Setkání Redakční rady a autorů časopisu Eniologie člověka

Tato přednáška byla určená pro širokou veřejnost a zúčastnili se jí pozvaní členové Redakční rady a autoři časopisu Eniologie člověka.

Obsah přednášky

10:00 – 10:05 – úvodní slovo, Ing. Věroslav Hudec, manažer časopisu Eniologie člověka

10:05 – 10:15 – o časopisu, jeho vědeckém a výukovém významu, Akad. doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc., předseda Redakční rady časopisu

10:15 – 10:30 – univerzální eniopsianatomická aplikace jemnohmotných těl člověka, provádí Akad. Vasiľčuk

10:30 – 10:45 – psaní pocitů z aplikace, diskuze o časopisu

10:45 – 11:00 – přestávka

11:00 – 11:15 – univerzální eniopsianatomická aplikace jemnohmotných těl člověka, provádí Akad. Vasiľčuk

11:15 – 12:00 – psaní pocitů z aplikace, diskuze o časopisu, prezentace autorů a členů Redakční rady

13:00 – 16:00 – oběd a volná diskuze pro pozvané členy Redakční rady a autory v restauraci U Piráta (Partyzánská 3424/2, Hodonín, cca 700 metrů autem i pěšky od místa konání přednášky)

Univerzální eniopsianatomická aplikace jemnohmotných těl člověka je vhodná zejména pro:

 • všestranný vývoj jemnohmotných těl, jejich eniostruktur, čaker, kanálů, obalů a funkcí
 • informačně-energetické očištění jemnohmotných těl od neidentických, biopatogenních, antiduchovních a nepřírodních informačně-energetických hmot
 • naplnění životních informačně-energetických bioplazem jemnohmotných těl identickými, čistými a vysoce frekvenčními informačně-energetickými hmotami
 • strukturně-funkční normalizaci buněk, tkání, orgánů, systémů organizmu při jakékoliv nemoci
 • korekci páteře při těžkých vertebrogenních nemocech
 • očištění organizmu od biopatogenních a onkologických informačně-energetických hmot
 • posílení imunitního systému, zdraví a uzdravení se z jakýchkoliv nemocí
 • prevenci těžkých kardiovaskulárních, autoimunitních nemocí a psychických poruch
 • tvorbu informačně-energetického základu harmonické osobnosti.

Místo konání: Základní škola Hodonín, Vančurova 3423/2, 695 04 Hodonín, Česká republika (www.zsvancur.cz). Vstup zadním vchodem. Pokud se postavíte čelem ke hlavnímu vchodu, vydejte se doleva podél školní budovy, vejděte branou vpravo, jděte podél školního dětského hřiště a dále stále doprava.

Čas konání přednášek: od 10.00 do 12.00 hodin.

Vstupné: 

 • 1 000 Kč – za 1 osobu (od 10 do 12 hodin) včetně 2 aplikací.
 • 500 Kč – za 1 osobu (od 11:00 do 12:00 hodin) včetně 1 univerzální aplikace.
 • 500 Kč – za přítomnost fotografie 1 osoby (od 10 do 12 hodin).

Od 21. 9. 2024 dojde ke zvýšení ceny vstupného na přednášky. Dosavadní vstupné bylo beze změn platné více než 10 let a bohužel, cena pronájmu, energií apod. mnohonásobně vzrostla. Zvýšená cena vstupného však nebude zcela kopírovat inflaci za posledních 10 let, nemusíte mít obavu.