Publikace

Od roku 2003 bylo vydáno 22 mých monografií věnovaných eniologii, enioanatomii jemnohmotných těl, PSI-fenomenálním schopnostem člověka, eniomedicíně, enioanatomickým, eniopsianatomicckým, enioholografickým, eniopsychickým, PSI-fenomenálním a enioterapeutickým technologiím. Tato díla vznikla na základě dosavadních poznatků eniologie, parapsychologie, psychotroniky, eniopsychologie, anatomie, psychologie, pedagogiky, medicíny a dalších oborů. Obsahují mnoho dosud neznámých a zcela nových pohledů a poznatků v oblasti enioanatomie jemnohmotných těl člověka, eniomedicíny, eniopsychologie, PSI-fenomenálních schopností člověka, enioanatomické, eniopsianatomické a PSI-fenomenální technologie výchovy, výuky, tréninku a vývoje člověka, jeho jemnohmotných těl a PSI-fenomenálních schopností, a také enioterapeutických technologií enioléčení. Chci i touto cestou poděkovat všem, kteří mi byli a jsou nápomocni při realizaci monografií a vědeckých prací.

Jsem autorem 18 monografii, 3 učebnic, 1 výukově-metodické příručky, 11 vynálezů a 1 007 vydaných vědeckých článků. Seznam všech mých prací k 30.9.2019 je uveden v souboru ke stažení Seznam vědeckých prací září 2019_PDF, 1,4 MB

 

Neznámé emoce

Neznámé emoce Image

Neznámé emoce jsou mojí pátou knihou, ale první, která vyšla v české verzi.

V knize jsou krátce popsány holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl lidí a jejich význam. Jsou uvedeny pocity, vjemy, emoce a prožitky, které mohou vznikat u lidí během a po holografických informačně-energetických polymorfofunkčních aplikací jejich jemnohmotných těl. Jsou odhaleny příčiny absence jakýchkoliv psychoemociálních reakcí lidí během aplikací. Jsou objasněny subjektivně nepříjemné psychoemociální reakce a jejich význam. Je popsáno vytvoření individuálního psychického informačně-energetického hologramu. Je systematizováno 2 449 autentických popisů 532 lidí během telepatických, na malé a velké vzdálenosti, holografických informačně-energetických polymorfofunkčních aplikací jejich jemnohmotných těl. Formou odpovědí na otázky jsou objasněny některé aktuální problémy moderní enioanatomie a eniopsychologie. Je proveden závěr a jsou zdůvodněny psychoemocionální projevy lidí, které vznikaly při holografickém informačně-energetickém polymorfofunkčním telepatickém eniopsychologem mentálně vytvořeném vlivu na jejich jemnohmotná těla.

Pro psychology, eniopsychology, psychotroniky, parapsychology, léčitele, pedagogy, duchovní učitele, studenty, široké spektrum odborníků a lidi, kteří se zabývají výchovou, výukou, rozvojem a zdokonalením člověka, jeho psychoemociálním projevy, informačně-energetickými vzájemnými výměnami a vlivy mezi lidmi.
 
POZNÁNÍ NEZNÁMÝCH EMOCÍ

 • telepaticko-holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl lidí
 • psychoemocionální reakce lidí během holografických informačně-energetických polymorfofunkčních aplikací jejich jemnohmotných těl
 • dosažení extrasenzorických, informačně-energetických, mimosmyslových a duchovních vjemů, emocí a prožitků
 • možnost vidět různobarevné světlo, duchovní bytosti, možnost pobytu v jemnohmotném světě a cestování v kosmickém časoprostoru
 • nabytí stavu jasnovidění, jasnosluchu, rozšířeného stavu vědomí, pronikání do minulého a budoucího času
 • vidění informačně-energetických holografických formostruktur a barevných kompozic myšlenek, slov, emocí a jemnohmotných těl člověka
  vědomý pocit minulých událostí, vidění vlastního minulého života, setkání se sebou samým v minulých pozemských životech a v budoucím životě
 • pocit stavu beztíže, létání, prolétání tunelem, vidění různých barev stěn tunelu, zářivého světla na konci tunelu, dosažení světla, pobyt ve světle, komunikace s jeho bytostmi, návrat na Zemi
 • pocit zvětšeného fyzického těla do rozměrů Vesmíru, uvědomování si Vesmíru, vlastní neoddělitelnosti a jednoty s Vesmírem
 • pocit zmenšení fyzického těla, pronikání do vlastního fyzického těla, cestování nitrem orgánu a vnitřním prostředím organismu, uvědomování si a vidění vnitřního prostředí organismu
 • uvědomování si ticha, emocionálního klidu, duchovní harmonie, blaženosti, radosti, štěstí, lásky, vlastní božsko-duchovní podstaty aj.

