sportu a těch druhů činností, které vyžadují nestandardní a nadpřirozené tělesné, psychické, mentální a duchovní přípravy člověka.

Eniomedicína
Eniomedicína Image

Еніомедицина є новим напрямом медицини.

Трансформація від еніології до еніомедицини – процес тривалий і складний, супроводжується багаторічними всебічними науковими дослідженнями, отриманням, об’єктивізацією, інтерпретацією та систематизацією нових еніомедичних знань. Еніомедицина – новий термін, про який вперше згадує К. Ю. Баландін у «Короткому енциклопедичному словнику еніології» (навчальний посібник, Одеса: Вид-во «Еніо», 2002, 408 с., по тексту с. 371). Він стверджує, що еніомедицина передбачає нові шляхи лікування, які ґрунтуються на корекції міжособистісних відносин і застосуванні комплексу методик, поєднаних з прадавніми народними методами зцілювання і психофізіологічним духовним самовдосконаленням.

Автор монографії описав декілька інтерпретацій еніомедицини. Еніомедицина – це наука, яка проводить інформаційно-енергетичні дослідження і вивчає оптимальні шляхи найефективнішого практичного використання еніологічних, еніоанатомічних, еніоцитологічних, еніогістологічних, еніофізіологічних, еніопсихічних, еніопедагогічних та інших інформаційно-енергетичних технологій, методів і засобів профілактики хвороб, лікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції і рекондиції людини відповідно до функціональних можливостей еніоанатомічної норми тонкоматеріальних тіл та інформаційно-енергетичної єдності з інформаційно-енергетичними полями зовнішнього середовища (Vasiľčuk A. Mezioborový slovník eniologie. Skalica: MM a spol., s. r. o., 2012. 400 s., по тексту с. 85).

Еніомедицина проводить інформаційно-енергетичні дослідження і вивчає інформаційно-енергетичні взаємообміни хвороб, оптимальні шляхи найефективнішого практичного застосування еніологічних, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніомолекулярних, еніоцитологічних, еніогістологічних, еніофізіологічних, еніопсихічних, еніопедагогічних, еніодуховних та інших еніотерапевтичних технологій, еніометодів і засобів для профілактичної медицини, лікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції, рекондиції та здорового способу життя людини відповідно до функціональних можливостей еніоанатомічної норми тонкоматеріальних тіл та інформаційно-енергетичної єдності людини з інформаційно-енергетичними полями зовнішнього середовища (Васильчук А. Л. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини: підручник для університетів. Львів: ПП Сорока Т. Б. Друк на потребу, 2016. 704 с., по тексту с. 657).

Еніомедицина – це інноваційний напрям медицини, невід’ємна її частина, яка вивчає й досліджує інформаційно-енергетичні основи хвороб, інформаційно-енергетичні фактори виникнення хвороб, інформаційно-енергетичну етіологію хвороб, інформаційно-енергетичний патогенез хвороб, їх інформаційно-енергетичні взаємообміни з тонкоматеріальними тілами, їхніми еніоструктурами, здоровими клітинами, тканинами, органами, системами організму, фізичним тілом загалом та інформаційно-енергетичними полями зовнішнього середовища й інформаційно-енергетичний вплив хвороб на людину, її тіла, властивості, особливості, здібності, фізіологічні, фізичні, психічні, духовні, ПСІ-феноменальні та соціальні можливості.

Еніомедицина розпрацьовує еніотерапевтичні, еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніо­молекулярні, еніоцитологічні, еніогістологічні, еніофізіологічні, еніорефлексотерапевтичні, еніовалеологічні, еніофармакологічні, еніогомеопатичні, еніофітотерапевтичні, ПСІ-феноменальні, еніогідротерапевтичні, еніокліматотерапевтичні, еніодуховні та інші еніотерапевтичні технології профілактики, лікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції, рекондиції тощо. Визначає оптимальні шляхи найефективнішого практичного використання цих еніотехнологій, еніометодів та еніозасобів для профілактичної медицини, лікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції, рекондиції та здорового способу життя людини відповідно до функціональних можливостей еніоанатомічної норми тонкоматеріальних тіл та інформаційно-енергетичної єдності людини з інформаційно-енергетичними полями зовнішнього середовища. Знання, отримані в майбутньому, будуть систематизовані в нову дисципліну – еніологію хвороб.

Еніомедицина має прямий стосунок до еніології, еніоанатомії тонкоматеріальних тіл, еніоцитології, еніогістології, еніомолекулярної біології, еніофізіології, еніопсихології, еніопедагогіки, еніовалеології, еніофармакології, еніофармакогнозії, еніогомеопатії, атомної і субатомної фізики та інших еніологічних дисциплін про людину.

Еніомедицина є міждисциплінарним предметом, яка виникла внаслідок поєднання еніологічних, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніомолекулярних, еніоцитологічних, еніогістологічних, еніопсихічних, еніопедагогічних знань, досягнень молекулярної біології, біохімії, валеології, оптики, атомної, субатомної, квантової фізики, космології, інформаціології та інших дисциплін.

Еніомедицина – це навчальний і науковий предмет, який споріднений з переважною більшістю еніологічних, медичних, психологічних, педагогічних та інших дисциплін, що на тонких рівнях висвітлюють людину в усіх її аспектах. Тому еніомедицина збагачує всі пов’язані з людиною наукові і навчальні дисципліни, сприяє виникненню нових галузей медицини, нових можливостей інтегрування різних комплексних терапевтичних технологій ефективного еніолікування. Еніотерапевтичні технології еніомедицини можуть комбінуватися з будь-якими медичними технологіями лікування.

