Publikace

Od roku 2003 bylo vydáno 22 mých monografií věnovaných eniologii, enioanatomii jemnohmotných těl, PSI-fenomenálním schopnostem člověka, eniomedicíně, enioanatomickým, eniopsianatomicckým, enioholografickým, eniopsychickým, PSI-fenomenálním a enioterapeutickým technologiím. Tato díla vznikla na základě dosavadních poznatků eniologie, parapsychologie, psychotroniky, eniopsychologie, anatomie, psychologie, pedagogiky, medicíny a dalších oborů. Obsahují mnoho dosud neznámých a zcela nových pohledů a poznatků v oblasti enioanatomie jemnohmotných těl člověka, eniomedicíny, eniopsychologie, PSI-fenomenálních schopností člověka, enioanatomické, eniopsianatomické a PSI-fenomenální technologie výchovy, výuky, tréninku a vývoje člověka, jeho jemnohmotných těl a PSI-fenomenálních schopností, a také enioterapeutických technologií enioléčení. Chci i touto cestou poděkovat všem, kteří mi byli a jsou nápomocni při realizaci monografií a vědeckých prací.

Jsem autorem 18 monografii, 3 učebnic, 1 výukově-metodické příručky, 11 vynálezů a 1 007 vydaných vědeckých článků. Seznam všech mých prací k 30.9.2019 je uveden v souboru ke stažení Seznam vědeckých prací září 2019_PDF, 1,4 MB

 

Eniopsianatomický vývoj jemnohmotných těl člověka

Eniopsianatomický vývoj jemnohmotných těl člověka Image

У монографії обґрунтовано необхідність вивчення еніоанатомії людини та розвитку її тонкоматеріальних тіл; описано еніопсіанатомічну технологію, алгоритм, стадії і послідовність розвитку тонкоматеріальних тіл та їхніх структур; еніопсіанатомічну технологію виконання вправ, спрямованих на тренування і розвиток тонкоматеріальних тіл; еніопсіанаптомічні технології розвитку каналової системи, оболонкових каналів, зовнішніх та внутрішніх оболонок тонкоматеріальних тіл, сушумни, меруданди, іди, пінгали, зіркових каналів, меридіанів, біологічно активних точок, чакрової системи, чакрових конусів, чакрових пелюсток, окремих чакр, кундаліні-шакті; чакрову еніотерапію в процесі розвитку тонкоматеріальних тіл, а також еніопсіанатомічні технології тренування і розвитку еніоклітин, еніотканин, еніоорганів, еніоскелета, еніом’язів, еніотравної, еніодихальної, еніосечовидільної, жіночої еніостатевої, чоловічої еніостатевої, еніосерцево-судинної, еніолімфатичної, еніоендокринної, еніонервової, еніосенсорної та еніоімунної систем тонкоматеріальних тіл та їхніх еніоорганів.

Монографія призначена для еніопедагогів, еніопсихологів, еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, лікарів усіх фахів, вихователів, тренерів, студентів, а також тих, хто вивчає еніоанатомію, еніомедицину, інформаційну медицину, ПСІ-феноменальну медицину, духовну медицину, різні еніотерапевтичні технології, розвиває тонкоматеріальні тіла, інтелект, духовність, ПСІ-феноменальні здібності та застосовує у своїй педагогічній, виховній, психічній, лікувальній практиці еніопсіанатомічні технології нормалізації, тренування і розвитку тонкоматеріальних тіл людини.

Монографія «Еніоанатомічний розвиток тонкоматеріальних тіл людини» є логічним продовженням 15 монографій, трьох підручників, одного навчально-методичного посібника та понад 210 наукових статей з еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини. У монографії всебічно обґрунтовано необхідність вивчення еніоанатомії людини та розвитку її тонкоматеріальних тіл, описано еніопсіанатомічну технологію нормалізації, тренування і розвитку тонкоматеріальних тіл та їхніх структур, а також технологію виконання еніопсіанатомічних вправ, спрямованих на розвиток тонкоматеріальних тіл людини.

