Přednášky

:Provádím veřejně přístupné přednášky určené jak pro laickou veřejnost, tak i pro odborníky z různých sfér působnosti – ezoterika, medicína, pedagogika, psychologie apod. Kapacita místnosti určené pro přednášky je dostatečná, není tedy nutně vyžadována předběžná přihláška.

V současné době probíhají veřejné přednášky Výuka enioanatomie jemnohmotných těl, eniopsychická, enioanatomická, eniopsianatomická a PSI-fenomenální technologie vývoje jemnohmotných těl, duchovnosti a PSI-fenomenality člověka. V roce 2020 každý měsíc v Hodoníně, vždy v sobotu.

Plánované termíny přednášek (v mojí ordinaci – Velkomoravská 23, Hodonín): 9.1., 23.1., 6.2., 20.3., 27.3., 3.4., 17.4., 1.5., 22.5., 5.6., 12.6., 18.9., 25.9., 2.10., 9.10., 20.11., 27.11., 4.12., 18.12. 2021.

Plánované termíny diskuzí (v mojí ordinaci – Velkomoravská 23, Hodonín): 16.1., 30.1., 10.4., 24.4., 8.5., 15.5., 29.5., 11.12., 25.12.2021

Místo konání: Základní škola Hodonín, Vančurova 2, 695 04 Hodonín, Česká republika (www.zsvancur.cz). Vstup zadním vchodem. Pokud se postavíte čelem ke hlavnímu vchodu, vydejte se doleva podél školní budovy, vejděte branou vpravo, jděte podél školního dětského hřiště a dále stále doprava.

Čas konání přednášek: od 10.00 do 12.00 hodin.

 • 10:00-10:40 – informace o technologii vývoje duchovnosti a PSI-fenomenality člověka
 • 10:40-11:00 – PSI-fenomenální cvičení a trénink
 • 11:00-11:15 – přestávka a individuální konzultace
 • 11:15-11:20 – příprava na aplikaci
 • 11:20-11:35 – univerzální aplikace jemnohmotných těl (očišťující, posilující, harmonizující, výuková, výchovná, vývojová, uzdravující, regenerační, rehabilitační, rekondiční, relaxační, PSI-fenomenální aj.)
 • 11:35-11:45 – písemný popis prožitých pocitů, emocí a vidění
 • 11:45-12:00 – dotazy, diskuze

Čas konání diskuzí (v mojí ordinaci – Velkomoravská 23, Hodonín)): od 10:00 do 12:00 hodin

 • 10:00 – 10:40 diskuze
 • 10:40 – 11:00 aplikace a implantace enioanatomických hologramů
 • 11:00 – 11:15 přestávka a individuální konzultace
 • 11:15 – 11:20 příprava na implantaci a aplikaci
 • 11:20 – 11:35 aplikace a implantace enioanatomických hologramů
 • 11:35 – 11:45 písemné popisy prožitých pocitů, emocí a vidění
 • 11:45 – 12:00 diskuze

Vstupné: 

 • 1 000 Kč – za 1 osobu (od 10 do 12 hodin) včetně 2 aplikací.
 • 500 Kč – za 1 osobu (od 11:15 do 12:00 hodin) včetně 1 univerzální aplikace.
 • 300 Kč – za přítomnost fotografie 1 osoby (od 10 do 12 hodin).

Vážení přátelé, dvakrát ročně probíhá celosvětová aplikace, vždy před Vánocemi a Velikonocemi. Aktuální datum je vždy včas zveřejněno zde. Celosvětová univerzální eniopsianatomická holografická aplikace jemnohmotných těl (informačně-energetické očištění, posílení a harmonizace enioanatomické normy, všestranný vývoj jemnohmotných těl, duchovní vývoj, prevence vzniku těžkých nemocí, depresí, posílení imunity, normalizace metabolických procesů, uzdravení, přeorientace na pozitivní myšlení, vysoce morální a duchovní chování člověka a mnoho dalšího).

