Publikace

Od roku 2003 bylo vydáno 22 mých monografií věnovaných eniologii, enioanatomii jemnohmotných těl, PSI-fenomenálním schopnostem člověka, eniomedicíně, enioanatomickým, eniopsianatomicckým, enioholografickým, eniopsychickým, PSI-fenomenálním a enioterapeutickým technologiím. Tato díla vznikla na základě dosavadních poznatků eniologie, parapsychologie, psychotroniky, eniopsychologie, anatomie, psychologie, pedagogiky, medicíny a dalších oborů. Obsahují mnoho dosud neznámých a zcela nových pohledů a poznatků v oblasti enioanatomie jemnohmotných těl člověka, eniomedicíny, eniopsychologie, PSI-fenomenálních schopností člověka, enioanatomické, eniopsianatomické a PSI-fenomenální technologie výchovy, výuky, tréninku a vývoje člověka, jeho jemnohmotných těl a PSI-fenomenálních schopností, a také enioterapeutických technologií enioléčení. Chci i touto cestou poděkovat všem, kteří mi byli a jsou nápomocni při realizaci monografií a vědeckých prací.

Jsem autorem 18 monografii, 3 učebnic, 1 výukově-metodické příručky, 11 vynálezů a 1 007 vydaných vědeckých článků. Seznam všech mých prací k 30.9.2019 je uveden v souboru ke stažení Seznam vědeckých prací září 2019_PDF, 1,4 MB

 

Biolokace jemnohmotných těl člověka

Biolokace jemnohmotných těl člověka Image

Kniha obsahuje velký objem enioanatomické informace formou biolokačních diagramů, programů biolokačního zkoumaní anatomie jemnohmotných těl člověka a malého slovníku enioanatomie. Kniha je eniologickým obdobou anatomie jemnohmotných těl, je zdrojem biolokačního zkoumaní a nové enioanatomické informace o jemnohmotných tělech. Není určená pouze pro čtení, ale především pro výuku a zkoumaní anatomie jemnohmotných těl. Je předurčena být pracovní knihou pomůckou vědeckého pracovníka, lékaře, léčitele, eniopsychologa, eniopedagoga, vychovatele, trenéra-pedagoga, kněze, duchovního učitele, studentů a lidi, kteří nejenom studují informační, energoinformační, bioenergetické, eniopsychologické, duchovní a jiné podobné technologie, metody a prostředky různého charakteru, ale také se zabývají svojí duchovní výchovou a vývojem svých jemnohmotných těl.

KNIHA DÁVÁ MOŽNOST:

 • studovat a zkoumat stavbu, strukturu, formu, topografií, funkce a význam jemnohmotných těl, holografických integraci jemnohmotných těl, biologicko-fyzickálního energoinformačního kosmicko-pozemského hologramu člověka a jejich jednotlivých struktur;
 • dostávat novou informaci o anatomii jemnohmotných těl a využit ji pro vypracování enioanatomického základu eniopedagogiky, eniopsychologie, eniocytologie, eniohistologie, eniofyziologie, eniomediciny, eniologických technologií, metod a prostředků výchovy, výuky, rozvoje, tréninku, relaxace, léčby, regenerace, rehabilitace, rekondice, adaptace, zdravého způsobu života, optimální biologické, sociální, psychické, duchovní, intelektuální, mentální, informačně-energetické, PSI-fenomenální a profesní realizace člověka;
 • zjistit význam anatomie jemnohmotných těl ve všech aspektech lidského života;
 • provádět diagnostiku, předpovídat a odhalovat příčiny zpomaleného, jednostranného a antiduchovního vývoje člověka, nemocí, sociálních krizí, sociální a profesionální neperspektivy;
 • včasně vnášet enioanatomické korekce, nezbytné změny a zdokonalovat existující technologie, metody a prostředky výchovy, výuky, vývoje, tréninku, léčby, regenerace, rehabilitace, rekondice a adaptace;
 • vytvářet kvalitativně nové a individuální enioanatomické, eniopedagogické, eniopsychologické, eniomedicinské a další eniologické a duchovní technologie, metody a prostředky, které budou zohledňovat enioanatomické zvláštností jemnohmotných těl člověka;
 • rychle vypracovávat jakékoliv technologie, metody a prostředky na základě anatomie jemnohmotných těl člověka;
 • okamžitě dostávat informaci o anatomických změnách v jemnohmotných tělech, které se uskutečňují při aplikování těch či oněch technologii, metod a prostředků a o jejich efektivitě a mnoho dalšího.
Jazyk vydání:
ukrajinština
Rok vydání:
2007
Počet stran:
600
Vydavatelství:
Spolom
ISBN:
978-966-665-469-7
Kód:
K006