У світовій літературі не висвітлено необхідність розвитку тонкоматеріальних тіл, не вказано алгоритму їх розвитку, немає також інформації про еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніопедагогічні, еніопсихічні, ПСІ-феноменальні, еніодуховні та інші еніологічні технології розвитку тонкоматеріальних тіл людини. Постає запитання: чому ж первинна тонкоматеріальна суть людини не покладена в основу її виховання, навчання, тренування, розвитку і лікування? Попри те, що впродовж семи тисячоліть людство дискутувало про тонкоматеріальну суть людини, знало, що людина має тонкоматеріальні тіла, та все-таки не змогло описати анатомію й еніоанатомію тонкоматеріальних тіл людини. Незнання еніоанатомії тонкоматеріальних тіл і є головною причиною, котра унеможливила визнання еніоанатомії людини науковою і навчальною дисципліною, як наслідок – не розроблено ефективних технологій розвитку тонкоматеріальних тіл і немає еніоанатомії в теорії і практиці педагогіки, психології, медицини, соціології та в інших аспектах життя людини. Сьогодні вже описано еніоанатомію тонкоматеріальних тіл, створено її термінологічну номенклатуру, розроблено еніоанатомічні та еніопсіанатомічні технології розвитку тонкоматеріальних тіл. І що важливо, є практичний досвід використання еніоанатомії та еніопсіанатомічних технологій у вихованні, навчанні, тренуванні, розвитку і лікуванні людей. Залишився тільки останній крок – визнання еніоанатомії тонкоматеріальних тіл науковою і навчальною дисципліною та подальше її впровадження в теорію і практику педагогіки, психології, медицини, професійного спорту та інших видів діяльності людини. Це буде велика праця багатьох еніоспеціалістів, особливу увагу в ній треба звернути на навчальний процес вивчення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл і практику еніопсіанатомічного розвитку тонкоматеріальних тіл майбутніх еніотерапевтів, еніопсихологів, еніопедагогів, еніотренерів, еніомедичних спеціалістів різного фаху. Чи потрібно все це розпочинати? Так, це надзвичайно важливо тому, що еніоанатомія і еніопсіанатомічні технології розвитку тонкоматеріальних тіл створюють основу для еніопедагогіки, еніопсихології, еніомедицини й еніодуховного розвитку людини. А тонкоматеріальні тіла мають в собі інформацію про філогенез й онтогенез людини, інформаційно поєднують їх, а також людину теперішню, минулу і майбутню. Розвиток людини відбувається на інтегральній інформаційно-енергетичній основі людського, земного, космічного і духовного походження минулого, теперішнього і майбутнього, яка міститься в тонкоматеріальних тілах. Відповідно до інтегральної голографічної матриці внутрішніх частин тонкоматеріальних тіл здійснюється морфогенез фізичного тіла, тонкоматеріальні тіла і фізичне тіло перебувають в безперервному симбіозі. Кожне тонкоматеріальне тіло, особливо вічні тіла, мають повну інформацію про людину та інформаційно-енергетично зумовлюють розвиток людини, а всі тонкоматеріальні тіла взаємозумовлюють свій розвиток і розвиток усіх властивостей, особливостей, здібностей, фізіологічних, психічних, ПСІ-феноменальних, духовних і соціальних можливостей людини. 

Більш як двадцятирічний досвід розвитку тонкоматеріальних тіл людини свідчить про те, що процес розвитку тіл трансформується в універсальну технологію виховання, навчання і лікування людей. Фактично неможливо розділити виховний, навчальний і терапевтичний напрями у процесі еніопсіанатомічного розвитку тонкоматеріальних тіл. Під час навчання і виховання за допомогою анатомічних й еніопсіанатомічних технологій людина починає мислити про тонкоматеріальні тіла, які реагують на її мислення пасивним розвитком, тіла повільно розвиваються, а розвинені тонкоматеріальні тіла є ознакою доброго стану здоров’я, при цьому посилюються захисні функції не тільки тіл, але й організму, імунна система отримує нові можливості вдосконалювати свої функції. Так виникає терапевтичний ефект незалежно від свідомості людини, яка розвиває свої тонкоматеріальні тіла. Активний еніоанатомічний й еніопсіанатомічний розвиток тонкоматеріальних тіл супроводжується їх всебічним розвитком, тіла починають функціонувати у вищих частотних діапазонах електромагнітного спектра і поглинати інформації, енергії, світло, інформаційно-енергетичні субстанції та біоплазми високих частот виховного, навчального, лікувального, духовного та ПСІ-феноменального змісту, виникає інтегральний виховний, навчальний, розвивальний і лікувальний ефект. Людина мала б навчитися використовувати такі можливості навіть за відсутності в університетах, інститутах та школах вивчення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніопедагогічних, еніопсихічних, ПСІ-феноменальних й еніодуховних технологій розвитку тонкоматеріальних тіл та відсутності практичних еніоанатомічних й еніопсіанатомічних занять і тренувань, спрямованих на нормалізацію, розвиток і вдосконалення тонкоматеріальних тіл.

Що робити людині, коли немає навчання еніоанатомії та практичних занять і тренування еніоанатомічними й еніопсіанатомічними технологіями розвитку тонкоматеріальних тіл? Спочатку треба самостійно вивчити еніоанатомію тонкоматеріальних тіл, основи еніології, еніопедагогіки, еніопсихології, еніоанатомічні та еніопсіанатомічні технології розвитку тонкоматеріальних тіл, знайти відповідні школи, де проводять заняття і тренування, наближені своїм змістом до розвитку тонкоматеріальних тіл. Відтак практично оволодіти початковими стадіями розвитку тонкоматеріальних тіл, з набуттям практичного досвіду й еніоанатомічних знань вносити у відомі технології розвитку тіл еніоанатомічний та еніопсіанатомічний зміст.