Еніомедицина розширює і поглиблює знання про інформаційно-енергетичну суть хвороб, дозволяє з позицій різних еніологічних дисциплін інтерпретувати етіологію і патогенез хвороб, розуміти вплив інформаційно-енергетичного середовища на здоров’я, появу хвороб, процес еніолікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції та рекондиції людини.

Еніомедичні знання створюють інформаційно-енергетичні основи для трансформації терапевтичних технологій в еніотехнології і дозволяють набути нових характеристик, властивостей та можливостей більшості галузей як традиційної, так і нетрадиційної медицини, що сприятиме розширенню їх практичного застосування та покращить їхній терапевтичний ефект.

Еніомедицина вперше репрезентує знання про інформаційно-енергетичну суть хвороб.

Монографія «Еніомедицина» ґрунтується на еніологічних, анатомічних, еніоанатомічних, молекулярних, цитологічних, гістологічних, еніопсихологічних, медичних знаннях і є логічним продовженням 17 монографій, 3 підручників і 1 навчально-методичного посібника «Еніо­анатомія тонкоматеріальних тіл людини» для університетів. Еніологія, еніоанатомія тонкоматеріальних тіл, еніомолекулярна біологія, еніоцитологія, еніогістологія, еніопсихологія й еніопедагогіка дали нові можливості розробляти анатомічні, еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніомолекулярні, еніоцитологічні, еніогістологічні, ДНК-еніотерапевтичні, еніоголографічні, еніопсихічні, ПСІ-феноменальні, еніорефлексотерапевтичні, еніофармакологічні, еніофітотерапевтичні, еніодендротерапевтичні, еніомікотерапевтичні, еніолітотерапевтичні, еніоводотера­певтичні, еніогрязетерапевтичні, еніоспелеотерапевтичні, еніоландшафтнотерапевтичні, еніоанімалотерапевтичні, еніовербальні, еніодуховні та інші природні еніотерапевтичні технології профілактики, лікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції, рекондиції, виховання, навчання, тренування, розвитку і вдосконалення людини. Ці еніотерапевтичні технології сприяють індивідуальному, груповому з будь-якою кількістю пацієнтів, контактному, дистанційному на будь-яких відстанях, цілеспрямованому, контрольованому, керованому, координованому, передбаченому, комплексному та ефективному еніолікуванню. Ці технології найефективніші для профілактики, регенерації, реабілітації, реконвалесценції, рекондиції та гармонізації здорового способу життя людини. Без всебічних еніологічних, еніоанатомічних, еніопсихологічних, ПСІ-феноменальних, медичних та еніомедичних знань неможливо:

 • розпочати розроблення інноваційних еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніомолекулярних, еніоцитологічних, еніогістологічних, еніопсіфеноменальних, еніоголографічних, природних еніотерапевтичних і будь-яких інших еніотерапевтичних технологій профілактики, лікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції, рекондиції людини та еніотехнологій поєднаного лікування, виховання і навчання
 • виховувати, навчати, тренувати еніотерапевта та розвивати його тонкоматеріальні тіла, ПСІ-феноменальні здібності до еніолікування, вміння і навички володіння еніотерапевтичними технологіями профілактики, еніолікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції, рекондиції людини
 • правильно використовувати еніотерапевтичні технології профілактики та еніолікування, створювати оптимальні композиції еніотерапевтичних технологій, комбінувати їх з медичними технологіями лікування
 • організувати, забезпечити і проводити еніоанатомічне, еніопсіанатомічне, ПСІ-феноменальне тренування, розвиток і високоспецифічне вдосконалення тонкоматеріальних тіл і ПСІ-феноменальних здібностей еніотерапевта, спрямованих на володіння та правильне застосування еніотерапевтичних технологій еніолікування пацієнтів тощо.

Основою еніолікування є не тільки професійна еніологічна, еніоанатомічна, еніопсихічна, ПСІ-феноменальна еніотехнологічна, еніометодична й еніомедична підготовка еніотерапевта, але й функціональні можливості його високоспецифічно всебічно розвинених тонкоматеріальних тіл, їхніх еніоструктур, особливо чакр, зовнішніх оболонок, каналів, еніомозків, еніоаналізаторів у єдності з мозком та аналізаторами фізичного тіла, а також ПСІ-феноменальний розвиток еніотерапевта. Високоспецифічний всебічний розвиток тонкоматеріальних тіл і ПСІ-феноменальних здібностей, еніомедична, еніотехнологічна та еніометодична підготовка еніо­терапевта вимагає поєднання знань еніології, еніоанатомії, еніомолекулярної біології, еніоцитології, еніогістології, еніофізіології, еніопсихології, еніопедагогіки та інших еніологічних знань про людину. Поєднати еніологічні знання про людину буде нелегко, але інтегрування еніо­логічних знань – правильний напрям, що дає можливість появи та розвитку нових дисциплін: еніології людини, еніомедицини, еніології хвороб, інноваційних еніотехнологій виховання, навчання, тренування, розвитку, вдосконалення, еніопрофілактики, еніолікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції та рекондиції людини.

У світовій літературі немає жодної наукової інформації про еніологію людини, еніомедицину, еніологію хвороб, еніотерапевтичні технології еніолікування, еніотехнології виховання, навчання, тренування і розвитку людини. Зрозуміло, що на сьогодні еніомедичних знань недостатньо. Наявні знання всебічно не висвітлюють усіх аспектів еніомедицини, еніо­терапевтичних технологій еніолікування, особливо еніологію людини і хвороб. Тому будь-яка достовірна інформація про еніомедицину та її еніотерапевтичні технології еніолікування сприятиме:

 • розвитку еніомедицини, еніотерапевтичних технологій еніопрофілактики, еніолікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції, рекондиції і гармонізації здорового способу життя
 • широкому впровадженню еніомедицини й еніотерапевтичних технологій в теорію і практику медицини, еніопедагогіки, еніопсихології, психіатрії, еніопсихогігієни, психотерапії, еніопсихотренінгу, еніопсихофармакології, еніопсихофізіології, здорового способу життя та в інші сфери життя людини
 • оптимальному використанню і комбінуванню еніотерапевтичних технологій еніолікування між собою та з терапевтичними технологіями класичної медицини
 • оптимізації теоретичної, методичної і практичної підготовки еніотерапевтів, лікарів-еніологів та інших еніоспеціалістів
 • визначенню місця еніомедицини та еніотерапевтичних технологій серед медичних дисциплін і терапевтичних технологій
 • розвитку еніомедичної термінології
 • визнанню еніомедицини науковою і навчальною медичною дисципліною тощо.