Biolokace jemnohmotných těl člověka

Biolokace jemnohmotných těl člověka Image

Kniha obsahuje velký objem enioanatomické informace formou biolokačních diagramů, programů biolokačního zkoumaní anatomie jemnohmotných těl člověka a malého slovníku enioanatomie. Kniha je eniologickým obdobou anatomie jemnohmotných těl, je zdrojem biolokačního zkoumaní a nové enioanatomické informace o jemnohmotných tělech. Není určená pouze pro čtení, ale především pro výuku a zkoumaní anatomie jemnohmotných těl. Je předurčena být pracovní knihou pomůckou vědeckého pracovníka, lékaře, léčitele, eniopsychologa, eniopedagoga, vychovatele, trenéra-pedagoga, kněze, duchovního učitele, studentů a lidi, kteří nejenom studují informační, energoinformační, bioenergetické, eniopsychologické, duchovní a jiné podobné technologie, metody a prostředky různého charakteru, ale také se zabývají svojí duchovní výchovou a vývojem svých jemnohmotných těl.

KNIHA DÁVÁ MOŽNOST:

 • studovat a zkoumat stavbu, strukturu, formu, topografií, funkce a význam jemnohmotných těl, holografických integraci jemnohmotných těl, biologicko-fyzickálního energoinformačního kosmicko-pozemského hologramu člověka a jejich jednotlivých struktur;
 • dostávat novou informaci o anatomii jemnohmotných těl a využit ji pro vypracování enioanatomického základu eniopedagogiky, eniopsychologie, eniocytologie, eniohistologie, eniofyziologie, eniomediciny, eniologických technologií, metod a prostředků výchovy, výuky, rozvoje, tréninku, relaxace, léčby, regenerace, rehabilitace, rekondice, adaptace, zdravého způsobu života, optimální biologické, sociální, psychické, duchovní, intelektuální, mentální, informačně-energetické, PSI-fenomenální a profesní realizace člověka;
 • zjistit význam anatomie jemnohmotných těl ve všech aspektech lidského života;
 • provádět diagnostiku, předpovídat a odhalovat příčiny zpomaleného, jednostranného a antiduchovního vývoje člověka, nemocí, sociálních krizí, sociální a profesionální neperspektivy;
 • včasně vnášet enioanatomické korekce, nezbytné změny a zdokonalovat existující technologie, metody a prostředky výchovy, výuky, vývoje, tréninku, léčby, regenerace, rehabilitace, rekondice a adaptace;
 • vytvářet kvalitativně nové a individuální enioanatomické, eniopedagogické, eniopsychologické, eniomedicinské a další eniologické a duchovní technologie, metody a prostředky, které budou zohledňovat enioanatomické zvláštností jemnohmotných těl člověka;
 • rychle vypracovávat jakékoliv technologie, metody a prostředky na základě anatomie jemnohmotných těl člověka;
 • okamžitě dostávat informaci o anatomických změnách v jemnohmotných tělech, které se uskutečňují při aplikování těch či oněch technologii, metod a prostředků a o jejich efektivitě a mnoho dalšího.