У монографії висвітлені 5 стадій еніоанатомічних та еніопсіанатомічних технологій розвитку тонкоматеріальних тіл: стадія створення умов для еніопсіанатомічного розвитку тонкоматеріальних тіл і їхніх еніоструктур; стадія налаштування еніопсихіки на еніопсіанатомічне тренування; стадія встановлення інформаційно-енергетичного контакту зі своїми тонкоматеріальними тілами та їхніми еніоструктурами; стадія тренування тонкоматеріальних тіл та їхніх еніоструктур; стадія завершення еніопсіанатомічного тренування. Ці 5 стадій створюють цілісну структуру еніопсіанатомічного заняття і тренування, взаємодоповнюють одна одну, щоб досягнути позитивного успіху, потрібно дотримуватися послідовності виконання змісту стадій. Кожна стадія має відповідні ступені і кожен ступінь вимагає використання більшості еніопсіанатомічних методик тренування. Зміст і послідовність використання еніопсіанатомічних методик кожної стадії може бути змінений залежно від індивідуальних особливостей учня, його анатомічних знань, міри володіння еніопсіанатомічними технологіями, еніопсихічної підготовки до еніопсіанатомічного тренування, стану здоров’я, розвитку тонкоматеріальних тіл, завдань та мети еніопсіанатомічного тренування. Зрозуміло, що під керівництвом досвідченого еніопедагога, еніопсихолога чи еніотерапевта, який професійно володіє еніоанатомічними знаннями, еніоанатомічними, еніопсіанатомічними, еніопедагогічними, еніопсихічними, ПСІ-феноменальними й еніодуховними технологіями розвитку тонкоматеріальних тіл, буде набагато легше пізнати еніоанатомію, різноманітні еніотехнології розвитку тонкоматеріальних тіл та проводити еніопсіанатомічні заняття і тренування, спрямовані на нормалізацію, розвиток і вдосконалення тонкоматеріальних тіл людини.

Практична реалізація навчання еніоанатомії, еніоанатомічного й еніопсіанатомічного розвитку тонкоматеріальних тіл не вимагає великих капіталовкладень, потрібне звичайне екологічно та інформаційно-енергетично чисте навчальне приміщення, яке необхідно наповнити відповідним еніоанатомічним змістом, і високопрофесійний еніоспеціаліст. При цьому суспільство отримує здорову, виховану, високоінтелектуальну, духовну, гармонійно розвинену, моральну, ініціативну, комунікабельну та соціально активну особистість.

Хто може розвивати тонкоматеріальні тіла? Усі. Здорові та хворі, діти та люди похилого віку різної статі, різних віросповідань. Чим раніше почати розвиток тонкоматеріальних тіл, тим швидше людина досягає своєї максимальної самореалізації. Довготривалий розвиток тонкоматеріальних тіл сповільнює процес старіння. Розвиток тонкоматеріальних тіл у похилому віці загальмовує вікові дегенеративно-деструктивні зміни фізичного тіла, що суттєво поліпшує психоемоційний стан, комунікативність і соціальну активність літніх людей. Еніопсіанатомічна технологія розвитку тонкоматеріальних тіл уможливлює їх розвиток у пренатальному періоді. Виникають фантастичні можливості виховання, навчання, тренування і розвитку плоду. Про розвиток тонкоматеріальних тіл плоду у пренатальному періоді нічого не відомо, немає жодної інформації, жодного практичного досвіду і невідомі позитивні чи негативні наслідки для онтогенетичного розвитку людини. Те, що відомо про еніопсіанатомічні технології розвитку тонкоматеріальних тіл, дозволяє стверджувати про значну перевагу позитивного значення початку розвитку тонкоматеріальних тіл у пренатальному періоді для онтогенезу людини. Розвиток тонкоматеріальних тіл у молодому віці пришвидшує інтелектуальний, ментальний, моральний, етичний, естетичний, духовний, ПСІ-феноменальний та гармонійний розвиток людини. Молода людина фізично, психічно, духовно і соціально швидше стає зрілою, її соціалізація всебічна, безконфліктна, пришвидшена, зі широким оптимальним міжлюдським спілкуванням. Усе це дає змогу молодій людині стати висококонкурентною в реалізації своїх здібностей та реалізувати свої можливості максимально.

Без ґрунтовних знань еніоанатомії та різних еніотехнологій розвитку тонкоматеріальних тіл неможливо досягнути всебічного, особливо універсального розвитку тонкоматеріальних тіл, високодуховного і ПСІ-феноменального розвитку людини, значного сповільнення процесів старіння та уникнути хвороб, болю і страждань.

