< 2020 >
Leden
PoÚtStČtSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Co dělám

Teoretická a publikační vědecká činnost

Podrobné informace o mojí publikační činnosti – monografiích, vynálezech a vědeckých článcích jsou uvedeny zde.

Praktické služby v oblasti rozvoje osobnosti – stručný přehled

Tento přehled služeb tvoří přibližně 40 % rozsahu mnou prováděných činností. Zbylých cca 60 % provádím pouze po individuální osobní konzultaci.

  1. Výuka enioanatomie, vývoj jemnohmotných těl a PSI-fenomenálních schopností člověka
  2. Sjednocení výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení, léčení, regenerace, rehabilitace a rekondice
  3. Eniopedagogika. Holografická aplikace informačně-energetického obsahu učebnic, monografií nebo knih do jemnohmotných těl.
  4. Eniopedagogický, eniopsychický, enioanatomický, eniopsianatomický a PSI-fenomenální rozvoj osobnosti
  5. Enioanatomické udržení přirozené fyzické kondice člověka v průběhu nemoci
  6. Eniopsianatomická diagnostika v průběhu nemocí
  7. Enioanatomické, eniopsianatomické, eniopsychické a PSI-fenomenální terapeutické technologie cílených změn zdravotního stavu a harmonizace člověka
  8. Enioanatomická a eniopsianatomická korekce jemnohmotných těl, buněk, tkání, orgánů, systémů organizmu a fyzického těla
  9. Eniopsianatomická mobilizace, trakce a korekce při jakýchkoliv nemocech páteře
  10. Bezproblémové těhotenství
  11. Úpravy patologií s dosažením anatomické a enioanatomické normy fyzického těla a jemnohmotných těl člověka
  12. Zkoumání anomálních zón, očištění, ochrana, holografické informačně-energetické aplikace bytových a pracovních prostor, domů, automobilů aj. Činnosti v oblastech vyhledávání, diagnostiky a neutralizace škodlivého vyzařování anomálních zón; eniopsychologický individuální výběr, informačně-energetické očištění, informačně-energetická ochrana, holografické informačně-energetické programování a informačně-energetická aktivace bytů, domů, kanceláří, pracovních prostor, automobilů, šperků, dřeva určeného k výrobě nábytku aj.
  13. Výběr životního partnera, řešení neplodnosti partnerů. Činnosti v oblasti zjišťování souhry partnerské dvojice, která chce navázat nebo již navázala trvalý vztah; činnosti v oblasti vyšetření muže a ženy, kteří si přejí založit rodinu a zplodit zdravé dítě, jenž bude mít vybrané genetické vlastnosti z otcovy nebo matčiny linie.
  14. Program dosahování nejvyšších individuálních sportovních a uměleckých výkonů. Eniopedagogické, eniopsychické, enioanatomické, eniopsianatomické a PSI-fenomenální technologie nasměrované na dosahování nejvyšších individuálních výkonů, prováděné současně se zvýšením lidského potenciálu; tyto činnosti jsou určeny pro sportovce, umělce, manažery, vědce, politiky aj.
  15. Informačně-energetická aplikace a aktivace produktů. Implantace hologramů do produktů. Činnosti v oblasti zvýšení užitné hodnoty potravin, vody, kosmetiky, léků a léčivých rostlin prováděné za účelem vyvolání nebo zvýšení jejich užitných vlastností – především léčivých účinků – při zachování jejich zásadních biologických, chemických a fyzikálních vlastností ve smyslu měřitelných veličin podle platných zákonů.
  16. Zvláštní programy rozvoje osobnosti. Přednášková činnost pro širokou veřejnost i pro úzké skupiny zájemců z řad managementu firem, podnikatelů, vědců, umělců, sportovců, politiků, státních úředníků a pro další zájemce, která je spojena s praktickými ukázkami eniopedagigického, eniopsychického, enioanatomického, eniopsianatomického a PSI-fenomenálního působení; další programy podle nabídky nebo individuální domluvy.
  17. Zvláštní programy: člověk – země – biosféra – počasí
  18. Tvorba zdravého informačně-energetického prostředí, informačně-energetických polí a hologramů s různým informačním obsahem
  19. Praktické využití eniopedagogických, eniopsychických, enioanatomických, eniopsianatomických a PSI-fenomenálních technologií pro sjednocenou výchovu, výuku a léčení, a také v jakýchkoliv oblastech života a činnosti člověka
  20. Tvorba informačně-energetického pole a hologramů úspěšného podnikání
  21. Diagnostika fyzického těla, jemnohmotných těl, čaker, kanálů, životních informačně-energetických bioplazem, psychiky a nemocí

Udržení zdraví, přirozené fyzické kondice a rozvoj osobnosti člověka v průběhu onkologických nemocí, těžkých chronických nemocí, chronického únavového syndromu, imunitního dysfunkčního syndromu, schizofrenie a jiných těžkých psychosomatických nemocí provádím pod lékařským dozorem. Všechny činnosti, které provádím, jsou neškodné pro lidský organismus a nevzniká závislost na používaných eniotechnologiích.

