Z důvodu zrušení pronájmu ze strany pronajímatele až do konce srpna 2020 se přednáška v Hodoníně bez náhrady ruší.