Ця монографія з інших позицій висвітлює значення класичної анатомії та еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини. Анатомічні знання стають щоденною потребою у вихованні, навчанні, тренуванні, розвитку і лікуванні людини. Фактично еніоанатомія і класична анатомія стають життєдайними, життєво необхідними, по-новому ширше і глибше можуть використовуватися педагогікою, психологією, фізіологією, професійним спортом, валеологією, медициною, філософією, соціологією та іншими дисциплінами про людину. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл, еніоанатомічні та еніопсіанатомічні технології створюють основу еніомедицини, інформаційної медицини, ПСІ-феноменальної медицини, духовної медицини та інших напрямів нетрадиційної медицини. Усі ці нові напрями медицини будуть невід’ємними від педагогіки, психології, духовного виховання, різноманітних тренувань та гармонійного розвитку людини. Буде досягнуте всебічне поєднання виховання, навчання, тренування, розвитку, лікування, регенерації і реабілітації людини.

Стає зрозуміло, що еніоанатомія тонкоматеріальних тіл, еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніопедагогічні, еніопсихічні, еніомедичні та інші еніологічні технології виховання, навчання, тренування, розвитку і лікування необхідно впроваджувати в навчальні процеси університетів, інститутів і шкіл усіх рівнів та в теорію і практику педагогіки, психології, медицини, професійного спорту та у професійну діяльність людини за межами функціональних можливостей.

Двадцята книга «Еніопсіанатомічний розвиток тонкоматеріальних тіл людини» містить 8 глав, які вміщують 242 еніоанатомічні теми еніопсіанатомічної технології розвитку тонкоматеріальних тіл людини.

Монографія – книга 20, дає змогу вивчати еніопсіанатомічну технологію розвитку тонкоматеріальних тіл, зрозуміти значення технології, бачити перспективу і практичне застосування еніопсіанатомічних вправ для нормалізації, тренування і розвитку тонкоматеріальних тіл та їхніх структур. Розвиток тонкоматеріальних тіл еніопсіанатомічними технологіями значно розширює застосування в педагогіці, психології і медицині знань класичної анатомії та еніоанатомії людини. Ефективне використання еніопсіанатомічних технологій вимагає від еніопедагога, еніопсихолога, еніотерапевта, еніовалеогола, еніореабілітолога, лікаря-еніопсихолога та інших фахівців високопрофесійного володіння анатомічними, еніоанатомічними, еніопедагогічними, еніопсихічними та еніологічними знаннями. В основі кожної еніопсіанатомічної вправи лежить анатомія відповідної еніоклітини, еніотканини, еніооргана, еніоструктури, еніосистеми тонкоматеріальних тіл людини. Еніопсіанатомічна вправа виконується психоментальними, ПСІ-феноменальними, медитативними, релаксаційними, концентраційними, голографічними уявами, візуалізаційними, екстрасенсорними, пранаяма-техніками та іншими психічними техніками, які застосовуються переважно одночасно. Без знання анатомії та еніоанатомії людини жоден еніоспеціаліст чи учень не може розпочати еніоанатомічної нормалізації, тренування та розвитку. Анатомічні знання повинні бути засвоєні так, щоб у процесі еніоанатомічної нормалізації, тренування і розвитку вони використовувались всебічно, комплексно, легко, впевнено, точно та інтегрально з різноманітними еніопсіанатомічними, психоментальними, ПСІ-феноменальними та іншими технологіями відповідно до рівнів розвитку (всебічного, збалансованого, гармонійного чи універсального) тонкоматеріальних тіл. Вивчення анатомії, еніоанатомії, еніопсіанатомічних технологій, еніопедагогіки, еніопсихології, еніомедицини, еніології та систематичні візуальні спостереження бальзамованих органів людини, анатомічних малюнків, віртуальних, томографічних і 3D-зображень органів та інших анатомічних й еніоанатомічних зображень стають щоденним обов’язком для еніоспеціалістів, які проводитимуть з учнями еніопсіанатомічні заняття і тренування. Супроводжуючим ефектом еніопсіанатомічних занять, тренувань і розвитку завжди є всебічно розвинені тонкоматеріальні тіла, добрий стан здоров’я, високоінтелектуальний, духовний, ПСІ-феноменальний і гармонійний розвиток людини. Еніопсіанатомічні заняття і тренування можуть проводитися з хворими, при цьому відбувається не тільки розвиток тонкоматеріальних тіл, але й оздоровлення. Тому процес еніопсіанатомічного розвитку людини є безперервним і може відбуватися в будь-якому віці, за будь-якого рівня розвитку людини і стану її здоров’я. Технології розвитку тонкоматеріальних тіл уможливлюють поєднання процесів виховання, навчання і лікування. Такі інтегральні процеси є інноваційними і висвітлюють на новому рівні значення анатомії та еніоанатомії людини. Це зумовлює необхідність впровадження еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини, еніопсіанатомічних технологій розвитку людини в навчальні процеси університетів, інститутів та шкіл усіх рівнів, а також у теорію і практику педагогіки, психології, медицини, професійного спорту і тих видів діяльності, які вимагають підвищеної фізичної, психічної, ментальної і духовної підготовки людини.

