V období šíření covid-19 klesá návštěvnost přednášek. Proto ruším jejich teoretickou část, a to výuku enioanatomie jemnohmotných těl, eniomedicíny, PSI-fenomenálních schopností člověka, enioanatomických, eniopsianatomických, eniopsychických, eniopedagogických, eniomedicínských a jiných eniologických technologií výchovy, výuky, tréninku, vývoje, zdokonalování, léčení, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka. Zůstává pouze praxe.

Holografické enioanatomické, eniopsianatomické, eniopsychické a PSI-fenomenální technologie implantace, aplikace a ozařování budou využívány pro:

  • všestranný vývoj jemnohmotných těl, jejich eniostruktur, čaker, kanálů, obalů a funkcí
  • informačně-energetické očištění jemnohmotných těl od neidentických, biopatogenních, antiduchovních a nepřírodních informačně-energetických hmot
  • naplnění životních informačně-energetických bioplazem jemnohmotných těl identickými, čistými a vysoce frekvenčními informačně-energetickými hmotami
  • strukturně-funkční normalizaci buněk, tkání, orgánů, systémů organizmu při jakékoliv nemoci
  • korekci páteře při těžkých vertebrogenních nemocech
  • očištění organizmu od biopatogenních a onkologických informačně-energetických hmot
  • posílení imunitního systému, zdraví a uzdravení se z jakýchkoliv nemocí
  • prevenci těžkých kardiovaskulárních, autoimunitních nemocí a psychických poruch
  • tvorbu informačně-energetického základu harmonické osobnosti.

Cena zůstává stejná, pouze cena za přítomnost fotografie 500 Kč.