Розвиток еніомедицини, її еніотерапевтичних технологій еніолікування буде перспективним не тільки, якщо в його основі будуть знання еніології, еніоанатомії, еніомолекулярної біології, еніоцитології, еніогістології, еніофізіології, еніопсихології, біохімії, медицини, квантової фізики, еніопедагогіки та знання інших еніологічних дисциплін про людину, але і якщо еніомедицина з початку свого створення досліджуватиме та вивчатиме інформаційно-енергетичну основу хвороб, інформаційно-енергетичні взаємообміни хвороб, інформаційно-енергетичні фактори виникнення хвороб, інформаційно-енергетичну етіологію хвороб, інформаційно-енергетичний патогенез хвороб та еніотерапевтичні технології еніолікування. Отримані інформації про інформаційно-енергетичні закономірності і характеристики хвороб поступово будуть трансформовані в нову еніомедичну дисципліну – еніологію хвороб. Щоб еніомедицина була практично реалізована, потрібно створити умови в університетах для підготовки висококваліфікованих еніотерапевтів, лікарів-еніологів та інших еніоспеціалістів.

Хто може розвивати і коли почати розвиток тонкоматеріальних тіл та ПСІ-феноменальних здібностей до еніолікування? Усі, хто бажає, і чим раніше, тим ліпше, найкраще зі шкільного віку на спеціально організованому навчанні та тренуванні під керівництвом досвідченого еніоспеціаліста, еніотерапевта або лікаря-еніолога. Виховання, навчання, тренування і всебічну підготовку майбутніх висококваліфікованих еніотерапевтів та інших еніоспеціалістів потрібно розпочинати всебічним розвитком тонкоматеріальних тіл, інтелекту, духовності та ПСІ-феноменальних здібностей. Коли тонкоматеріальні тіла, інтелект, духовність та ПСІ-феноменальні здібності учнів досягнуть відповідного розвитку, треба приступити до вивчення еніологічних, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніопсихічних, ПСІ-феноменальних еніотерапевтичних та будь-яких інших природних еніотерапевтичних технологій еніолікування. Важливо тренувати і розвивати вміння і навички практичного володіння еніотерапевтичними технологіями еніолікування. Без всебічного розвитку тонкоматеріальних тіл і ПСІ-феноменальних здібностей неможливо оволодіти еніотерапевтичними технологіями еніолікування. Які та як розвивати ПСІ-феноменальні здібності людини, що дають змогу здійснювати ефективне еніолікування різними еніотерапевтичними технологіями, особливо еніоанатомічними, еніопсіанатомічними, еніоголографічними і ПСІ-феноменальними. Ці еніотехнології А. Л. Васильчук описав у монографії «ПСІ-феноменальний розвиток людини» (Львів: ПП Сорока Т. Б. Друк на потребу, 2018. 500 с.). Незалежно від віку людини розпочинати розвиток її ПСІ-феноменальної здібності до еніолікування потрібно з розвитку тонкоматеріальних тіл, інтелекту, духовності, ПСІ-феноменальних здібностей, потім переходити до вивчення еніології, еніоанатомії, еніопсихології, еніопедагогіки, еніотерапевтичних технологій еніолікування та продовжувати пожиттєвим тренуванням, розвитком і вдосконаленням вмінь і навичок володіння еніотерапевтичними технологіями еніолікування. Поглиблена професійна підготовка еніоспеціалістів, еніотерапевтів і лікарів-еніологів здійснюється в університетах з вивченням еніологічних дисциплін, медицини, еніомедицини та еніологічних, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніомолекулярних, еніоцитологічних, еніогістологічних, еніофізіо­логічних, еніоголографічних, еніорефлексотерапевтичних, еніофармакологічних, еніофітотерапевтичних, еніоводотерапевтичних, еніоландшафтнотерапевтичних та інших природних еніотерапевтичних технологій еніолікування. У процесі еніолікування еніоанатомічними, еніопсіанатомічними, еніопсіфеноменальними і будь-якими природними еніотерапевтичними технологіями відбувається всебічний високоспецифічний розвиток тонкоматеріальних тіл і ПСІ-феноменальних здібностей еніотерапевта. Відбувається високоспецифічна індивідуалізація розвитку і вдосконалення тонкоматеріальних тіл, ПСІ-феноменальних здібностей і ПСІ-феноменальних вмінь та навичок володіння еніотерапевтичними технологіями еніолікування. Тому еніолікування, яке здійснюють еніотерапевти відповідною еніотерапевтичною технологією однієї і тієї ж хвороби, завжди матимуть індивідуальні відмінності. Цим зумовлена особиста відповідальність еніотерапевтів за індивідуальний всебічний, збалансований, гармонійний або універсальний розвиток своїх тонкоматеріальних тіл, ПСІ-феноменальних здібностей, вмінь і навичок володіння еніотерапевтичними технологіями еніолікування. Для того щоб висококваліфіковані еніотерапевти і лікарі-еніологи могли ефективно еніолікувати більшість хвороб та трансформувати свою висококваліфіковану здібність еніолікування до універсальної, їм необхідно:

 • постійно вдосконалювати індивідуальний високоспецифічний розвиток уже всебічно, збалансовано і гармонійно розвинених тонкоматеріальних тіл аж до універсальності
 • досягнути такого розвитку ПСІ-феноменальних здібностей, щоб їх прояв був достовірний, всебічний, цілеспрямований, керований, безпечний, відповідав вимогам еніолікування і здійснювався на основі чистих ідентичних різнокольорових інформаційно-енергетичних матерій. Такого прояву повинні досягнути загальна екстрасенсорна чутливість, інтуїція, бачення аури і кольорів інформаційно-енергетичних матерій, інтроскопія, ідентифікація діапазонів електромагнітного спектра, секвестрація інформаційно-енергетичних матерій з різних інформаційно-енергетичних полів; вміння і навички встановлювати та розривати інформаційно-енергетичні контакти з інформаційно-енергетичними полями, інтегрувати різнокольорові інформаційно-енергетичні матерії, концентрувати різні інформаційно-енергетичні матерії, створювати різної щільності різнокольорові, різного терапевтичного змісту інформаційно-енергетичні промені та середовища, голограми, управляти голограмами; голографічне уявлення, мислення і бачення; аплікація та імплантація інформаційно-енергетичних матерій і голограм; біолокація, мікротелекінез, телепатія, емпатія тощо
 • вдосконалювати високопрофесійне володіння аж до ПСІ-феноменальних вмінь і навичок інформаційно-енергетичного очищення, посилення, спрямування, розподілу, перерозподілу, трансформування, нормалізації, опромінення, погладжування, розтирання, розминання, надавлювання, сильного натискання, вижимання, коливання, струшування, поплескування, пунктування, зміщення, скручування, поштовху та інформаційно-енергетичної аплікації, імплантації, секвестрації, релаксації, тракції, мобілізації, маніпуляції, корекції та вібрації
 • досконально володіти, оптимально комбінувати і поєднувати, цілісно, локально та цілеспрямовано застосовувати з найкращим терапевтичним ефектом еніотерапевтичні технології еніолікування, а саме: еніотерапію кольоровими інформаційно-енергетичними матеріями, еніоанатомічну, чакрову, кундаліні шакті, еніопсіанатомічну терапії, розвиток тонкоматеріальних тіл, еніоанатомічний дистанційний масаж, аплікації та імплантації терапевтичними голограмами, голографічну еніотерапію, ПСІ-феноменальну еніотерапію, ДНК-еніотерапію, еніотерапевтичний телекінез, еніотерапевтичний клітинний мікротелекінез, молекулярну еніотерапію, еніотерапевтичну емпатію, еніомануальну терапію, еніорефлексотерапію, рейкі-еніотерапію, шіацу-еніотерапію, еніофармакологічну, еніо­гомеопатичну терапії, еніоозонотерапію, еніоозокеритотерапію, еніофітотерапію, еніодендротерапію, еніомікотерапію, еніолітотерапію, еніоводотерапію, еніогрязетерапію, еніоспелеотерапію, еніоландшафтну терапію, еніоанімалотерапію, еніолікувальне харчування, вербальну еніотерапію, еніорухову терапію, післяопераційну еніотерапію тощо. Чим більшою кількістю еніотерапевтичних технологій еніолікування високопрофесійно володіє еніотерапевт, тим більш оптимально й ефективно зможе їх застосовувати для еніо­лікування хвороб
 • добре знати, якими кольоровими інформаційно-енергетичними матеріями, якими еніотерапевтичними технологіями найкраще здійснювати еніолікування відповідної хвороби, а також знати, які тонкоматеріальні тіла і як інформаційно-енергетично реагуватимуть на еніолікування, які відчуття, почуття, внутрішні переживання, емоції, видіння, слухові, зорові, ароматичні, смакові, пропріорецептивні та вісцеральні сприйняття виникнуть у пацієнта в процесі застосування еніотерапевтичних технологій для еніолікування відповідних хвороб тощо.

Практична реалізація будь-якої еніотерапевтичної технології еніолікування має 5 стадій: 1-ша стадія – створення умов для еніолікування, 2-га – налаштування тонкоматеріальних тіл й еніопсихіки до еніолікування, 3-тя – встановлення інформаційно-енергетичного контакту з хворобою пацієнта, 4-та – еніолікування і 5-та – завершення еніолікування. Алгоритм стадій уніфікує, полегшує, впорядковує і систематизує застосування еніотерапевтичних технологій еніолікування.

Еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніомолекулярні, еніоцитологічні, еніогістологічні та еніоголографічні технології еніолікування вважаються універсальними, тому що вони є основою практичної еніомедицини, їх можна легко комбінувати з іншими еніоте­рапевтичними технологіями та більшістю медичних технологій, цими еніотехнологіями можна лікувати всі хвороби на макро-, мікро-, ультра- і субультраструктурних еніоанатомічних та анатомічних рівнях пацієнтів будь-якого віку, пришвидшувати одужання, отримувати бажаний терапевтичний ефект, вони не викликають ускладнень і не мають протипоказань. Наведені вище еніотерапевтичні технології еніолікування в комбінації з іншими еніотехнологіями поєднують процеси лікування, виховання, навчання, тренування, всебічного, гармонійного, високоінтелектуального, духовного і ПСІ-феноменального розвитку людини. Це інноваційні можливості, до реалізації яких прагнуть медицина, психологія та педагогіка.