Зміст монографії «Еніопсіанатомічний розвиток тонкоматеріальних тіл людини» є ще одним вагомим аргументом для визнання еніоанатомії новою наукою про людину і новою навчальною дисципліною для університетів.

Jazyk vydání:
ukrajinština
Rok vydání:
2017
Počet stran:
472
Vydavatelství:
PP Soroka T. B.
ISBN:
978-966-2598-98-8
Kód:
K020

Eniopsianatomický vývoj jemnohmotných těl člověka

Eniopsianatomický vývoj jemnohmotných těl člověka Image

У монографії обґрунтовано необхідність вивчення еніоанатомії людини та розвитку її тонкоматеріальних тіл; описано еніопсіанатомічну технологію, алгоритм, стадії і послідовність розвитку тонкоматеріальних тіл та їхніх структур; еніопсіанатомічну технологію виконання вправ, спрямованих на тренування і розвиток тонкоматеріальних тіл; еніопсіанаптомічні технології розвитку каналової системи, оболонкових каналів, зовнішніх та внутрішніх оболонок тонкоматеріальних тіл, сушумни, меруданди, іди, пінгали, зіркових каналів, меридіанів, біологічно активних точок, чакрової системи, чакрових конусів, чакрових пелюсток, окремих чакр, кундаліні-шакті; чакрову еніотерапію в процесі розвитку тонкоматеріальних тіл, а також еніопсіанатомічні технології тренування і розвитку еніоклітин, еніотканин, еніоорганів, еніоскелета, еніом’язів, еніотравної, еніодихальної, еніосечовидільної, жіночої еніостатевої, чоловічої еніостатевої, еніосерцево-судинної, еніолімфатичної, еніоендокринної, еніонервової, еніосенсорної та еніоімунної систем тонкоматеріальних тіл та їхніх еніоорганів.

Монографія призначена для еніопедагогів, еніопсихологів, еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, лікарів усіх фахів, вихователів, тренерів, студентів, а також тих, хто вивчає еніоанатомію, еніомедицину, інформаційну медицину, ПСІ-феноменальну медицину, духовну медицину, різні еніотерапевтичні технології, розвиває тонкоматеріальні тіла, інтелект, духовність, ПСІ-феноменальні здібності та застосовує у своїй педагогічній, виховній, психічній, лікувальній практиці еніопсіанатомічні технології нормалізації, тренування і розвитку тонкоматеріальних тіл людини.

Монографія «Еніоанатомічний розвиток тонкоматеріальних тіл людини» є логічним продовженням 15 монографій, трьох підручників, одного навчально-методичного посібника та понад 210 наукових статей з еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини. У монографії всебічно обґрунтовано необхідність вивчення еніоанатомії людини та розвитку її тонкоматеріальних тіл, описано еніопсіанатомічну технологію нормалізації, тренування і розвитку тонкоматеріальних тіл та їхніх структур, а також технологію виконання еніопсіанатомічних вправ, спрямованих на розвиток тонкоматеріальних тіл людини.

