Akad. doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc. zve všechny, kteří mají přání se zúčastnit celosvětových univerzálních meditací s informačním obsahem:

  • informačně-energetického očištění lidstva, přírody, Země, biosféry, noosféry a duchovního Bytí člověka
  • všestranného, vyváženého, harmonického až univerzálního vývoje jemnohmotných těl člověka
  • integrálního, všestranného, vysoce intelektuálního, morálního, emocionálního, etického, estetického, duchovního, PSI-fenomenálního a sociálního vývoje člověka
  • sjednocené výchovy, výuky, léčení, relaxace, regenerace, rehabilitace, rekonvalescence a rekondice člověka
  • posílení imunitního systému, upevnění zdraví a uzdravení se z většiny nemocí
  • naplnění jemnohmotných těl lidí identickými, vysokofrekvenčními, duchovními a přírodně čistými informačně-energetickými hmotami
  • vyvážené souvztažnosti v jemnohmotných tělech informačně-energetických hmot lidského, pozemského, kosmického a duchovního původu přítomného, minulého a budoucího
  • sjednoceného fylogenetického, ontogenetického a evolučního vývoje člověka
  • karmického informačně-energetického očištění člověka
  • všestranné informačně-energetické vzájemné výměny s informačně-energetickými poli společnosti, přírody, Země, biosféry, noosféry, Vesmíru, duchovního Bytí aj.

Univerzální meditace se budou konat telepaticky vždy první neděli každého měsíce od 8 do 10 hodin aktuálního středoevropského času. Začínáme první únorovou neděli 7. 2. 2021.

Aby bylo možné se zúčastnit univerzální meditace, je vhodné být nejlépe doma, pět minut před meditací zaujmout meditativní polohu těla, zavřít oči, uvolnit svaly, zbavit mozek životních problémů a myšlenek, poprosit o dovolení a pomoc Otce Stvořitele a Vesmír za účelem provedení meditace, naladit svá jemnohmotná těla, svou psychiku, své smyslové orgány a organizmus na procítění a přijímání univerzální meditace, kterou provádí A. Vasiľčuk. Univerzální meditaci je možné pasivně přijímat, vnímat své pocity, emoce, vidění, zvuky, pohyb v čase a prostoru, prožívání aj., nebo uskutečňovat aktivní předmětnou meditaci v souladu s vibracemi informačního obsahu univerzální meditace.

Po ukončení meditace je doporučeno zahájit pětiminutovou barevnou pránájámu, poděkovat Otci Stvořiteli a Vesmíru za umožnění meditovat a vrátit se ke svému obvyklému každodennímu fungování jemnohmotných těl a psychofyziologickému stavu organizmu.

O svých pocitech a prožitcích mi prosím napište na můj e-mail: vasilcuk@vasilcuk.cz.