Досвід еніолікування природними еніотерапевтичними технологіями та досвід еніолікування еніоанатомічними, еніопсіанатомічними, еніомолекулярними, еніоцито­логічними, еніогістологічними, еніоголографічними технологіями є позитивним, але за відсутності всебічних наукових досліджень і клінічних випробовувань еніотерапевтичних технологій вони не можуть бути впроваджені у практику клінічного лікування. Те, що сьогодні відомо про еніомедицину й еніотерапевтичні технології еніолікування, дозволяє включати їх у навчальні програми університетів, розпочати наукові дослідження і клінічні випробування еніотерапевтичних технологій еніолікування. Незважаючи на те, що еніомедицина ще перебуває на шляху свого становлення, вже сьогодні її еніотерапевтичні технології еніолікування широко використовують для лікування.

Зміст монографії «Еніомедицина» – вагомий аргумент для того, щоб еніомедицина зайняла своє місце в навчальних програмах університетів, а її еніотерапевтичні технології еніолікування досліджували, достовірно було б встановлено їхній терапевтичний ефект та можливості застосування еніолікування у практичній медицині.

Двадцять друга книга автора «Еніомедицина» містить 8 глав, які розкривають 305 еніомедичних тем і 52 еніотерапевтичні технології еніолікування, та має таку структуру:

 • слово автора і передмова
 • еніомедицина – новий напрям медицини – зміст еніомедицини, об’єкт, предмет, мета, методи дослідження, еніотехнології еніомедицини, місце еніомедицини серед медичних дисциплін, нові знання і можливості, які дає еніомедицина, рівні застосування і значення еніомедицини та еніомедицина сьогоднішнього рівня пізнання
 • еніоанатомічне обґрунтування еніомедицини – еніоанатомія тонкоматеріальних тіл як інформаційно-енергетична основа еніомедицини та еніотерапевтичних технологій, тонкоматеріальні тіла як об’єкт діагностики майбутніх хвороб, невідповідність тонкоматеріальних тіл еніоанатомічній нормі як першопричина хвороб, невідповідність інформаційно-енергетичних матерій ідентичним матеріям як основа виникнення хвороб, неідентичні інформаційно-енергетичні матерії як причини хвороб, невідповідність чакр еніоанатомічній нормі як причина хвороб, невідповідність меридіанів еніоанатомічній нормі як причина хвороб (структурно-функціональні порушення меридіанів легень, товстої кишки, шлунка, селезінки-підшлункової залози, серця, тонкої кишки, сечового міхура, нирок, перикарда, трьох обігрівачів, жовчного міхура, печінки, заднього серединного меридіана, переднього серединного меридіана), невідповідність мікроканалів анастомозних вузлів еніоанатомічній нормі як причина хвороб; розвинені тонкоматеріальні тіла – найважливіша умова еніолікування, розвиток тонкоматеріальних тіл як універсальна технологія поєднання лікування, виховання і навчання, розвиток тонкоматеріальних тіл і ПСІ-феноменальних здібностей – основа еніопсіфеноменального лікування
 • еніотерапевтичні технології еніомедицини – терапевтичні інформаційно-енергетичні аплікації тонкоматеріальних тіл, еніотерапія інформаційно-енергетичними матеріями за посередництвом тонкоматеріальних тіл (еніотерапія хвороб інформаційно-енергетичними матеріями, регенерація, реабілітація, реконвалесценція, рекондиція та омолодження людини інформаційно-енергетичними матеріями, еніотерапія червоними, світлосяюче-червоними, оранжевими, світлосяюче-оранжевими, жовтими, зеленими, світлосяюче-зеленими, блакитними, бірюзовими, синіми, бузковими, фіолетовими, рожевими, білими і золотими інформаційно-енергетичними матеріями); інформаційно-енергетичні аплікації тонкоматеріальних тіл; реакції тонкоматеріальних тіл на голографічні інформаційно-енергетичні аплікації та імплантації (реакції тонкоматеріальних тіл на аплікації червоними, оранжевими, жовтими, зеленими, блакитними, бірюзовими, синіми, бузковими, фіолетовими, рожевими, білими та золотими інформаційно-енергетичними матеріями); класифікація голографічних аплікацій тонкоматеріальних тіл; голограми і технології їх створення (алгоритм створення терапевтичних еніоголограм, налаштування і функції терапевтичних еніоголограм, управління терапевтичними еніоголограмами, еніоанатомічні та еніопсіанатомічні голограми); класифікація еніоанатомічних й еніопсіанатомічних терапевтичних голограм; аплікації голограм на тіла та імплантації голограм до тіл; еніоанатомічна й еніопсіанатомічна терапії, ПСІ-феноменальна, ДНК-еніотерапії, еніомануальна терапія, еніоанатомічний дистанційний масаж, еніорефлексотерапія, рейкі- та шіацу-еніотерапії, еніофармакологічна, еніогомеопатична терапії, еніоозонотерапія, еніоозокеритотерапія, еніофітотерапія, еніодендротерапія, еніомікотерапія, еніолітотерапія, еніоводотерапія, еніогрязетерапія, еніоспелеотерапія, еніоландшафтна терапія, еніоанімалотерапія, еніолікувальне харчування, післяопераційна еніотерапія, еніовербальна терапія, еніодуховна терапія
 • психофізіологічні реакції людини на голографічні еніоанатомічні та еніопсіанатомічні аплікації й імплантації – психічні та фізіологічні реакції людини в процесі голографічних аплікацій та імплантацій тонкоматеріальних тіл, післяаплікаційні та післяімплантаційні психічні та фізіологічні реакції людей, відсутність реакцій людини на голографічні аплікації тонкоматеріальних тіл та голографічні імплантації до них, необґрунтований страх перед негативними впливами при групових голографічних аплікаціях тонкоматеріальних тіл людей (умови і фактори, за яких виникає ризик перенесення негативних інформаційно-енергетичних матерій до тонкоматеріальних тіл людини, профілактика перенесення негативних інформаційно-енергетичних матерій до тонкоматеріальних тіл людини)
 • технологія еніолікування – умови для розвитку в еніотерапевта вмінь і навиків володіння еніотерапевтичними технологіями еніолікування, вимоги до еніотерапевта при розвитку вмінь і навиків володіння еніотерапевтичними технологіями еніолікування, підготовка пацієнта до еніолікування еніотерапевтичними технологіями, стадії еніолікування (стадія створення умов для проведення еніолікування, стадія налаштування до еніолікування, стадія встановлення еніотерапевтом інформаційно-енергетичного контакту з пацієнтом, стадія еніолікування, стадія завершення еніолікування), еніопсіанатомічний розвиток тонкоматеріальних тіл як універсальна технологія еніолікування, чакрова еніотерапія (деформації, гіпотрофія, гіпертрофія, блокади та інформаційно-енергетичне забруднення чакр як причини хвороб, режими функціонування конусів чакри при чакровій еніотерапії, синестезія конусів чакри при еніолікуванні, значення конусів чакри для еніолікування, лікування за посередництвом відповідних чакр, еніоанатомічні технології чакрової еніотерапії, еніолікування чакровою еніотерапією, вимоги до еніотерапевта, який здійснює еніолікування чакровою еніотерапією, стадії еніолікування чакровою еніотерапією, ефективність еніолікування чакровою еніотерапією), еніолікування кундаліні шакті еніотерапією (вимоги до еніотерапевта, який здійснює еніолікування кундаліні шакті еніотерапією, стадії та ефективність такого еніолікування), еніолікування еніотерапевтичним телекінезом (вимоги до еніотерапевта, який здійснює еніолікування еніотерапевтичним телекінезом, стадії та ефективність такого еніолікування), еніолікування еніотерапевтичним клітинним мікротелекінезом (вимоги до еніотерапевта, який здійснює еніолікування еніотерапевтичним мікротелекінезом, стадії та ефективність такого еніолікування), еніолікування молекулярною еніотерапією (вимоги до еніотерапевта, який здійснює еніолікування молекулярною еніотерапією, стадії та ефективність такого еніолікування), еніолікування еніоанатомічною терапією (вимоги до еніотерапевта, який здійснює еніолікування еніоанатомічною еніотерапією, стадії та ефективність такого еніолікування), еніолікування еніопсіанатомічною терапією (вимоги до еніотерапевта, який здійснює еніолікування еніопсіанатомічною еніотерапією, стадії та ефективність такого еніолікування), еніолікування еніотерапевтичною емпатією (вимоги до еніотерапевта, який здійснює еніолікування еніотерапевтичною емпатією, стадії та ефективність такого еніолікування), еніолікування еніоголографічною терапією (вимоги до еніотерапевта, який здійснює еніолікування еніоголографічною терапією, стадії та ефективність такого еніолікування), рівні еніотерапевтичних технологій еніолікування
 • еніопсіанатомічна корекція організму – еніопсіанатомічна корекція клітин, тканин, органів, систем організму, хребта, імунної системи та організму загалом
 • еніолікування хвороб – еніотерапія клітин, тканин, систем організму (еніопсіанатомічна терапія плечового суглоба, кісток, печінки, підшлункової залози, горла, гортані, бронхів, легень, нирок, сечового міхура, яєчників, маткових труб, матки, яєчок, передміхурової залози, статевого члена, серця, нервів і провідної системи серця, судин серця, аорти, мікроциркуляторної системи, лімфатичних вузлів, гіпофіза, спинного мозку, головного мозку, органів зору і слуху, шкіри, психічних хвороб, хвороб імунної системи, інфекційних, дитячих та онкологічних хвороб)
 • ефективність еніолікування
 • заключення
 • предметний покажчик
 • література