Bylo by dobré, aby takováto kniha, jakou jsou Neznámé emoce, nebo takovéto knihy byly v každém bytě, v každé domácnosti. To proto, že tato kniha obsahuje mnohoúrovňový hologram desítek tisíc lidí s informačním duchovním, léčivým, regeneračním a PSI-fenomenálním obsahem, tvoří kolem sebe duchovní informačně-energetické prostředí, které očišťuje okolní prostor, kladně působí na lidi, podporuje léčbu, regeneraci, rekondici a dokonce i uzdravuje, harmonizuje osobnost, tvoří informačně-energetický základ vývoje jemnohmotných těl, eniopsychiky, duchovnosti člověka aj.

Informačně-energetická aplikace hologramem knihy

Aby kniha napomáhala výchově, výuce, regeneraci, rehabilitaci, léčení, harmonizaci aj., je nutné ji nejenom přečíst, ale také v tomto směru správně využít. Postavte knihu před sebe lícní stranou na vzdálenost přibližně 1,5 – 2 metrů, zaujměte jakoukoliv pohodlnou polohu, zavřete oči, uvolněte svaly, uklidněte své myšlenky a během 15 – 20 minut pasivně sledujte, jak na Vás kniha informačně-energeticky působí, jaké při tom ve Vás vznikají vjemy, pocity, emoce, vidění, změněné psychofyziologické, psychoemocionální stavy aj. Takovouto aktivní formou využívejte knihu 1 – 2krát denně po 10 – 20 minutách během 25 – 30 dní. Po aktivním informačně-energetickém využití knihy následuje pasivní forma trvající 3 – 4 měsíce, a to pouze její přítomnost v místnosti, kde se převážně nacházíte. Tento cyklus opakujte až do vyřešení Vašeho problému. Jestliže vznikne aktivní informačně-energetická vzájemná výměna mezi knihou a člověkem, vzdálenost mezi ní a jím je pak již bezvýznamná pro pozitivní informačně-energetický vliv knihy na člověka.

Byl bych Vám vděčný, kdybyste takto ve Vás vzniklé pocity a prožitky zapsali a poslali mi je na moji e-mailovou adresu nebo na adresu mojí ordinace (Velkomoravská 23, 695 01 Hodonín).

Přeji Vám krásné prožitky, přeji Vám, abyste pocítili blaženost všech těch duchovních pocitů, které prožívali lidé uvedení v knize a které nyní jejím prostřednictvím působí na Vás.

S úctou doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Jazyk vydání:
čeština
Rok vydání:
2006
Počet stran:
608
Vydavatelství:
ERA group
ISBN:
80-7366-042-3
Kód:
K005

Neznámé emoce

Neznámé emoce Image

Neznámé emoce jsou mojí pátou knihou, ale první, která vyšla v české verzi.

V knize jsou krátce popsány holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl lidí a jejich význam. Jsou uvedeny pocity, vjemy, emoce a prožitky, které mohou vznikat u lidí během a po holografických informačně-energetických polymorfofunkčních aplikací jejich jemnohmotných těl. Jsou odhaleny příčiny absence jakýchkoliv psychoemociálních reakcí lidí během aplikací. Jsou objasněny subjektivně nepříjemné psychoemociální reakce a jejich význam. Je popsáno vytvoření individuálního psychického informačně-energetického hologramu. Je systematizováno 2 449 autentických popisů 532 lidí během telepatických, na malé a velké vzdálenosti, holografických informačně-energetických polymorfofunkčních aplikací jejich jemnohmotných těl. Formou odpovědí na otázky jsou objasněny některé aktuální problémy moderní enioanatomie a eniopsychologie. Je proveden závěr a jsou zdůvodněny psychoemocionální projevy lidí, které vznikaly při holografickém informačně-energetickém polymorfofunkčním telepatickém eniopsychologem mentálně vytvořeném vlivu na jejich jemnohmotná těla.