У світовій літературі не висвітлено необхідність розвитку тонкоматеріальних тіл, не вказано алгоритму їх розвитку, немає також інформації про еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніопедагогічні, еніопсихічні, ПСІ-феноменальні, еніодуховні та інші еніологічні технології розвитку тонкоматеріальних тіл людини. Постає запитання: чому ж первинна тонкоматеріальна суть людини не покладена в основу її виховання, навчання, тренування, розвитку і лікування? Попри те, що впродовж семи тисячоліть людство дискутувало про тонкоматеріальну суть людини, знало, що людина має тонкоматеріальні тіла, та все-таки не змогло описати анатомію й еніоанатомію тонкоматеріальних тіл людини. Незнання еніоанатомії тонкоматеріальних тіл і є головною причиною, котра унеможливила визнання еніоанатомії людини науковою і навчальною дисципліною, як наслідок – не розроблено ефективних технологій розвитку тонкоматеріальних тіл і немає еніоанатомії в теорії і практиці педагогіки, психології, медицини, соціології та в інших аспектах життя людини. Сьогодні вже описано еніоанатомію тонкоматеріальних тіл, створено її термінологічну номенклатуру, розроблено еніоанатомічні та еніопсіанатомічні технології розвитку тонкоматеріальних тіл. І що важливо, є практичний досвід використання еніоанатомії та еніопсіанатомічних технологій у вихованні, навчанні, тренуванні, розвитку і лікуванні людей. Залишився тільки останній крок – визнання еніоанатомії тонкоматеріальних тіл науковою і навчальною дисципліною та подальше її впровадження в теорію і практику педагогіки, психології, медицини, професійного спорту та інших видів діяльності людини. Це буде велика праця багатьох еніоспеціалістів, особливу увагу в ній треба звернути на навчальний процес вивчення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл і практику еніопсіанатомічного розвитку тонкоматеріальних тіл майбутніх еніотерапевтів, еніопсихологів, еніопедагогів, еніотренерів, еніомедичних спеціалістів різного фаху. Чи потрібно все це розпочинати? Так, це надзвичайно важливо тому, що еніоанатомія і еніопсіанатомічні технології розвитку тонкоматеріальних тіл створюють основу для еніопедагогіки, еніопсихології, еніомедицини й еніодуховного розвитку людини. А тонкоматеріальні тіла мають в собі інформацію про філогенез й онтогенез людини, інформаційно поєднують їх, а також людину теперішню, минулу і майбутню. Розвиток людини відбувається на інтегральній інформаційно-енергетичній основі людського, земного, космічного і духовного походження минулого, теперішнього і майбутнього, яка міститься в тонкоматеріальних тілах. Відповідно до інтегральної голографічної матриці внутрішніх частин тонкоматеріальних тіл здійснюється морфогенез фізичного тіла, тонкоматеріальні тіла і фізичне тіло перебувають в безперервному симбіозі. Кожне тонкоматеріальне тіло, особливо вічні тіла, мають повну інформацію про людину та інформаційно-енергетично зумовлюють розвиток людини, а всі тонкоматеріальні тіла взаємозумовлюють свій розвиток і розвиток усіх властивостей, особливостей, здібностей, фізіологічних, психічних, ПСІ-феноменальних, духовних і соціальних можливостей людини. 

Більш як двадцятирічний досвід розвитку тонкоматеріальних тіл людини свідчить про те, що процес розвитку тіл трансформується в універсальну технологію виховання, навчання і лікування людей. Фактично неможливо розділити виховний, навчальний і терапевтичний напрями у процесі еніопсіанатомічного розвитку тонкоматеріальних тіл. Під час навчання і виховання за допомогою анатомічних й еніопсіанатомічних технологій людина починає мислити про тонкоматеріальні тіла, які реагують на її мислення пасивним розвитком, тіла повільно розвиваються, а розвинені тонкоматеріальні тіла є ознакою доброго стану здоров’я, при цьому посилюються захисні функції не тільки тіл, але й організму, імунна система отримує нові можливості вдосконалювати свої функції. Так виникає терапевтичний ефект незалежно від свідомості людини, яка розвиває свої тонкоматеріальні тіла. Активний еніоанатомічний й еніопсіанатомічний розвиток тонкоматеріальних тіл супроводжується їх всебічним розвитком, тіла починають функціонувати у вищих частотних діапазонах електромагнітного спектра і поглинати інформації, енергії, світло, інформаційно-енергетичні субстанції та біоплазми високих частот виховного, навчального, лікувального, духовного та ПСІ-феноменального змісту, виникає інтегральний виховний, навчальний, розвивальний і лікувальний ефект. Людина мала б навчитися використовувати такі можливості навіть за відсутності в університетах, інститутах та школах вивчення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніопедагогічних, еніопсихічних, ПСІ-феноменальних й еніодуховних технологій розвитку тонкоматеріальних тіл та відсутності практичних еніоанатомічних й еніопсіанатомічних занять і тренувань, спрямованих на нормалізацію, розвиток і вдосконалення тонкоматеріальних тіл.

Що робити людині, коли немає навчання еніоанатомії та практичних занять і тренування еніоанатомічними й еніопсіанатомічними технологіями розвитку тонкоматеріальних тіл? Спочатку треба самостійно вивчити еніоанатомію тонкоматеріальних тіл, основи еніології, еніопедагогіки, еніопсихології, еніоанатомічні та еніопсіанатомічні технології розвитку тонкоматеріальних тіл, знайти відповідні школи, де проводять заняття і тренування, наближені своїм змістом до розвитку тонкоматеріальних тіл. Відтак практично оволодіти початковими стадіями розвитку тонкоматеріальних тіл, з набуттям практичного досвіду й еніоанатомічних знань вносити у відомі технології розвитку тіл еніоанатомічний та еніопсіанатомічний зміст.

