Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se přednáška v Hodoníně ruší a bude se konat pouze na dálku – telepaticky.

Obsah přednášky:

10:40-10:55 – aplikace a implantace univerzálních enioanatomických hologramů do jemnohmotných těl člověka

11:15-11:30 – aplikace a implantace univerzálních eniohologramů posilujících imunitní a dýchací systém před koronavirem

Jak přijímat působení? Zaujměte pohodlnou polohu vsedě nebo vleže, uvolněte svaly, oprostěte se od vlivů vnějšího prostředí, uklidněte mozek a pasivně sledujte své pocity. Neanalyzujte, protože tím aktivujete myšlení. Své pocity, prožitky, stavy a emoce analyzujte po ukončení aplikace. Více informací je uvedeno zde.

Své pocity prosím napište na e-mail: vasilcuk@vasilcuk.cz

Přeji všem dobré zdraví, doc. A. Vasiľčuk.

Enioanatomie, PSI-fenomenální schopnosti a eniomedicína

  • Výuka enioanatomie bílého jemnohmotného těla člověka a eniomedicíny.
  • Eniopsianatomický trénink a vývoj bílého jemnohmotného těla.
  • Výuka enioterapeutických technologií enioléčení.
  • Eniopsychický trénink holografické představivosti enioanatomických, eniopsianatomických a enioterapeutických hologramů.
  • Aplikace a implantace univerzálních enioanatomických hologramů.