Монографія (книга 22) дає змогу: вивчати еніомедицину, її еніотерапевтичні технології еніолікування; зрозуміти значення еніомедицини, еніолікування, поєднання процесів еніолікування, еніовиховання та еніонавчання; визначити практичне застосування різних еніотерапевтичних технологій еніолікування не тільки для лікування, але й виховання, навчання, тренування, розвитку та вдосконалення людини, її тіл, властивостей, особливостей, здібностей, фізіологічних, психічних, духовних, ПСІ-феноменальних і соціальних можливостей; впроваджувати еніомедицину, її еніотерапевтичні технології еніолікування в теорію, практику і методику медицини, психології, психіатрії, еніопсихології, валеології, реабілітології, педагогіки, професійного спорту, фізичного виховання, здорового способу життя, соціології та в інші сфери й аспекти життя людини і суспільства та відкрити перспективи прогресивного розвитку еніомедицини.

Основою кожної еніотерапевтичної технології еніолікування є еніоанатомія тонкоматеріаль­них тіл, їхні еніоструктури – еніоклітини, еніотканини, еніооргани, еніосистеми, оболонки, чакри, інформаційно-енергетичні канали, сітки субультраканалів, життєві інформаційно-енергетичні біоплазми, субстанції, інформації, частки, світло, енергії і різнокольорові інформаційно-енергетичні матерії. Наприклад, може виникнути запитання, який стосунок, скажімо, до еніофітотерапії має еніо­анатомія тонкоматеріальних тіл людини? Так-от, щоб еніотерапевт міг скористатися інформаційно-енергетичними матеріями лікарських рослин для еніолікування, у нього повинні бути розвинені відповідні ПСІ-феноменальні здібності, основою яких є тонкоматеріальні тіла, а здібності можуть бути розвинені тільки за умови, що будуть розвинені тонкоматеріальні тіла та їхні еніоструктури. Знання еніології, еніоанатомії та еніотерапевтичних технологій еніолікування дають змогу кожному еніотерапевту розпочати розвиток вмінь і навичок оволодіння еніотерапевтичними технологіями, їх застосування для еніолікування може бути реалізоване, якщо буде вивчена медицина й еніомедицина. Еніологічні, еніоанатомічні, еніомолекулярні, еніоцитологічні, еніогістологічні, еніофізіологічні, еніопсихічні, еніомедичні та еніопедагогічні знання і знання еніотерапевтичних технологій еніолікування, всебічний розвиток тонкоматеріальних тіл, ПСІ-феноменальних здібностей, вмінь і навичок володіння еніотерапевтичними технологіями повинні бути на такому рівні, щоб у процесі еніолікування еніотерапевтичні технології використовувались всебічно, комплексно, цілеспрямовано, локально, цілісно, оптимально, різноваріантно, інтегрально, контактно, дистанційно, індивідуально та для великих груп людей з досягненням оздоровлення без ускладнень.