Pro psychology, eniopsychology, psychotroniky, parapsychology, léčitele, pedagogy, duchovní učitele, studenty, široké spektrum odborníků a lidi, kteří se zabývají výchovou, výukou, rozvojem a zdokonalením člověka, jeho psychoemociálním projevy, informačně-energetickými vzájemnými výměnami a vlivy mezi lidmi.
 
POZNÁNÍ NEZNÁMÝCH EMOCÍ

 • telepaticko-holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl lidí
 • psychoemocionální reakce lidí během holografických informačně-energetických polymorfofunkčních aplikací jejich jemnohmotných těl
 • dosažení extrasenzorických, informačně-energetických, mimosmyslových a duchovních vjemů, emocí a prožitků
 • možnost vidět různobarevné světlo, duchovní bytosti, možnost pobytu v jemnohmotném světě a cestování v kosmickém časoprostoru
 • nabytí stavu jasnovidění, jasnosluchu, rozšířeného stavu vědomí, pronikání do minulého a budoucího času
 • vidění informačně-energetických holografických formostruktur a barevných kompozic myšlenek, slov, emocí a jemnohmotných těl člověka
  vědomý pocit minulých událostí, vidění vlastního minulého života, setkání se sebou samým v minulých pozemských životech a v budoucím životě
 • pocit stavu beztíže, létání, prolétání tunelem, vidění různých barev stěn tunelu, zářivého světla na konci tunelu, dosažení světla, pobyt ve světle, komunikace s jeho bytostmi, návrat na Zemi
 • pocit zvětšeného fyzického těla do rozměrů Vesmíru, uvědomování si Vesmíru, vlastní neoddělitelnosti a jednoty s Vesmírem
 • pocit zmenšení fyzického těla, pronikání do vlastního fyzického těla, cestování nitrem orgánu a vnitřním prostředím organismu, uvědomování si a vidění vnitřního prostředí organismu
 • uvědomování si ticha, emocionálního klidu, duchovní harmonie, blaženosti, radosti, štěstí, lásky, vlastní božsko-duchovní podstaty aj.

Bylo by dobré, aby takováto kniha, jakou jsou Neznámé emoce, nebo takovéto knihy byly v každém bytě, v každé domácnosti. To proto, že tato kniha obsahuje mnohoúrovňový hologram desítek tisíc lidí s informačním duchovním, léčivým, regeneračním a PSI-fenomenálním obsahem, tvoří kolem sebe duchovní informačně-energetické prostředí, které očišťuje okolní prostor, kladně působí na lidi, podporuje léčbu, regeneraci, rekondici a dokonce i uzdravuje, harmonizuje osobnost, tvoří informačně-energetický základ vývoje jemnohmotných těl, eniopsychiky, duchovnosti člověka aj.

Informačně-energetická aplikace hologramem knihy

Aby kniha napomáhala výchově, výuce, regeneraci, rehabilitaci, léčení, harmonizaci aj., je nutné ji nejenom přečíst, ale také v tomto směru správně využít. Postavte knihu před sebe lícní stranou na vzdálenost přibližně 1,5 – 2 metrů, zaujměte jakoukoliv pohodlnou polohu, zavřete oči, uvolněte svaly, uklidněte své myšlenky a během 15 – 20 minut pasivně sledujte, jak na Vás kniha informačně-energeticky působí, jaké při tom ve Vás vznikají vjemy, pocity, emoce, vidění, změněné psychofyziologické, psychoemocionální stavy aj. Takovouto aktivní formou využívejte knihu 1 – 2krát denně po 10 – 20 minutách během 25 – 30 dní. Po aktivním informačně-energetickém využití knihy následuje pasivní forma trvající 3 – 4 měsíce, a to pouze její přítomnost v místnosti, kde se převážně nacházíte. Tento cyklus opakujte až do vyřešení Vašeho problému. Jestliže vznikne aktivní informačně-energetická vzájemná výměna mezi knihou a člověkem, vzdálenost mezi ní a jím je pak již bezvýznamná pro pozitivní informačně-energetický vliv knihy na člověka.

Byl bych Vám vděčný, kdybyste takto ve Vás vzniklé pocity a prožitky zapsali a poslali mi je na moji e-mailovou adresu nebo na adresu mojí ordinace (Velkomoravská 23, 695 01 Hodonín).

Přeji Vám krásné prožitky, přeji Vám, abyste pocítili blaženost všech těch duchovních pocitů, které prožívali lidé uvedení v knize a které nyní jejím prostřednictvím působí na Vás.

S úctou doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.