У монографії висвітлені 5 стадій еніоанатомічних та еніопсіанатомічних технологій розвитку тонкоматеріальних тіл: стадія створення умов для еніопсіанатомічного розвитку тонкоматеріальних тіл і їхніх еніоструктур; стадія налаштування еніопсихіки на еніопсіанатомічне тренування; стадія встановлення інформаційно-енергетичного контакту зі своїми тонкоматеріальними тілами та їхніми еніоструктурами; стадія тренування тонкоматеріальних тіл та їхніх еніоструктур; стадія завершення еніопсіанатомічного тренування. Ці 5 стадій створюють цілісну структуру еніопсіанатомічного заняття і тренування, взаємодоповнюють одна одну, щоб досягнути позитивного успіху, потрібно дотримуватися послідовності виконання змісту стадій. Кожна стадія має відповідні ступені і кожен ступінь вимагає використання більшості еніопсіанатомічних методик тренування. Зміст і послідовність використання еніопсіанатомічних методик кожної стадії може бути змінений залежно від індивідуальних особливостей учня, його анатомічних знань, міри володіння еніопсіанатомічними технологіями, еніопсихічної підготовки до еніопсіанатомічного тренування, стану здоров’я, розвитку тонкоматеріальних тіл, завдань та мети еніопсіанатомічного тренування. Зрозуміло, що під керівництвом досвідченого еніопедагога, еніопсихолога чи еніотерапевта, який професійно володіє еніоанатомічними знаннями, еніоанатомічними, еніопсіанатомічними, еніопедагогічними, еніопсихічними, ПСІ-феноменальними й еніодуховними технологіями розвитку тонкоматеріальних тіл, буде набагато легше пізнати еніоанатомію, різноманітні еніотехнології розвитку тонкоматеріальних тіл та проводити еніопсіанатомічні заняття і тренування, спрямовані на нормалізацію, розвиток і вдосконалення тонкоматеріальних тіл людини.

Практична реалізація навчання еніоанатомії, еніоанатомічного й еніопсіанатомічного розвитку тонкоматеріальних тіл не вимагає великих капіталовкладень, потрібне звичайне екологічно та інформаційно-енергетично чисте навчальне приміщення, яке необхідно наповнити відповідним еніоанатомічним змістом, і високопрофесійний еніоспеціаліст. При цьому суспільство отримує здорову, виховану, високоінтелектуальну, духовну, гармонійно розвинену, моральну, ініціативну, комунікабельну та соціально активну особистість.

Хто може розвивати тонкоматеріальні тіла? Усі. Здорові та хворі, діти та люди похилого віку різної статі, різних віросповідань. Чим раніше почати розвиток тонкоматеріальних тіл, тим швидше людина досягає своєї максимальної самореалізації. Довготривалий розвиток тонкоматеріальних тіл сповільнює процес старіння. Розвиток тонкоматеріальних тіл у похилому віці загальмовує вікові дегенеративно-деструктивні зміни фізичного тіла, що суттєво поліпшує психоемоційний стан, комунікативність і соціальну активність літніх людей. Еніопсіанатомічна технологія розвитку тонкоматеріальних тіл уможливлює їх розвиток у пренатальному періоді. Виникають фантастичні можливості виховання, навчання, тренування і розвитку плоду. Про розвиток тонкоматеріальних тіл плоду у пренатальному періоді нічого не відомо, немає жодної інформації, жодного практичного досвіду і невідомі позитивні чи негативні наслідки для онтогенетичного розвитку людини. Те, що відомо про еніопсіанатомічні технології розвитку тонкоматеріальних тіл, дозволяє стверджувати про значну перевагу позитивного значення початку розвитку тонкоматеріальних тіл у пренатальному періоді для онтогенезу людини. Розвиток тонкоматеріальних тіл у молодому віці пришвидшує інтелектуальний, ментальний, моральний, етичний, естетичний, духовний, ПСІ-феноменальний та гармонійний розвиток людини. Молода людина фізично, психічно, духовно і соціально швидше стає зрілою, її соціалізація всебічна, безконфліктна, пришвидшена, зі широким оптимальним міжлюдським спілкуванням. Усе це дає змогу молодій людині стати висококонкурентною в реалізації своїх здібностей та реалізувати свої можливості максимально.

Без ґрунтовних знань еніоанатомії та різних еніотехнологій розвитку тонкоматеріальних тіл неможливо досягнути всебічного, особливо універсального розвитку тонкоматеріальних тіл, високодуховного і ПСІ-феноменального розвитку людини, значного сповільнення процесів старіння та уникнути хвороб, болю і страждань.

Ця монографія з інших позицій висвітлює значення класичної анатомії та еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини. Анатомічні знання стають щоденною потребою у вихованні, навчанні, тренуванні, розвитку і лікуванні людини. Фактично еніоанатомія і класична анатомія стають життєдайними, життєво необхідними, по-новому ширше і глибше можуть використовуватися педагогікою, психологією, фізіологією, професійним спортом, валеологією, медициною, філософією, соціологією та іншими дисциплінами про людину. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл, еніоанатомічні та еніопсіанатомічні технології створюють основу еніомедицини, інформаційної медицини, ПСІ-феноменальної медицини, духовної медицини та інших напрямів нетрадиційної медицини. Усі ці нові напрями медицини будуть невід’ємними від педагогіки, психології, духовного виховання, різноманітних тренувань та гармонійного розвитку людини. Буде досягнуте всебічне поєднання виховання, навчання, тренування, розвитку, лікування, регенерації і реабілітації людини.