Vývoj jemnohmotných těl člověka – univerzální technologie:

  • sjednocení výchovy, výuky a léčby člověka
  • transformace obyčejného fyzického, psychického, intelektuálního a mentálního vývoje na PSI-fenomenální, duchovní, duševní a božský vývoj
  • harmonizace osobnosti, harmonizace sociálních a mezilidských vztahů
  • integrálního vývoje PSI-fenomenálních schopností
  • přípravy vysoce kvalifikovaných duchovních učitelů a PSI-fenomenálních léčitelů
  • maximální realizace duchovnosti a PSI-fenomenálních možností člověka v profesní činnosti – ve vědě, medicíně, kultuře, umění, politice, diplomacii, sportu, podnikání, léčitelství a v jakékoliv jiné sféře lidské činnosti
  • profylaxe a léčení těžkých kardiovaskulárních, onkologických, autoimunitních, infekčních, psychických, vertebrogenních a jiných nemocí
  • posílení imunity organismu, informačně-energetické identity a individuality člověka
  • udržení funkčně adekvátní variabilní stability informačně-energetické homeostázy
  • dosažení adekvátního fungování všech jemnohmotných těl odpovídající PSI-fenomenálním možnostem informačně-energetické vzájemné výměny se všemi informačně-energetickými poli Vesmíru s vyvážením hmotného a duchovního, lidského, pozemského, kosmického a duchovního, minulého, přítomného a budoucího, duchovního a PSI-fenomenálního
  • nabytí informačně-energetické čistoty všech jemnohmotných těl a informační čistoty duchovnosti a PSI-fenomenality
  • nedopuštění sociálních a životních krizí, problémů, neúspěchů a nemocí při PSI-fenomenální činnosti
  • prodloužení zdravého pozemského života a doby PSI-fenomenální činnosti
  • intenzivního vývoje informačně-energetické formy lidského života aj.

Enioanatomické a eniopsianatomické technologie vývoje PSI-fenomenálních schopností dávají každému člověku možnost:

  • nalézt individuální cestu duchovního a PSI-fenomenálního poznání, vývoje a projevů
  • vytvořit informačně-energetický základ duchovního a PSI-fenomenálního vývoje
  • dosáhnout přírodní informačně-energetické podstaty a čistoty PSI-fenomenálního základu v jemnohmotných tělech
  • přeorientovávat a měnit charakter informačně-energetického obsahu duchovnosti a PSI-fenomenálního základu jemnohmotných těl
  • realizovat všestranné a harmonické fungování všech PSI-fenomenálních schopností
  • ve svých jemnohmotných tělech vytvořit informačně-energetické podmínky pro projev duchovních a PSI-fenomenálních vlastností lidstva, přírody, Země, biosféry, noosféry, Vesmíru, Panny Marie, Ježíše Krista, Ducha Svatého a Stvořitele
  • vyvíjet celkovou extrasenzorickou citlivost, duchovní a PSI-fenomenální vědomí, PSI-fenomenální schopnost rozumět charakteru informačně-energetických polí
  • mentálně holograficky si představit a vizualizovat jemnohmotná těla, fyzické tělo, biologické tkáně, fyzické hmoty, biologické a eniostrukturní jednotky, organely, buňky, tkáně, orgány, systémy, čakry, sušumnu, merudandu, idu, pinhalu, hvězdné kanály, meridiány, meridiánové (akupresurní) body, kundaliní šakti, různobarevné světlo, energii, bioplazmy aj. na makro-, mikro-, ultra- a subultrastrukturálních úrovních
  • dosáhnout dobrého stavu zdraví, uzdravení se z většiny těžkých a chronických nemocí
  • zpomalit proces stárnutí a prodloužit pozemský život
  • dosáhnout životní harmonii, PSI-fenomenální, duchovní, duševní a božské seberealizace
  • rozšířit vědomí do PSI-fenomenálního, dosáhnout integrálního stavu vědomí a integrálního PSI-fenomenálního myšlení
  • korigovat osobní, duchovní a PSI-fenomenální vývoj a zdokonalení
  • zabránit mutaci, negativním informačně-energetickým změnám vlastní individuality, identity, homeostázy, imunity a jakýmkoliv biopatogenním nebo negativním informačně-energetickým změnám při PSI-fenomenální činnosti
  • upravit eniotechnologie diagnostiky, relaxace, koncentrace, vizualizace, mentální imaginace, meditace, regenerace, rehabilitace, rekondice, léčení aj.
  • zdokonalit vlastní PSI-fenomenální schopnosti a rozšířit aspekty profesního a profesionálního využití PSI-fenomenálních schopností
  • zkorigovat osobní metody využití PSI-fenomenálních schopností, vyvarovat se chyb a jejich neperspektivního vývoje
  • ovládat a řídit projev PSI-fenomenálních schopností
  • vyhnout se antiduchovnímu vývoji při PSI-fenomenální činnosti
  • změnit charakter a informačně-energetický obsah negativních příčinně-následkových (karmických) zákonitostí vlastního duchovního a PSI-fenomenálního vývoje
  • minimalizovat projev negativních karmických programů osobního rozvoje a života
  • přeorientovat své psychické schopnosti tak, aby se mohly transformovat na PSI-fenomenální úroveň a mohly být maximálně realizovány během pozemského života aj.