Еніолікування завжди супроводжується оздоровленням пацієнтів та супутнім ефектом в еніотерапевта і пацієнтів. В еніотерапевта спостерігається всебічний високоспецифічний розвиток тонкоматеріальних тіл, ПСІ-феноменальних здібностей, вмінь і навичок володіння еніотерапевтичними технологіями, а в пацієнтів пришвидшується пасивний розвиток їхніх тонкоматеріальних тіл, інтелектуальних, моральних, етичних, духовних і соціальних можливостей. Більшість пацієнтів розпочинає активний здоровий спосіб життя. Як в еніотерапевтів, так і в пацієнтів розпочинається більш координоване інтегральне функціонування тонкоматеріальних тіл, фізичного тіла, їхніх структур та нормалізуються інформаційно-енергетичні взаємообміни тіл з інформаційно-енергетичними полями зовнішнього середовища. Створюються інформаційно-енергетичні умови для досягнення доброго стану здоров’я, всебічної, оптимальної і стабільної психіки, високоінтелектуального, ментального, морального, емоційного, естетичного, етичного, духовного, соціального і гармонійного розвитку пацієнтів та еніотерапевта.

Еніомедицина та її еніотерапевтичні технології еніолікування уможливлюють поєднання процесів еніолікування, еніовиховання, еніонавчання, регенерації, реабілітації, реконвалесценції, рекондиції, тренування, розвитку і вдосконалення людини, її тіл, властивостей, особливостей, здібностей, фізіологічних, психічних, духовних, ПСІ-феноменальних і соціальних можливостей. Це визначає загальне значення еніомедицини і доцільність введення еніомедицини та її еніотерапевтичних технологій еніолікування в навчальні плани університетів, медичних шкіл усіх рівнів, клінічну практику лікування, курортні й реабілітаційні центри оздоровлення та в теорію, методику і практику медицини, фізіотерапії, психології, психіатрії, реабілітології, валеології, професійного спорту, мистецтва і тих видів діяльності, які вимагають нестандартних та наднормальних еніомедичних послуг еніотерапевтичними технологіями, методами і засобами.

