Eniologie člověka

Co je obsahem časopisu? Vědecké, odborné, populárně-vědecké a laické články z oblasti eniologie.

Kdo publikuje v časopisu? Domácí a zahraniční vědci, odborníci a laici s tituly i bez nich.

Základní technická data:

 • ISSN: 2336-4157
 • Vychází 4x ročně v České republice a na Slovensku.
 • Vydavatel: Sovenio s.r.o.,
 • Registrace MK ČR: MK ČR 21001.
 • Prodává se v ČR a SR.
 • standardně má 68 stran.
 • Stránka časopisu: www.eniologiecloveka.cz.
 • Facebook časopisu: www.facebook.com/eniologiecloveka

V časopisu Eniologie člověka jsem předsedou Redakční rady.

 

Číst více…

Fenomén člověka – zdravý způsob života

Co je obsahem časopisu? Vědecké a odborné články, které se dotýkají zdravého způsobu života a fenoménu člověka z hlediska pedagogiky, psychologie, medicíny, biologie, eniologie, anatomie, enioanatomie, filozofie, teologie, sociologie a jiných aspektů života člověka.

Kdo publikuje v časopisu? Domácí a zahraniční vědci, profesoři, docenti, doktoři, inženýři, magistři, studenti, lékaři, pedagogové, psychologové, terapeuti, léčitelé, badatelé aj.

Základní technická data:

 • ISSN: 2307-0722
 • Vychází 12x ročně na Ukrajině ve Lvově.
 • Vydavatel: PP Soroka T. B. Standardně má 70-120 stran.

V časopisu Fenomén člověka – zdravý způsob života jsem členem Redakční rady.

 

Číst více…

Publikujte ve vědeckých časopisech

Redakční rady časopisu Eniologie člověka a Fenomén člověka – zdravý způsob života zvou ke spolupráci vědce, profesory, docenty, biology, lékaře, psychology, pedagogy, trenéry, aspiranty, odborníky, studenty a jiné specialisty, obeznámené laiky i kritické oponenty.

Vítáme též návrhy na spolupráci od autorů, kteří jsou obeznámeni, mají co sdělit nebo se chtějí vyjádřit k jakémukoliv tématu souvisejícímu se zaměřením časopisu.

 

Číst více…