< 2022 >
Září 26 - Říjen 02
 • 26
  Žádné události
 • 27
  Žádné události
 • 28
  Žádné události
 • 29
  Žádné události
 • 30
  Žádné události
 • 01
  Žádné události
 • 02
  Žádné události

časopis Fenomén člověka – zdravý způsob života

Tištěný časopis o zdravém způsobu života a fenoménu člověka.

V časopisu Fenomén člověka jsem členem Redakční rady.

Co je obsahem časopisu? Vědecké a odborné články, které se dotýkají zdravého způsobu života a fenoménu člověka z hlediska pedagogiky, psychologie, medicíny, biologie, eniologie, anatomie, enioanatomie, filozofie, teologie, sociologie a jiných aspektů života člověka.

Jsme časopisem:

 • ukrajinským, píšeme i česky, slovensky, polsky, anglicky aj.;
 • nezávislým – nezastupujeme žádnou zájmovou skupinu;
 • otevřeným novým myšlenkám, názorům a skutečnostem;
 • inovativním – přinášíme i zcela nové a progresivní informace. Zaměřujeme se na témata, která jsou součástí zdravého způsobu života a fenoménu člověka.

Kdo publikuje v časopisu? Domácí a zahraniční vědci, profesoři, docenti, doktoři, inženýři, magistři, studenti, lékaři, pedagogové, psychologové, terapeuti, léčitelé, badatelé aj.

Základní technická data: ISSN: 2307-0722. Vychází 12x ročně na Ukrajině ve Lvově. Vydavatel: PP Soroka T. B., Západní centrum energoinformačních věd, Ukrajinská mezinárodní akademie preventivní medicíny NTŠ. Standardně má 70-120 stran.