Připravované přednášky

Celosvětová univerzální meditace, telepaticky, 6.6.2021

Akad. doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc. zve všechny, kteří mají přání se zúčastnit celosvětových univerzálních meditací s informačním obsahem:

 • informačně-energetického očištění lidstva, přírody, Země, biosféry, noosféry a duchovního Bytí člověka
 • všestranného, vyváženého, harmonického až univerzálního vývoje jemnohmotných těl člověka
 • integrálního, všestranného, vysoce intelektuálního, morálního, emocionálního, etického, estetického, duchovního, PSI-fenomenálního a sociálního vývoje člověka
 • sjednocené výchovy, výuky, léčení, relaxace, regenerace, rehabilitace, rekonvalescence a rekondice člověka
 • posílení imunitního systému, upevnění zdraví a uzdravení se z většiny nemocí
 • naplnění jemnohmotných těl lidí identickými, vysokofrekvenčními, duchovními a přírodně čistými informačně-energetickými hmotami
 • vyvážené souvztažnosti v jemnohmotných tělech informačně-energetických hmot lidského, pozemského, kosmického a duchovního původu přítomného, minulého a budoucího
 • sjednoceného fylogenetického, ontogenetického a evolučního vývoje člověka
 • karmického informačně-energetického očištění člověka
 • všestranné informačně-energetické vzájemné výměny s informačně-energetickými poli společnosti, přírody, Země, biosféry, noosféry, Vesmíru, duchovního Bytí aj.

Univerzální meditace se budou konat telepaticky vždy první neděli každého měsíce od 8 do 10 hodin aktuálního středoevropského času. Začínáme první únorovou neděli 7. 2. 2021.

Aby bylo možné se zúčastnit univerzální meditace, je vhodné být nejlépe doma, pět minut před meditací zaujmout meditativní polohu těla, zavřít oči, uvolnit svaly, zbavit mozek životních problémů a myšlenek, poprosit o dovolení a pomoc Otce Stvořitele a Vesmír za účelem provedení meditace, naladit svá jemnohmotná těla, svou psychiku, své smyslové orgány a organizmus na procítění a přijímání univerzální meditace, kterou provádí A. Vasiľčuk. Univerzální meditaci je možné pasivně přijímat, vnímat své pocity, emoce, vidění, zvuky, pohyb v čase a prostoru, prožívání aj., nebo uskutečňovat aktivní předmětnou meditaci v souladu s vibracemi informačního obsahu univerzální meditace.

Po ukončení meditace je doporučeno zahájit pětiminutovou barevnou pránájámu, poděkovat Otci Stvořiteli a Vesmíru za umožnění meditovat a vrátit se ke svému obvyklému každodennímu fungování jemnohmotných těl a psychofyziologickému stavu organizmu.

O svých pocitech a prožitcích mi prosím napište na můj e-mail: vasilcuk@vasilcuk.cz.

Přednášky, které již proběhly

Celosvětová univerzální meditace, telepaticky, 2.5.2021

Akad. doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc. zve všechny, kteří mají přání se zúčastnit celosvětových univerzálních meditací s informačním obsahem: informačně-energetického očištění lidstva, přírody, Země, biosféry, noosféry a duchovního Bytí člověkavšestranného,...

číst více

Celosvětová univerzální meditace, telepaticky, 4.4.2021

Akad. doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc. zve všechny, kteří mají přání se zúčastnit celosvětových univerzálních meditací s informačním obsahem: informačně-energetického očištění lidstva, přírody, Země, biosféry, noosféry a duchovního Bytí člověkavšestranného,...

číst více

Celosvětová univerzální meditace, telepaticky, 7.3.2021

Doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc. zve všechny, kteří mají přání se zúčastnit celosvětových univerzálních meditací s informačním obsahem: informačně-energetického očištění lidstva, přírody, Země, biosféry, noosféry a duchovního Bytí člověkavšestranného,...

číst více