Стає зрозуміло, що еніоанатомія тонкоматеріальних тіл, еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніопедагогічні, еніопсихічні, еніомедичні та інші еніологічні технології виховання, навчання, тренування, розвитку і лікування необхідно впроваджувати в навчальні процеси університетів, інститутів і шкіл усіх рівнів та в теорію і практику педагогіки, психології, медицини, професійного спорту та у професійну діяльність людини за межами функціональних можливостей.

Двадцята книга «Еніопсіанатомічний розвиток тонкоматеріальних тіл людини» містить 8 глав, які вміщують 242 еніоанатомічні теми еніопсіанатомічної технології розвитку тонкоматеріальних тіл людини.

Монографія – книга 20, дає змогу вивчати еніопсіанатомічну технологію розвитку тонкоматеріальних тіл, зрозуміти значення технології, бачити перспективу і практичне застосування еніопсіанатомічних вправ для нормалізації, тренування і розвитку тонкоматеріальних тіл та їхніх структур. Розвиток тонкоматеріальних тіл еніопсіанатомічними технологіями значно розширює застосування в педагогіці, психології і медицині знань класичної анатомії та еніоанатомії людини. Ефективне використання еніопсіанатомічних технологій вимагає від еніопедагога, еніопсихолога, еніотерапевта, еніовалеогола, еніореабілітолога, лікаря-еніопсихолога та інших фахівців високопрофесійного володіння анатомічними, еніоанатомічними, еніопедагогічними, еніопсихічними та еніологічними знаннями. В основі кожної еніопсіанатомічної вправи лежить анатомія відповідної еніоклітини, еніотканини, еніооргана, еніоструктури, еніосистеми тонкоматеріальних тіл людини. Еніопсіанатомічна вправа виконується психоментальними, ПСІ-феноменальними, медитативними, релаксаційними, концентраційними, голографічними уявами, візуалізаційними, екстрасенсорними, пранаяма-техніками та іншими психічними техніками, які застосовуються переважно одночасно. Без знання анатомії та еніоанатомії людини жоден еніоспеціаліст чи учень не може розпочати еніоанатомічної нормалізації, тренування та розвитку. Анатомічні знання повинні бути засвоєні так, щоб у процесі еніоанатомічної нормалізації, тренування і розвитку вони використовувались всебічно, комплексно, легко, впевнено, точно та інтегрально з різноманітними еніопсіанатомічними, психоментальними, ПСІ-феноменальними та іншими технологіями відповідно до рівнів розвитку (всебічного, збалансованого, гармонійного чи універсального) тонкоматеріальних тіл. Вивчення анатомії, еніоанатомії, еніопсіанатомічних технологій, еніопедагогіки, еніопсихології, еніомедицини, еніології та систематичні візуальні спостереження бальзамованих органів людини, анатомічних малюнків, віртуальних, томографічних і 3D-зображень органів та інших анатомічних й еніоанатомічних зображень стають щоденним обов’язком для еніоспеціалістів, які проводитимуть з учнями еніопсіанатомічні заняття і тренування. Супроводжуючим ефектом еніопсіанатомічних занять, тренувань і розвитку завжди є всебічно розвинені тонкоматеріальні тіла, добрий стан здоров’я, високоінтелектуальний, духовний, ПСІ-феноменальний і гармонійний розвиток людини. Еніопсіанатомічні заняття і тренування можуть проводитися з хворими, при цьому відбувається не тільки розвиток тонкоматеріальних тіл, але й оздоровлення. Тому процес еніопсіанатомічного розвитку людини є безперервним і може відбуватися в будь-якому віці, за будь-якого рівня розвитку людини і стану її здоров’я. Технології розвитку тонкоматеріальних тіл уможливлюють поєднання процесів виховання, навчання і лікування. Такі інтегральні процеси є інноваційними і висвітлюють на новому рівні значення анатомії та еніоанатомії людини. Це зумовлює необхідність впровадження еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини, еніопсіанатомічних технологій розвитку людини в навчальні процеси університетів, інститутів та шкіл усіх рівнів, а також у теорію і практику педагогіки, психології, медицини, професійного спорту і тих видів діяльності, які вимагають підвищеної фізичної, психічної, ментальної і духовної підготовки людини.

Зміст монографії «Еніопсіанатомічний розвиток тонкоматеріальних тіл людини» є ще одним вагомим аргументом для визнання еніоанатомії новою наукою про людину і новою навчальною дисципліною для університетів.