Přednášky

:Provádím veřejně přístupné přednášky určené jak pro laickou veřejnost, tak i pro odborníky z různých sfér působnosti – ezoterika, medicína, pedagogika, psychologie apod. Kapacita místnosti určené pro přednášky je dostatečná, není tedy nutně vyžadována předběžná přihláška.

V současné době probíhají veřejné přednášky Výuka enioanatomie jemnohmotných těl, eniopsychická, enioanatomická, eniopsianatomická a PSI-fenomenální technologie vývoje jemnohmotných těl, duchovnosti a PSI-fenomenality člověka. V roce 2020 každý měsíc v Hodoníně, vždy v sobotu.

Plánované termíny přednášek: 4.1., 18.1., 1.2., 14.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 23.5., 6.6., 12.9., 19.9., 3.10., 10.10., 21.11., 28.11., 12.12., 19.12.2020.

9.1., 23.1., 6.2., 20.3., 27.3., 3.4., 17.4., 1.5., 22.5., 5.6., 12.6., 18.9., 25.9., 2.10., 9.10., 20.11., 27.11., 4.12., 18.12. 2021.

Plánované termíny diskuzí (v mojí ordinaci – Velkomoravská 23, Hodonín): 16.1., 30.1., 10.4., 24.4., 8.5., 15.5., 29.5., 11.12., 25.12.2021

Místo konání: Pozor, do konce roku 2020 změna adresy – sledujte aktuality. Vrchlického 4 a Velkomoravská 23, Hodonín. Základní škola Hodonín, Vančurova 2, 695 04 Hodonín, Česká republika (www.zsvancur.cz). Vstup zadním vchodem. Pokud se postavíte čelem ke hlavnímu vchodu, vydejte se doleva podél školní budovy, vejděte branou vpravo, jděte podél školního dětského hřiště a dále stále doprava.

Čas konání přednášek: od 10.00 do 12.00 hodin.

 • 10:00-10:40 – informace o technologii vývoje duchovnosti a PSI-fenomenality člověka
 • 10:40-11:00 – PSI-fenomenální cvičení a trénink
 • 11:00-11:15 – přestávka a individuální konzultace
 • 11:15-11:20 – příprava na aplikaci
 • 11:20-11:35 – univerzální aplikace jemnohmotných těl (očišťující, posilující, harmonizující, výuková, výchovná, vývojová, uzdravující, regenerační, rehabilitační, rekondiční, relaxační, PSI-fenomenální aj.)
 • 11:35-11:45 – písemný popis prožitých pocitů, emocí a vidění
 • 11:45-12:00 – dotazy, diskuze

Čas konání diskuzí (v mojí ordinaci – Velkomoravská 23, Hodonín)): od 10:00 do 12:00 hodin

 • 10:00 – 10:40 diskuze
 • 10:40 – 11:00 aplikace a implantace enioanatomických hologramů
 • 11:00 – 11:15 přestávka a individuální konzultace
 • 11:15 – 11:20 příprava na implantaci a aplikaci
 • 11:20 – 11:35 aplikace a implantace enioanatomických hologramů
 • 11:35 – 11:45 písemné popisy prožitých pocitů, emocí a vidění
 • 11:45 – 12:00 diskuze

Vstupné: 

 • 1 000 Kč – za 1 osobu (od 10 do 12 hodin) včetně 2 aplikací.
 • 500 Kč – za 1 osobu (od 11:15 do 12:00 hodin) včetně 1 univerzální aplikace.
 • 300 Kč – za přítomnost fotografie 1 osoby (od 10 do 12 hodin).

Vážení přátelé, dvakrát ročně probíhá celosvětová aplikace, vždy před Vánocemi a Velikonocemi. Aktuální datum je vždy včas zveřejněno zde. Celosvětová univerzální eniopsianatomická holografická aplikace jemnohmotných těl (informačně-energetické očištění, posílení a harmonizace enioanatomické normy, všestranný vývoj jemnohmotných těl, duchovní vývoj, prevence vzniku těžkých nemocí, depresí, posílení imunity, normalizace metabolických procesů, uzdravení, přeorientace na pozitivní myšlení, vysoce morální a duchovní chování člověka a mnoho dalšího).

Připravované přednášky

Přednáška pro veřejnost 28.11.2020, Velkomoravská 23, Hodonín – pro max. 6 osob

Účast je omezena maximálně 6 osobami. Prosíme, hlaste se předem na e-mail: info@vasilcuk.cz a my Vám účast potvrdíme.

Obsah přednášky:

Enioanatomie, PSI-fenomenální schopnosti a eniomedicína

 • Výuka enioanatomie bílého jemnohmotného těla člověka a eniomedicíny.
 • Eniopsianatomický trénink a vývoj bílého jemnohmotného těla.
 • Výuka enioterapeutických technologií enioléčení.
 • Eniopsychický trénink holografické představivosti enioanatomických, eniopsianatomických a enioterapeutických hologramů.
 • Aplikace a implantace univerzálních enioanatomických hologramů.

5.12. a 26.12. – diskuze s doc. A. Vasiľčukem – Velkomoravská 23, Hodonín

Téma:

 • enioanatomie jemnohmotných těl
 • PSI-fenomenální vývoj člověka
 • Eniomedicína
 • Enioanatomické, eniopsianatomické a jiné eniotechnologie vývoje jemnohmotných těl, intelektu, duchovnosti, PSI-fenomenálních schopností a enioléčení člověka
 • Aplikace na jemnohmotná těla a implantace do nich enioanatomických hologramů pro výchovu, výuku, vývoj, informačně-energetické očištění, harmonizaci, posílení zdraví, regeneraci, rekondici aj.

10:00 – 10:20 diskuze, 10:20 – 10:35 aplikace a implantace enioanatomických hologramů, 10:35 – 10:45 přestávka, 10:45 – 11:20 diskuze, 11:20 – 11:35 aplikace a implantace enioanatomických hologramů, 11:35 – 12:00 diskuze

Přednáška pro veřejnost 12.12.2020, Hodonín

Obsah přednášky:

Enioanatomie, PSI-fenomenální schopnosti a eniomedicína

 • Výuka enioanatomie bílého jemnohmotného těla člověka a eniomedicíny.
 • Eniopsianatomický trénink a vývoj bílého jemnohmotného těla.
 • Výuka enioterapeutických technologií enioléčení.
 • Eniopsychický trénink holografické představivosti enioanatomických, eniopsianatomických a enioterapeutických hologramů.
 • Aplikace a implantace univerzálních enioanatomických hologramů.

Přednášky, které již proběhly