Eniologie se jako nový vědecký obor stává stále významnější a známější, o čemž svědčí nejenom výzkumy a metody zahrnované do prací profesionálů v oblasti medicíny, psychologie, přírodních věd apod., ale i obrovské úsilí Akad. Vasilčuka. Představený slovník, jehož 6 dílů postupně vyšlo v letech 2023 a 2024, zasahuje do 92 vědeckých oborů a celkovým rozsahem více než 3 000 stran textu na formátu A4 je opravdu unikátní prací, jejíž velký přínos pro lidstvo a společnost si je v dnešní době v plném rozsahu jen těžko představit.

Rozsáhlou prezentaci slovníku včetně recenzí na něj a ukázek z jeho obsahu si můžete postupně přečíst v časopisu Eniologie člověka číslo 40, 41 a 42. V papírové podobě zde, v elektronické verzi časopisu zde.

  1. Vasylchuk A. L: Eniologický slovník encyklopedický mezidisciplinární: výukový příručka: v 6 dílech. Díl 1 / Autor A. L. Vasylchuk. Lvov: PP Soroka T. B., Tisk na vyžádání, 2023. 576 s.
  2. Vasylchuk A. L: Eniologický slovník encyklopedický mezidisciplinární: výukový příručka: v 6 dílech. Díl 2 / Autor A. L. Vasylchuk. Lvov: PP Soroka T. B., Tisk na vyžádání, 2023. 528 s.
  3. Vasylchuk A. L: Eniologický slovník encyklopedický mezidisciplinární: výukový příručka: v 6 dílech. Díl 3 / Autor A. L. Vasylchuk. Lvov: PP Soroka T. B., Tisk na vyžádání, 2023. 536 s.
  4. Vasylchuk A. L: Eniologický slovník encyklopedický mezidisciplinární: výukový příručka: v 6 dílech. Díl 4 / Autor A. L. Vasylchuk. Lvov: PP Soroka T. B., Tisk na vyžádání, 2024. 672 s.
  5. Vasylchuk A. L: Eniologický slovník encyklopedický mezidisciplinární: výukový příručka: v 6 dílech. Díl 5 / Autor A. L. Vasylchuk. Lvov: PP Soroka T. B., Tisk na vyžádání, 2024. 552 s.
  6. Vasylchuk A. L: Eniologický slovník encyklopedický mezidisciplinární: výukový příručka: v 6 dílech. Díl 6 / Autor A. L. Vasylchuk. Lvov: PP Soroka T. B., Tisk na vyžádání, 2024. 552 s.