Funkční anatomie jemnohmotných těl člověka Image
Funkční anatomie jemnohmotných těl člověka
V monografii je popsána evoluce pohledů na stavbu, strukturu a funkce jemnohmotných těl člověka. Jsou vysvětleny strukturálně-funkční charakteristiky, formy, vzájemné umístění, barvy, identi... Číst dále
Jazyk vydání: ukrajinština
Počet stran: 416
Vydavatelství: KAMENYAR
Funkční anatomie čaker Image
Funkční anatomie čaker
Monografie představuje všeobecnou strukturálně-funkční charakteristiku čaker, strukturálně-funkční charakteristiky základních, životně důležitých a funkčně-zabezpečujících čaker, je u... Číst dále
Jazyk vydání: ukrajinština
Počet stran: 209
Vydavatelství: KAMENYAR
Funkční anatomie informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl člověka Image
Funkční anatomie informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl člověka
V monografii je popsána topografie, stavba, forma, struktura, spojení a funkce sušumny, merudandy, idy, pinhaly, levého a pravého hvězdného kanálu, meridiánů, biologicky aktivních bodů a čake... Číst dále
Jazyk vydání: ukrajinština
Počet stran: 377
Vydavatelství: KAMENYAR
Atlas funkční anatomie jemnohmotných těl člověka Image
Atlas funkční anatomie jemnohmotných těl člověka
V monografii je uvedena rozsáhlá teoretická a obrazová informace o funkční anatomii jemnohmotných těl člověka. Je popsána stavba, forma, struktura, topografie, holografické integrace, celistvost,... Číst dále
Jazyk vydání: ukrajinština
Počet stran: 648
Vydavatelství: KAMENYAR
Neznámé emoce Image
Neznámé emoce
Neznámé emoce jsou mojí pátou knihou, ale první, která vyšla v české verzi. V knize jsou krátce popsány holografické informačně-energetické polymor... Číst dále
Jazyk vydání: čeština
Počet stran: 608
Vydavatelství: ERA group
Biolokace jemnohmotných těl člověka Image
Biolokace jemnohmotných těl člověka
Kniha obsahuje velký objem enioanatomické informace formou biolokačních diagramů, programů biolokačního zkoumaní anatomie jemnohmotných těl člověka a malého slovníku enioanatomie. Kniha je eniologickým obdobou anatomie j... Číst dále
Jazyk vydání: ukrajinština
Počet stran: 600
Vydavatelství: Spolom
Biolokace fyzického těla člověka Image
Biolokace fyzického těla člověka
Monografie je prostředkem biolokačních metod kontroly, prognózy, diagnostiky, vědeckých výzkumů a obdržení nové informace o: anat... Číst dále
Jazyk vydání: ukrajinština
Počet stran: 352
Vydavatelství: Spolom
Atlas biolokace člověka Image
Atlas biolokace člověka
V atlasu je představeno 2 013 biolokačních diagramů s 32 840 biolokačními informačními pozicemi a 104 programy biolokačních výzkumů, které umožňují provádět kontrolu, ohodnocení, progn... Číst dále
Jazyk vydání: ukrajinština
Počet stran: 916
Vydavatelství: Apriori
Enioanatomie jemnohmotných těl člověka Image
Enioanatomie jemnohmotných těl člověka
Převážná většina enioanatomických informací o jemnohmotných tělech je nová. Poprvé jsou enioanatomicky popsány informačně-energetické hmoty, jemnohmotná těla, holografické integrace jemnoh... Číst dále
Jazyk vydání: čeština
Počet stran: 1 144
Vydavatelství: Elena Mikúšová MM
Enioanatomcký výkladový slovník Image
Enioanatomcký výkladový slovník
Lidstvo zkoumá jemnohmotná těla již více než 7 000 let, ale až dnes byl proveden první pokus vytvořit enioanatomickou nomenklaturu jemnohmotných těl. Enioanatomický výkladový slovník je napsá... Číst dále
Jazyk vydání: čeština
Počet stran: 1 592
Vydavatelství: MM a spol.
Enioanatomcký obrazový slovník Image
Enioanatomcký obrazový slovník
Slovník obsahuje 447 barevných obrázků s enioanatomickým slovníkovým výkladem enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Doplňuje, konkretizuje, odráží sjednocený obrazový a slovní výklad a... Číst dále
Jazyk vydání: čeština
Počet stran: 784
Vydavatelství: MM a spol.
Mezioborový slovník eniologie Image
Mezioborový slovník eniologie
Slovník obsahuje 4 015 termínů, které popisují mnoho mezioborových aspektů a sfér eniologie. Je napsán jako výuková příručka. Kvalitativním a kvantitativním obsahem eniologické nomenklatury ... Číst dále
Jazyk vydání: čeština
Počet stran: 400
Vydavatelství: MM a spol.
The Enioanatomy of Human Subtle Bodies Image
The Enioanatomy of Human Subtle Bodies
The majority of information dealing with enioanatomy and subtle bodies is new. This book offers an unprecedented enioanatomic description of energy-informational substances, subtle bodies, holographic integr... Číst dále
Jazyk vydání: angličtina
Počet stran: 683
Vydavatelství: MM a spol.
The Enioanatomy of Chakras Image
The Enioanatomy of Chakras
For the most part the enioanatomical information on chakras presented in the book has never been published before. The book for the first time describes in enioanatomical terms petals, chakra cones, chakras,... Číst dále
Jazyk vydání: angličtina
Počet stran: 320
Vydavatelství: MM a spol.
The Enioanatomy of Channels of Subtle Bodies Image
The Enioanatomy of Channels of Subtle Bodies
For the most part, the presented enioanatomical information related to channels and channel systems of subtle bodies has never been published before. The book, for the first time, provides a detailed descrip... Číst dále
Jazyk vydání: angličtina
Počet stran: 300
Vydavatelství: MM a spol.
Enioanatomie jemnohmotných těl člověka – vzdělávací a metodologická příručka pro univerzity Image
Enioanatomie jemnohmotných těl člověka – vzdělávací a metodologická příručka pro univerzity
Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je propedeutickou eniolékařskou disciplínou, jejíž studium nejen předchází studiu všech typů eniomedicíny, informační medicíny, kvantové medicíny, e... Číst dále
Jazyk vydání: ukrajinština
Počet stran: 752
Vydavatelství: PP Soroka T. B.
Enioanatomie jemnohmotných těl člověka / Učebnice pro univerzity Image
Enioanatomie jemnohmotných těl člověka / Učebnice pro univerzity
Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je novou vědou a vzdělávací disciplínou Již více než 7 000 let je známo, že člověk má neje... Číst dále
Jazyk vydání: ukrajinština
Počet stran: 704
Vydavatelství: PP Soroka T. B.
Enioanatomie čaker / Učebnice pro univerzity Image
Enioanatomie čaker / Učebnice pro univerzity
Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je novou vědou a vzdělávací disciplínou Druhý svazek učebnice popisuje enioanatomii základních... Číst dále
Jazyk vydání: ukrajinština
Počet stran: 476
Vydavatelství: PP Soroka T. B.
Enioanatomie systémů kanálů jemnohmotných těl člověka / Učebnice pro univerzity Image
Enioanatomie systémů kanálů jemnohmotných těl člověka / Učebnice pro univerzity
Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je novou vědou a vzdělávací disciplínou Ve třetím svazku učebnice jsou popsány kanály, mikrok... Číst dále
Jazyk vydání: ukrajinština
Počet stran: 688
Vydavatelství: PP Soroka T. B.
Eniopsianatomický vývoj jemnohmotných těl člověka Image
Eniopsianatomický vývoj jemnohmotných těl člověka
У монографії обґрунтовано необхідність вивчення еніоанатомії людини та розвитку її тонкоматеріальних тіл; опис... Číst dále
Jazyk vydání: ukrajinština
Počet stran: 472
Vydavatelství: PP Soroka T. B.
PSI-fenomenální vývoj člověka Image
PSI-fenomenální vývoj člověka
Enioanatomické a eniopsianatomické techologie PSI-fenomenálního vývoje člověka jsou inovativní. Monografie odhaluje biblické a enioanatom... Číst dále
Jazyk vydání: ukrajinština
Počet stran: 500
Vydavatelství: PP Soroka T. B.
Eniomedicína Image
Eniomedicína
Еніомедицина є новим напрямом медицини. Трансформація від еніології до еніомедицини – процес трива?... Číst dále
Jazyk vydání: ukrajinština
Počet stran: 500
Vydavatelství: PP Soroka T. B.