Publikace

Od roku 2003 bylo vydáno 22 mých monografií věnovaných eniologii, enioanatomii jemnohmotných těl, PSI-fenomenálním schopnostem člověka, eniomedicíně, enioanatomickým, eniopsianatomicckým, enioholografickým, eniopsychickým, PSI-fenomenálním a enioterapeutickým technologiím. Tato díla vznikla na základě dosavadních poznatků eniologie, parapsychologie, psychotroniky, eniopsychologie, anatomie, psychologie, pedagogiky, medicíny a dalších oborů. Obsahují mnoho dosud neznámých a zcela nových pohledů a poznatků v oblasti enioanatomie jemnohmotných těl člověka, eniomedicíny, eniopsychologie, PSI-fenomenálních schopností člověka, enioanatomické, eniopsianatomické a PSI-fenomenální technologie výchovy, výuky, tréninku a vývoje člověka, jeho jemnohmotných těl a PSI-fenomenálních schopností, a také enioterapeutických technologií enioléčení. Chci i touto cestou poděkovat všem, kteří mi byli a jsou nápomocni při realizaci monografií a vědeckých prací.

Jsem autorem 18 monografii, 3 učebnic, 1 výukově-metodické příručky, 11 vynálezů a 1 007 vydaných vědeckých článků. Seznam všech mých prací k 30.9.2019 je uveden v souboru ke stažení Seznam vědeckých prací září 2019_PDF, 1,4 MB

 

Atlas biolokace člověka

Atlas biolokace člověka Image

V atlasu je představeno 2 013 biolokačních diagramů s 32 840 biolokačními informačními pozicemi a 104 programy biolokačních výzkumů, které umožňují provádět kontrolu, ohodnocení, prognózu, diagnostiku a vědecké výzkumy biolokačními metodami; obdržovat novou informaci o člověku, jeho jemnohmotných tělech, informačně-energetických hmotách, čakrách, sušumně, merudandě, idě, pinhale, hvězdných kanálech, meridiánech, meridiánových biologicky aktivních bodech, systémech kanálů, informačně-energetických vzájemných výměnách, fyzickém těle, embryogenezi, buňkách, tkáních, orgánech, systémech organismu, funkcích, funkčních systémech, následcích poruch vegetativní rovnováhy organismu, hormonech, vitamínech, biologických rytmech, nemocech, příčinách a faktorech rizik nemocí, metodách léčby, homeopatických lécích, léčivých rostlinách, zeleninových šťávách a rostlinách, energii kamenů a stromů, psychice, její struktuře, vlastnostech, zvláštnostech, charakteristikách, psychických schopnostech a projevech člověka a o mnoha dalších informacích.

Atlas je určen pro každodenní práci biolokátora (radiesteziologa), eniologa, lékaře, léčitele, anatoma, enioanatoma, antropologa, fyziologa, psychologa, eniopsychologa, pedagoga, eniopedagoga, vychovatele, trenéra a dalších specialistů a lidí, kteří profesionálně ovládají biolokaci.
Atlas je zdrojem biolokačních metod kontroly, hodnocení, prognózy, diagnostiky, vědeckých výzkumů a získávání nové informace o člověku.

Určení, možnosti a význam atlasu:

 • být objektivní analogií, prostředníkem a zdrojem různostranné, komplexní a hodnověrné biolokace člověka;
 • napomáhat okamžitému získávání nové biolokační informace o člověku;
 • biolokační metodou umožňovat kontrolu, hodnocení, prognózu, diagnostiku a výzkum člověka v jakémkoliv okamžiku jeho ontogeneze;
  provádět kontrolu, hodnocení, prognózu, diagnostiku a výzkum člověka v souladu se specifikou výchovy, výuky, rozvoje, zdokonalování, tréninku, profesní přípravy, socializace, léčby, regenerace, rehabilitace, rekondice, relaxace, koncentrace, imaginace, vizualizace, meditace a jiných významných sfér života člověka;
 • konkretizovat biolokační výzkum člověka v přítomnosti, minulosti a budoucnosti;
 • provádět biolokační výzkum člověka na jakoukoliv vzdálenost nezávisle na jeho přítomnosti a charakteru projevu;
 • proces biolokačního výzkumu člověka pomocí atlasu nevytváří žádné artefakty pro něho, jeho zdraví, činnost, vědomí, komunikaci, fungování jeho těl a jejich struktur.

Celkově atlas nabízí neomezené možnosti biolokačních výzkumů člověka, jejich výsledky je možné využít pro individuální zdokonalování člověka, mnoha sfér a aspektů lidského života.

Jazyk vydání:
ukrajinština
Rok vydání:
2009
Počet stran:
916
Vydavatelství:
Apriori
ISBN:
978-966-2154-06-1
Kód:
K008

Atlas biolokace člověka

Atlas biolokace člověka Image

V atlasu je představeno 2 013 biolokačních diagramů s 32 840 biolokačními informačními pozicemi a 104 programy biolokačních výzkumů, které umožňují provádět kontrolu, ohodnocení, prognózu, diagnostiku a vědecké výzkumy biolokačními metodami; obdržovat novou informaci o člověku, jeho jemnohmotných tělech, informačně-energetických hmotách, čakrách, sušumně, merudandě, idě, pinhale, hvězdných kanálech, meridiánech, meridiánových biologicky aktivních bodech, systémech kanálů, informačně-energetických vzájemných výměnách, fyzickém těle, embryogenezi, buňkách, tkáních, orgánech, systémech organismu, funkcích, funkčních systémech, následcích poruch vegetativní rovnováhy organismu, hormonech, vitamínech, biologických rytmech, nemocech, příčinách a faktorech rizik nemocí, metodách léčby, homeopatických lécích, léčivých rostlinách, zeleninových šťávách a rostlinách, energii kamenů a stromů, psychice, její struktuře, vlastnostech, zvláštnostech, charakteristikách, psychických schopnostech a projevech člověka a o mnoha dalších informacích.

Atlas je určen pro každodenní práci biolokátora (radiesteziologa), eniologa, lékaře, léčitele, anatoma, enioanatoma, antropologa, fyziologa, psychologa, eniopsychologa, pedagoga, eniopedagoga, vychovatele, trenéra a dalších specialistů a lidí, kteří profesionálně ovládají biolokaci.
Atlas je zdrojem biolokačních metod kontroly, hodnocení, prognózy, diagnostiky, vědeckých výzkumů a získávání nové informace o člověku.

Určení, možnosti a význam atlasu:

 • být objektivní analogií, prostředníkem a zdrojem různostranné, komplexní a hodnověrné biolokace člověka;
 • napomáhat okamžitému získávání nové biolokační informace o člověku;
 • biolokační metodou umožňovat kontrolu, hodnocení, prognózu, diagnostiku a výzkum člověka v jakémkoliv okamžiku jeho ontogeneze;
  provádět kontrolu, hodnocení, prognózu, diagnostiku a výzkum člověka v souladu se specifikou výchovy, výuky, rozvoje, zdokonalování, tréninku, profesní přípravy, socializace, léčby, regenerace, rehabilitace, rekondice, relaxace, koncentrace, imaginace, vizualizace, meditace a jiných významných sfér života člověka;
 • konkretizovat biolokační výzkum člověka v přítomnosti, minulosti a budoucnosti;
 • provádět biolokační výzkum člověka na jakoukoliv vzdálenost nezávisle na jeho přítomnosti a charakteru projevu;
 • proces biolokačního výzkumu člověka pomocí atlasu nevytváří žádné artefakty pro něho, jeho zdraví, činnost, vědomí, komunikaci, fungování jeho těl a jejich struktur.

Celkově atlas nabízí neomezené možnosti biolokačních výzkumů člověka, jejich výsledky je možné využít pro individuální zdokonalování člověka, mnoha sfér a aspektů lidského života.